พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ประสูติพ.ศ. 2342
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดาเจ้าจอมมารดาบุนนาค ในรัชกาลที่ 2
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู (พ.ศ. 2342 - ไม่มีข้อมูล) ประสูติเมื่อเดือน 8 ปีมะแม เอกศก จุลศักราช 1161 ตรงกับปี พ.ศ. 2342 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 26 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาบุนนาค ทรงเป็นต้นราชสกุลเรณุนันท์ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3

พระโอรส-พระธิดา[แก้]

 • หม่อมเจ้าหญิงระทวย เรณุนันท์
 • หม่อมเจ้าหญิงอรชร เรณุนันท์
 • หม่อมเจ้าหญิงฉอ้อน เรณุนันท์
 • หม่อมเจ้าหญิงหนูวิลิต เรณุนันท์
 • หม่อมเจ้าหญิงชัชวาลย์ เรณุนันท์
 • หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าหญิงออน (ประสูติ พ.ศ.2375)
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก เรณุนันท์
 • หม่อมเจ้าชายสัตบุษ เรณุนันท์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2428) มีธิดา คือ
  • หม่อมราชวงศ์หญิงนาน เรณุนันท์ สมรสกับขุนแผลงสรศาสตร์ (หม่อมราชวงศ์สุภาพ อิศรางกูร) โอรสในหม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร
 • หม่อมเจ้าชายน้อย เรณุนันท์ (ประสูติก่อน พ.ศ. 2396 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2452)
 • หม่อมเจ้าหญิงแห เรณุนันท์ (ประสูติ พ.ศ. 2385 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2469 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2469)
 • หม่อมเจ้าชายศิรินารถ เรณุนันท์
 • หม่อมเจ้าหญิงปุก เรณุนันท์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2440)
 • หม่อมเจ้าหญิงเจริญเนตร เรณุนันท์ (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2470)
 • หม่อมเจ้าชายอนันต์ เรณุนันท์ เสกสมรสกับ หม่อมหลวงแดง นรินทรางกูร

อ้างอิง[แก้]

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum