รายการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศของพระราชวงศ์ไทยแยกตามประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เนื้อหา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศในทวีปเอเชีย[แก้ไขต้นฉบับ]

ประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง[แก้ไขต้นฉบับ]

อิหร่าน จักรวรรดิอิหร่าน[แก้ไขต้นฉบับ]

ประเทศกลุ่มตะวันออกไกล[แก้ไขต้นฉบับ]

 บรูไน[แก้ไขต้นฉบับ]

 พม่า[แก้ไขต้นฉบับ]

 กัมพูชา[แก้ไขต้นฉบับ]

 อินโดนีเซีย[แก้ไขต้นฉบับ]

 ญี่ปุ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

 ลาว[แก้ไขต้นฉบับ]

 มาเลเซีย[แก้ไขต้นฉบับ]

 รัฐกลันตัน[แก้ไขต้นฉบับ]
Flag of Selangor.svg รัฐเซอลาโงร์[แก้ไขต้นฉบับ]
 รัฐตรังกานู[แก้ไขต้นฉบับ]

 มองโกเลีย[แก้ไขต้นฉบับ]

 เนปาล[แก้ไขต้นฉบับ]

 ปากีสถาน[แก้ไขต้นฉบับ]

 ฟิลิปปินส์[แก้ไขต้นฉบับ]

 เกาหลีใต้[แก้ไขต้นฉบับ]

 ไต้หวัน[แก้ไขต้นฉบับ]

 ตุรกี[แก้ไขต้นฉบับ]

Ottoman flag.svg จักรวรรดิออตโตมัน[แก้ไขต้นฉบับ]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศในกลุ่มโอเชียเนีย[แก้ไขต้นฉบับ]

 ตองงา[แก้ไขต้นฉบับ]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศในทวีปยุโรป[แก้ไขต้นฉบับ]

 เบลเยียม[แก้ไขต้นฉบับ]

 เดนมาร์ก[แก้ไขต้นฉบับ]

 เนเธอร์แลนด์[แก้ไขต้นฉบับ]

 ลักเซมเบิร์ก[แก้ไขต้นฉบับ]

 โปรตุเกส[แก้ไขต้นฉบับ]

 สเปน[แก้ไขต้นฉบับ]

สวีเดน[แก้ไขต้นฉบับ]

 นอร์เวย์[แก้ไขต้นฉบับ]

 สหราชอาณาจักร[แก้ไขต้นฉบับ]

ออสเตรีย[แก้ไขต้นฉบับ]

 ฝรั่งเศส[แก้ไขต้นฉบับ]

เยอรมนี[แก้ไขต้นฉบับ]

 จักรวรรดิเยอรมัน[แก้ไขต้นฉบับ]

Flagge Großherzogtum Baden (1891–1918).svg ราชรัฐบาเดน

 เยอรมนี[แก้ไขต้นฉบับ]

 โรมาเนีย[แก้ไขต้นฉบับ]

 โรมาเนีย ราชอาณาจักรโรมาเนีย[แก้ไขต้นฉบับ]


 กรีซ[แก้ไขต้นฉบับ]

State Flag of Greece (1863-1924 and 1935-1970).svg ราชอาณาจักรกรีซ[แก้ไขต้นฉบับ]

 อิตาลี[แก้ไขต้นฉบับ]

 อิตาลี[แก้ไขต้นฉบับ]

 อิตาลี[แก้ไขต้นฉบับ]

 นครรัฐวาติกัน[แก้ไขต้นฉบับ]

 รัสเซีย[แก้ไขต้นฉบับ]

 รัสเซีย จักรวรรดิรัสเซีย[แก้ไขต้นฉบับ]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศในทวีปอเมริกา[แก้ไขต้นฉบับ]

 อาร์เจนตินา[แก้ไขต้นฉบับ]

 เปรู[แก้ไขต้นฉบับ]

 สหรัฐ[แก้ไขต้นฉบับ]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศในทวีปอาฟริกา[แก้ไขต้นฉบับ]

