หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล
หม่อมหม่อมเปรมศิริ ยุคล ณ อยุธยา
หม่อมมาลินี ยุคล ณ อยุธยา
พระบุตรหม่อมราชวงศ์ทิตตาทร ยุคล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
พระมารดาหม่อมบัวทอง ยุคล ณ อยุธยา
ประสูติ9 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 (69 ปี)

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล (9 กรกฎาคม พ.ศ. 2494) เป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร ประสูติแต่หม่อมบัวทอง ยุคล ณ อยุธยา

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล (ท่านชายเม็ดบัว) ประสูติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 เป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร กับหม่อมบัวทอง ยุคล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ไตลังคะ) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรณียกิจ[แก้]

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล ทรงร่วมในพระราชพิธีต่าง ๆ และเสด็จแทนพระองค์อยู่บ่อยครั้ง รวมถึงได้รับเชิญเป็นองค์ประธานและร่วมงานต่าง ๆ

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หม่อมเจ้าทิฆัมพรทรงเป็นหนึ่งในผู้ถวายพระเต้าน้ำอภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างการสรงมุรธาภิเษก[1] โดยหม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล ถวายบังคม 3 ครั้ง แล้วเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน แล้วทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าน้ำอภิเษกต่าง ๆ รวม 22 พระเต้า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในวันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 18 นาฬิกา 10 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษา ที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐาน ณ พระศรีรัตนเจดีย์, หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง และพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลวันเข้าพรรษา 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ คือเป็นพระพุทธเจ้า ผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ ให้ผู้อื่นรู้ตาม ด้วยการแสดงธรรมเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงขึ้นในโลก ประกอบด้วยหลักธรรมสำคัญ คือ สิ่งไม่ควรเสพสองอย่าง, มัชฌิมาปฏิปทา และอริยสัจสี่ จึงเป็นหลักธรรมปฏิบัติ ให้กับพุทธศาสนิกชน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท[2]

นอกจากนี้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้เสด็จแทนพระองค์ไปในวโรกาสต่างๆ อาทิเช่น

- วันที่ 23 ธันวาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้หม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ในการฌาปนกิจศพนายวรุฒ วรธรรม ที่เมรุวัดลัฏฐิวัน จังหวัดเชียงใหม่

- วันที่ 13 สิงหาคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42

- วันที่ 3 ธันวาคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ภายใต้ Theme ในการจัดงาน คือ “KU เฮ้ว เฮ้ว”

ชีวิตส่วนองค์[แก้]

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสกสมรสกับหม่อมเปรมศิริ ยุคล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และหม่อมมาลินี ยุคล ณ อยุธยา (สกุลเดิม พิศาลสารกิจ) มีโอรส 1 คน คือ[3]

  • หม่อมราชวงศ์ทิตตาทร ยุคล

นอกจากนี้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล ยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการทำอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย อาหารฝรั่ง และยังร่วมเป็นพิธีกรพิเศษในรายการ FOOD PRINCE : เที่ยวกับลิง กินกับเจ้า ในระหว่าง พ.ศ. 2555-2556 กับ เมทนี บุรณศิริ อีกด้วย รวมถึงได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการทำอาหารให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม26

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. หมายกำหนดการ ที่ ๑๐/๒๕๖๒ หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
  2. หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา https://news.ch7.com/detail/423296
  3. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕, ตอน ๑๖ ข ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๑
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