พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล.jpg
พระอิสริยยศพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3
กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
ฐานันดรพระองค์เจ้าชั้นเอก
ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ17 ตุลาคม พ.ศ. 2369 [1]
สิ้นพระชนม์12 มกราคม พ.ศ. 2427
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาขำ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าสุบรรณ ประสูติเมื่อวันอังคาร แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ ตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2369 ทรงเป็นราชโอรสลำดับที่ 46 ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาขำ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ทรงกำกับช่างและทรงสถาปนาเป็นกรมหมื่นภูวนัยนฤเบนทราภิบาล ต่อมาในรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ เลื่อนเป็นกรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล สิ้นพระชนม์เมื่อวันจันทร์ แรม 12 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก พ.ศ. 2427 ในรัชกาลที่ 5 ด้วยพระชันษา 59 ปี

พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุล สุบรรณ ณ อยุธยา โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุลให้แก่ หม่อมเจ้าเทโพ ผู้ขอพระราชทานเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2456 เป็นนามสกุลอันดับที่ 933 ตามประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456

พระโอรสธิดา[แก้]

พระองค์ทรงมีพระโอรสและพระธิดา ดังนี้

1.หม่อมเจ้าวัชรินทร์ สุบรรณ

2.หม่อมเจ้ากรุง สุบรรณ

3.หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ สุบรรณ

4.หม่อมเจ้าหญิงมณฑา สุบรรณ (ประสูติ พ.ศ. 2399 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2474)

5.หม่อมเจ้าสวัสดิ์ สุบรรณ (ประสูติเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2402 สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2427 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ)

6.หม่อมเจ้าเทโพ สุบรรณ (ประสูติ พ.ศ. 2405 พระราชทานเพลิง ณ วัดเครือวัลย์ พ.ศ. 2460) มีโอรสธิดา คือ 1.หม่อมราชวงศ์หญิงชั้น สุบรรณ 2.หม่อมราชวงศ์อนันต์นพ สุบรรณ

7.หม่อมเจ้าหญิงสวาสดิ์ สุบรรณ (ประสูติ พ.ศ. 2407)

8.หม่อมเจ้าทัศวรรณ สุบรรณ บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าพัทธวรรณ (ประสูติ พ.ศ. 2416 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2449 พระราชทานเพลิง ณ วัดอรุณราชาวราราม เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2450)

9.หม่อมเจ้าธัญญวงศ์ สุบรรณ (ประสูติ พ.ศ. 2418 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2462 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2466) มีหม่อมหลวงวาด (ราชสกุลเดิม : ปาลกะวงศ์) เป็นมารดา สมรสกับหม่อมถมยา สุบรรณ ณ อยุธยา มีโอรสธิดา คือ 1.หม่อมราชวงศ์หญิงถาวรศรี (จรูญโรจน์) สุบรรณ 2.หม่อมราชวงศ์หญิงฉวีวรรณ สุบรรณ 3.หม่อมราชวงศ์ถวัลย์วงศ์ สุบรรณ 4.หม่อมราชวงศ์หญิงอนงค์นาฎ สุบรรณ 5.หม่อมราชวงศ์หญิงวิลาศลักษณ์ สุบรรณ 6.หม่อมราชวงศ์ศักดิ์ประเสริฐ สุบรรณ 7.หม่อมราชวงศ์หญิงเลิศวิไล สุบรรณ

10.หม่อมเจ้าพันธวงศ์ สุบรรณ

11.หม่อมเจ้าหญิงขาบ สุบรรณ

12.หม่อมเจ้าหญิงสุคนธราศรี สุบรรณ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2446 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าวัชรินทร์ สิงหรา พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร มีโอรสธิดา คือ 1.หม่อมราชวงศ์ถนอมวงศ์ สิงหรา 2.หม่อมราชวงศ์พงศ์ประยูร สิงหรา 3.หม่อมราชวงศ์ตระกูลรัตน์ สิงหรา 4.หม่อมราชวงศ์หญิงศยุภาภักตร์ สิงหรา 5.หม่อมราชวงศ์ฉบับบูรณ์ สิงหรา

13.หม่อมเจ้าโกเมศ สุบรรณ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2