 เอธิโอเปีย[แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. Iran - Photo of the order worn by the Queen
 2. ราชกิจจานุเบกษา, เจ้าญี่ปุ่นเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท, เล่ม ๔, ตอน ๓๒, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐, หน้า ๒๕๗
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗, ตอน ๓๖, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๓๑๕
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๐, ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๕๒๓
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗, ตอน ๓๖, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๓๑๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘, หน้า ๒๗๒
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘, หน้า ๒๗๒
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘, หน้า ๒๗๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘, หน้า ๒๗๒
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๐, ตอน ๑๒, ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๑๘๑
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๐, ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๕๒๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๑๕๙๖
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๑๕๙๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๑๕๙๖
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗, ตอน ๓๖, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๓๑๕
 16. ราชกิจจานุเบกษา, เสด็จออกแขกเมืองต่างประเทศ อุปทูตญี่ปุ่น, เล่ม ๑๕, คอน ๒๔, ๑๑ กันยายน ค.ศ.๑๘๙๘, หน้า ๒๕๙
 17. Photo of Sirikit wearing the Order of the Precious Crown
 18. 18.0 18.1 Photo of the State visit of Laotian President in Thailand
 19. Malaysia - Queen Sirikit's photo, wearing the order
 20. Nepal - Photo of Sirikit wearing the Order
 21. http://app.com.pk/en_/index.php?option=com_content&task=view&id=185947&Itemid=2
 22. http://www.kanchanapisek.or.th/biography/sirindhorn/part1.htm#Decorations
 23. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๒, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 24. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2452/D/722.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๗๒๒
 25. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๖, ตอน ๒๕, ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๓, หน้า ๒๑๔
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ผู้แทนกงสุลเยเนอราลเดนมากเฝ้าทูลละอองธุลพระบาทถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘ , ตอน ๕๒, ๒๗ มีนาคม ค.ศ.๑๘๙๑, หน้า ๔๗๐
 27. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/941.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๙๔๑
 28. ราชกิจจานุเบกษา, ผู้แทนกงสุลเยเนอราลเดนมากเฝ้าทูลละอองธุลพระบาทถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘ , ตอน ๕๒, ๒๗ มีนาคม ค.ศ.๑๘๙๑, หน้า ๔๗๐
 29. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๒, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 30. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2440/016/204.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๔, ตอน ๑๖, ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๑, หน้า ๒๐๔
 31. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/016/315_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๙, ตอน ๑๖, ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๓๑๕
 32. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/016/315_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๙, ตอน ๑๖, ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๓๑๕
 33. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/016/315_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๙, ตอน ๑๖, ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๓๑๕
 34. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๖, ตอน ๒๕, ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๓, หน้า ๒๑๔
 35. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๑, ตอน ๙๐ ง, ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๒๔๕๐
 36. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/014/86.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๐, ตอน ๔๐, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๗, หน้า ๔๔๐
 37. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/012/134.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๕, ตอน ๒๕, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๒๖๕
 38. ราชกิจจานุเบกษา, พระเจ้าแผ่นดินกรุงสเปญพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร, เล่ม ๑๙, ตอน ๑๐,๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๑๖๖
 39. 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 Foro Dinastias, State visit of Spain in Thailand, Group Photo, Sirikit
 40. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/012/134.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๕, ตอน ๒๕, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๒๖๕
 41. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/011/219_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๓, ตอน ๑๑, ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙, หน้า ๒๑๙
 42. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/296.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง,๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๒๙๖
 43. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๖, ตอน ๔๕, ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๓, หน้า ๓๙๐
 44. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/024/250.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๓, ตอน ๒๔, ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๐, หน้า ๒๕๐
 45. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/1291_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๒๙๑
 46. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๔, ตอน ๖๖ ง ฉบับพิเศษ, ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐, หน้า ๑๓
 47. London Gazette, [1]
 48. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/618_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๔๘๑
 49. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/2958.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๕๕, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๒๙๓๖
 50. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๖, ตอน ๔๕, ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๓, หน้า ๓๙๐
 51. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/037/292_1.PDF กงซุลออสเตรียเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช, เล่ม ๔, ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๐, หน้า ๒๙๒
 52. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/1278_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๓๐, ตอน ๐ ง, ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖, หน้า ๑๒๗๘
 53. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๑๔, ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๘๖
