พ่อขุนบานเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พ่อขุนบานเมือง

พระอิสริยยศ กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย
ราชวงศ์ ราชวงศ์พระร่วง
รัชกาลก่อน พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
รัชกาลถัดไป พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 1822
พระราชบิดา พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พระราชมารดา นางเสือง

พ่อขุนบานเมือง เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพระนางเสือง และเป็นสมเด็จพระเชษฐาธิราชในพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เสวยราชสมบัติในอาณาจักรสุโขทัยหลังจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เสด็จสวรรคต (1821) และครองราชย์อยู่จนถึง พ.ศ. 1822เพียงเกือบ1ปี

ประวัติศาสตร์สมัยพ่อขุนบานเมือง[แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติศาสตร์สมัยพ่อขุนบานเมืองนี้มีไม่ค่อยมากนัก เพราะไม่ค่อยพบหลักฐานที่แน่ชัด มีก็เพียงแต่เสวยราชต่อจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และทำสงครามขยายอาณาจักรเท่านั้น

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ[แก้ไขต้นฉบับ]

พ่อขุนบานเมืองได้ทำสงครามกับเมืองต่าง ๆ ในหลายประเทศเพื่อขยายอำนาจแห่งสุโขทัย ซึ่งพระองค์มีพระสามารถในการทำศึกสงครามมากนัก โดยมีสมเด็จพระอนุชาธิราช (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช) เป็นแม่ทัพ ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า "กูไป่ท่บ้านท่เมือง ได้ช้าง ได้งวง ได้ปั่ว ได้นาง ได้เงือน ได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู พ่อกูตายเวนยังพี่กู กูพร่ำบำเรอแก่พี่กู ดังบำเรอแก่พ่อกู" หมายความว่าเมื่อพระรามคำแหงยกทัพไปตีเมืองอื่นจนได้ชัยชนะ ก็นำช้าง ผู้คน ทรัพย์สินเงินทอง มาถวายแด่พระราชบิดา เมื่อพระราชบิดาสวรรคต ก็กระทำอย่างเดียวกันกับพ่อขุนบานเมือง

พงศาวลี[แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

  • สุโขทัย รุ่งอรุณแห่งความสุข, กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, พ.ศ. 2539, หน้า 95-96
ก่อนหน้า พ่อขุนบานเมือง ถัดไป
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ราชวงศ์พระร่วง
2leftarrow.png พระมหากษัตริย์ไทย
อาณาจักรสุโขทัย

(พ.ศ. 1821 - พ.ศ. 1822)
2rightarrow.png พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ราชวงศ์พระร่วง