หน้านี้ถูกกึ่งล็อก

ราชสกุลวงศ์ในราชวงศ์จักรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:ยังเขียนไม่จบ


ราชสกุลวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย
Princess Pannarai.jpg
(2381-2457)
 
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พระนางเจ้ารำเพย.JPG
(2377-2404)
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
(2347-2411)
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา
PrincessPiyamawadiSriPatcharinMataPiam.jpg
(2382-2447)
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
เจ้าจอมมารดาพึ่ง.jpg
(2375-2433)
 
 
 
 
 
 
เจ้าคุณจอมมารดาสำลี
Chao Chom Manda Samli.jpg
(2378-2443)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนขัตติยกัลยา
Princess Kattiyakalaya.jpg
(2398-2425)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
Prince Narisara Nuvadtivongs.jpg
(2406-2490)
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Chulalongkorn LoC.jpg
(2396-2453)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์
Princess Chandornmondon.jpg
(2398-2406)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์
Prince Chaturonrasmi.jpg
(2399-2443)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg
(2402-2471)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย
Prince Unakan Ananta Norajaya.jpg
(2399-2416)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
Prince Devan Uthayavongse.jpg
(2400-2466)
 
 
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
Queen Sunandha Kumariratana.jpg
(2403-2423)
 
 
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
HM Queen Savang Vadhana of Siam.jpg
(2405-2498)
 
 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
Saovabha Phongsri.jpg
(2406-2462)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
Prince Svastivatana Visishta.jpg
(2408-2478)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร
Prince Phichit Prichakon.jpg
(2398-2452)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน
พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน.jpg
(2402-2419)
 
 
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
Queen Sukhumala Marasri.jpg
(2404-2470)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี
Princess Dibayaratana Kiritkulini.jpg
(2407-2501)
 
 
 
 
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา
Princess Ubolratana Narinaka.jpg
(2390-2444)
 
 
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
Princess Saovabhak Nariratana.jpg
(2397-2430)
 
 
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ
Princess Saisavali Bhiromya.jpg
(2406-2472)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลจิตรพงศ์
 
เจ้าจอมมารดาอ่วม

(2399-2434)
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลจักรพันธุ์
 
ราชสกุลภาณุพันธุ์
 
 
 
หม่อมใหญ่ สุจริตกุล
เทวะวงศ์วโรปการ-ใหญ่ เทวกุล.jpg
(2401-2479)
 
 
ราชสกุลเทวกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลสวัสดิวัตน์
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี
Arparpainnee.jpg
(2417-2481)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
Suddha Dibyaratana.jpg
(2420-2465)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
(2424-2487)
 
หม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์
หม่อมเจ้าประสมสงค์ ไชยันต์.jpg
(2459-2499)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี
Yaovamalaya Narumala.jpg
(2416-2452)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์
Chandra Saradavara.jpg
(2416-2448)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์
Yugala Dighambara.jpg
(2425-2475)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี
Nabhachara Chamrassri.jpg
(2427-2432)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
Princess Malini Nobhadara.jpg
(2428-2467)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
Nibha Nobhadol.jpg
(2429-2478)
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล
พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล.jpg
(2435-2500)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
จุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ บริพัตร.jpg
(2447-2502)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง
ศิริรัตนบุษบง.jpg
(2449-2533)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธวงษ์วิจิตร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร.jpg
(2450-2546)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงพิสิฐสบสมัย.jpg
(2451-2517)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน.gif
(2453-2544)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี.jpg
(2455-2520)
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล.jpg
(2453-2538)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร.jpg
(2456-2534)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
อนุสรมงคลการ.jpg
(2458-2541)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
Kitiyakara Voralaksana.jpg
(2417-2474)
 
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน เทวกุล
หม่อมเจ้าอัปสรสมาน กิติยากร.jpg
(2420-2482)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์
กรรณาภรณ์เพชรรัตน์.jpg
(2421-2423)
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์
Bahurada Manimaya.jpg
(2421-2430)
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
King Vajiravudh (Rama VI) of Siam.jpg
(2423-2468)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพชรุตม์ธำรง
เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง.jpg
(2424-2430)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
Chakrabongse Bhuvanadh.jpg
(2425-2463)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์.jpg
(2428-2430)
 
สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
(2430-2430)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
Prince Asdang Dejavudh of Siam.jpg
(2432-2467)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก.jpg
(2435-2466)
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
King Prajadhipok portrait photograph.jpg
(2436-2484)
 
 
หม่อมเจ้าเสรีสวัสดิกมล สวัสดิวัตน์
(2445-2454)
 
หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์
(2446-2514)
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี.jpg
(2447-2527)
 
หม่อมเจ้าใหม่ สวัสดิวัตน์
(2448-2448)
 
หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์
(2452-2501)
 
หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์
(2453-2512)
 
หม่อมเจ้ารอดรมาภัฏ สวัสดิวัตน์
(2457-2460)
 
หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์
(2460-2528)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์01.jpg
(2450-2506)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
พระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภา.jpg
(2464-2541)
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช.jpg
(2465-2533)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
Queen Suvadhana in Rama VI.jpg
(2448-2528)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
Maha Vajirunhis.jpg
(2421-2437)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์
(2422-2422)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา
(2424-2424)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย.jpg
(2425-2442)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
PrincessValayaAlongkorn1.jpg
(2427-2481)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลวัฒนวดี
Sirabhorn Sobhon.jpg
(2431-2441)
 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
Prince Mahidol Adulyadej.jpeg
(2434-2472)
 
 
สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
(2436-2436)
 
 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เพชรรัตนราชสุดา.jpg
(2468-2554)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Princess Mother Srinagarindra.jpg
(2443-2538)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หม่อมเจ้าเกียรติกำจร กิติยากร
(2439-2445)
 
 
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร.jpg
(2440-2511)
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
Nakkhatra Mangala.jpg
(2441-2496)
 
 
หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ กิติยากร
กมลปราโมทย์.jpg
(2411-2517)
 
 
หม่อมเจ้ามาโนชมานพ กิติยากร
(2443-2444)
 
หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร
หม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณ-หม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม กิติยากร.jpg
(2444-2510)
 
 
หม่อมเจ้าพิบูลย์เบญจางค์ กิติยากร
พิบูลย์เบญจางค์.jpg
(2445-2512)
 
หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ กิติยากร
กัลยางค์สมบัติ.jpg
(2447-2485)
 
หม่อมเจ้าจิตรบรรจง กิติยากร
จิตรบรรจง.jpg
(2449-2487)
 
หม่อมเจ้าทรงอักษร กิติยากร
(2450-2531)
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
Princess Galyani Vadhana.jpg
(2466-2551)
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg
(2468-2489)
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Bhumibol Adulyadej 2010-9-29 2 cropped.jpg
(2470-2559)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์
หม่อมหลวงบัว.jpg
(2452-2542)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
550000017066708.jpg
(2463-2525)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
กัลยาณกิติ์ กิติยากร.jpg
(2472-2530)
 
 
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร
Spd 20100529235819 b.jpg
(2473-2547)
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Queen Sirikit In Russia 2007.jpg
(2475-ปัจจุบัน)
 
ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์
บุษบา กิติยากร.jpg
(2477-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม.jpg
(2488-ปัจจุบัน)
 
สินธู ศรสงคราม
สินธู ศรสงคราม.jpg
(2482-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล
พันธุ์สวลี-โสมสวลี-สราลี กิติยากร.jpg
(2476-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
Soamsavali Kitiyakara.jpg
(2500-ปัจจุบัน)
 
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร
คุณน้ำผึ้ง.jpg
(2509-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
ธีรเดช จิราธิวัฒน์
 
 
 
ปีเตอร์ เจนเซน
ปีเตอร์ เจนเซ่น.jpg
(2494-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Princess Ubolratana (Cropped).jpg
(2494-ปัจจุบัน)
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
HRH Vajiralongkorn (Cropped).jpg
(2495-ปัจจุบัน)
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Princess Sirindhorn 2009-12-7 Royal Thai Government House 2 (Cropped).jpg
(2498-ปัจจุบัน)
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
Princess Chulabhorn 2010-12-7 cropped1.jpg
(2500-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
จิทัศ ศรสงคราม
Jitat Sornsongkram.jpg
(2517-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณสุทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์
 
คุณสิทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์
 
เดวิด วีลเลอร์
 
 
 
คุณพลอยไพลิน เจนเซน
พลอยไพลิน เจนเซ่น.jpg
(2524-ปัจจุบัน)
 
คุณพุ่ม เจนเซน
พุ่ม เจนเซน.jpg
(2526-2547)
 
คุณสิริกิติยา เจนเซน
Sirikitiya Jensen.jpg
(2528-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุจาริณี วิวัชรวงศ์
Yuvadhida Polpraserth.jpg
(2505-ปัจจุบัน)
 
 
แมกซิมัส จุลรัตน์ วีลเลอร์
แมกซีมัส.jpg
(2553-ปัจจุบัน)
 
ลีโอนาโด ภัททพงศ์ วีลเลอร์
ลีโอนาโด ภัททพงศ์.jpg
(2557-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี
HRH Srirasmi (Cropped).jpg
(2514-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
วีระยุทธ ดิษยะศริน
PicPAPvirayudth1.jpg
(2498-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Princess Bajrakitiyabha.jpg
(2521-ปัจจุบัน)
 
 
 
คุณจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์
จุฑาวัชร.jpg
(2522-ปัจจุบัน)
 
คุณวัชรเรศร วิวัชรวงศ์
หม่อมเจ้าวัชรเรศร วิวัชรวงศ์.jpg
(2524-ปัจจุบัน)
 
คุณจักรีวัชร วิวัชรวงศ์
หม่อมเจ้าจักรีวัชร วิวัชรวงศ์.jpg
(2526-ปัจจุบัน)
 
คุณวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์
หม่อมเจ้าวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์.jpg
(2528-ปัจจุบัน)
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
Princess Sirivannavari Nariratana.jpg
(2530-ปัจจุบัน)
 
 
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงฉลองสูทสากล.jpg
(2548-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พระองค์สิริภา.jpg
(2525-ปัจจุบัน)
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
Princess Adityadhornkitikhun at Wat Lahan Rai 04-19-2013.jpg
(2527-ปัจจุบัน)

ดูเพิ่ม

อ้างอิง