พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ประสูติพ.ศ. 2351
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2399
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลมรกฎ
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดาเจ้าจอมมารดาทองดี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร (พ.ศ. 2351 - พ.ศ. 2399) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ามรกฎ ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1170 ตรงกับปี พ.ศ. 2351 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาทองดี ทรงเป็นต้นราชสกุล "มรกฎ" พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมขุนสถิตย์สถาพร และได้ว่ากรมช่างทหารในญวน สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2399 พระชนมายุ 48 ปี

พระโอรส-พระธิดา[แก้]

 • หม่อมเจ้าหญิงสำฤทธิ มรกฎ (ประสูติ พ.ศ. 2372 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2429 พระราชทานเพลิง ณ วัดดุสิตาราม พ.ศ. 2429)
 • หม่อมเจ้าหญิงหรุ่ม มรกฎ
 • หม่อมเจ้าชายศุก มรกฎ
 • หม่อมเจ้าชายบรรจง มรกฎ
 • หม่อมเจ้าหญิงละม่อม มรกฎ (ประสูติก่อน พ.ศ. 2396 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2451)
 • หม่อมเจ้าหญิงสำออย มรกฎ (ประสูติก่อน พ.ศ. 2396 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2451)
 • หม่อมเจ้าชายปุย มรกฎ (ประสูติ พ.ศ. 2397 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2428 พระราชทานเพลิง ณ วัดดุสิดาราม เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2428)
 • หม่อมเจ้าหญิงกระจ่าง มรกฎ (สิ้นชีพิตักษัย 1 ธันวาคม พ.ศ. 2445)
 • หม่อมเจ้าหญิงระทวย มรกฎ (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2403)
 • หม่อมเจ้าชายสุขี มรกฎ (ประสูติ พ.ศ. 2405 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2460)
 • หม่อมเจ้าหญิงละมุล มรกฎ (พระราชทานเพลิง ณ วัดดุสิดาราม เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2428)

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระอิสริยยศ[แก้]

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ามรกฎ (พ.ศ. 2351 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ามรกฎ (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ามรกฎ (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2394)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร (พ.ศ. 2394 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - ปัจจุบัน)

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum