ข้ามไปเนื้อหา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าลำยอง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3
ประสูติ1 มกราคม พ.ศ. 2367
สิ้นพระชนม์1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลลำยอง
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาวัน ในรัชกาลที่ 3

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง (1 มกราคม พ.ศ. 2367 — ไม่ปรากฏ (สมัยรัชกาลที่ 4)) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 39 ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาวัน

พระองค์เจ้าลำยอง ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น 13 ค่ำ ปีวอก ฉศก จ.ศ. 1186 ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2367 ทรงไม่ได้รับราชการในกรมใด ๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนิพนธ์ถึงพระองค์เจ้าลำยองไว้ใน พระราชพิธีสิบสองเดือน ว่า[1] "เห็นว่าพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งมิได้ทรงผนวช แต่มิได้ช่วยราชการแผ่นดินอย่างหนึ่งอย่างใด และที่ซ้ำประพฤติความชั่วให้เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศ เช่นพระองค์เจ้าลำยอง ก็เห็นแต่สูบฝิ่นอยู่กับวังก็ยังได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดถึง ๕ ชั่ง และเงินขึ้น ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าเงินกลางปี ก็ยังคงได้ไม่ได้ลดทอนอันใด"

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [2]

พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุลลำยอง ณ อยุธยา ทรงมีพระโอรสและพระธิดา 4 องค์ ดังนี้

1.หม่อมเจ้าหญิงสงวน ลำยอง (ประสูติ พ.ศ. 2382 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2420)

2.หม่อมเจ้าหญิงถนอม ลำยอง

3.หม่อมเจ้าหญิงประยงค์ ลำยอง

4.หม่อมเจ้าชายประยงค์ ลำยอง (สิ้นชีพิตักษัยในสมัยรัชกาลที่ 5)

พระอิสริยยศ

[แก้]
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ
  • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าลำยอง (พ.ศ. 2367 - ไม่ปรากฏ)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง (ไม่ปรากฏ - สิ้นพระชนม์)

พงศาวลี

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. พระราชพิธีสิบสองเดือน/เดือน-๑๒/การพระราชกุศลแจกเบี้ยหวัด
  2. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ราชสกุลวงศ์ เก็บถาวร 2017-02-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน พิมพ์ครั้งที่ 4; กรุงเทพฯ, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์: 2554