พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5
พระองค์เจ้าชั้นเอก
ประสูติ21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435
สิ้นพระชนม์6 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 (8 ปี)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ในรัชกาลที่ 5

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์ (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2443) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 88 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2435) สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 สิริพระชันษา 9 ปี

อาคารเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

พระราชกรณียกิจ[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้นำทุนทรัพย์สมบัติของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์ ไปสร้างโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (โรงเรียนเบญจมบพิตร ในอดีต) หลังจากพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์สิ้นพระชนม์ไปแล้ว

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์
ธงประจำพระอิสริยยศ
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระอิสริยยศ[แก้]

  • 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 : พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์
  • 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 : พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์
  • 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 : พระเจ้าพี่ยาเธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์
  • 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]