 54. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จเมืองปารีศ, เล่ม ๑๙, ตอน ๔๓, ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๘๓๓
 55. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗, ตอน ๒, ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓, หน้า ๒๑
 56. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๒, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 57. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/014/86.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๑๔, ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๘๖
 58. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/296.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง,๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๒๙๖
 59. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/014/86.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๑๔, ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๘๖
 60. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙๖, ตอน ๑๓๙ ง, ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๒๙๐๖
 61. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๖, ตอน ๔๕, ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๓, หน้า ๓๙๐
 62. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๒, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 63. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/024/250.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๓, ตอน ๒๔, ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๐, หน้า ๒๕๐
 64. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/037/451.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๓, ตอน ๓๗, ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๑, หน้า ๔๕๑
 65. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๓๑, ตอน ๐ ง, ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๗๘๗
 66. 66.0 66.1 66.2 66.3 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ , เล่ม ๑๐๒, ตอน ๖๐ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๑๒
 67. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2452/D/722.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๗๒๒
 68. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๒, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 69. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๐, ตอน ๑๐๑ ง, ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖, หน้า ๒๓๕๔
 70. 70.0 70.1 ราชกิจจานุเบกษา, ราชทูตอิตาลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙, ตอน ๓๐, ๒๓ ตุลาคม ค.ศ.๑๘๙๒, หน้า ๒๔๙
 71. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยยศ [มีพระบรมราชานุญาตให้พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และพระวรวงษเธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ทรงรับและประดับเครื่องราชอิสริยยศจากสมเด็จพระเจ้าอุมเปิตโต พระเจ้ากรุงอิตาลี], เล่ม ๕, ตอน ๕, ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๒, หน้า ๔๑
 72. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยยศ [มีพระบรมราชานุญาตให้พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และพระวรวงษเธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ทรงรับและประดับเครื่องราชอิสริยยศจากสมเด็จพระเจ้าอุมเปิตโต พระเจ้ากรุงอิตาลี], เล่ม ๕, ตอน ๕, ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๒, หน้า ๔๑
 73. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๒, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 74. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๕, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 75. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๕, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๙, หน้า ๑๒
 76. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๕, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๙, หน้า ๑๒
 77. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2448/031/670_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๒, ตอน ๓๑,๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๖๗๐
 78. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/013/332_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๔, ตอน ๑๓,๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๓๓๒
 79. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/013/332_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๔, ตอน ๑๓,๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๓๓๒
 80. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/013/332_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๔, ตอน ๑๓,๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๓๓๒
 81. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๕, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 82. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๕, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 83. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๕, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๙, หน้า ๑๒
 84. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๔, ตอน ๘, ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๑, หน้า ๙๐
 85. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/047/1278_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๔, ตอน ๔๗, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๑๒๗๘
 86. "ADULYADEJ S.M. Bhumibol decorato di Gran Cordone" (ใน Italian). สืบค้นเมื่อ 8 May 2013. 
 87. "S.M. Sirikit Regina di Tailandia, Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana" (ใน Italian). สืบค้นเมื่อ 8 May 2013. 
 88. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/481.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๔๘๑
 89. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๒, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 90. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/024/250.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๓, ตอน ๒๔, ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๐, หน้า ๒๕๐
 91. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/002/40_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๓, ตอน ๒, ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๙, หน้า ๔๐
 92. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๒, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 93. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2437/046/392_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑, ตอน ๔๖, ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๘, หน้า ๓๙๒
 94. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๓, ตอน ๔๗ ง ฉบับพิเศษ, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๑๗
 95. Citation Accompanying Legion of Merit, Degree of Chief Commander, Presented to the King of Thailand "Dwight D. Eisenhower". The American Presidency Project. University of California – Santa Barbara. 1960. สืบค้นเมื่อ 4 March 2008.