พันธุ์สวลี กิติยากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
พันธุ์สวลี กิติยากร
พันธุ์สวลี-โสมสวลี-สราลี กิติยากร.jpg
ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร และธิดา
เกิด หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล
24 กันยายน พ.ศ. 2476 (84 ปี)
คู่สมรส หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร
บุตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร
บิดามารดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล

ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (พระยศเดิม: หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล; ประสูติ: 24 กันยายน พ.ศ. 2476) ภริยาของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร เป็นพระมารดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระอัยยิกาในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชนัดดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ประวัติ[แก้]

ท่านผู้หญิง พันธุ์สวลี กิติยากร ประสูติเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2476 มีฐานันดรศักดิ์เดิมว่า "หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล" พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล และหม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล (สกุลเดิม: สนิทวงศ์) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินี เมื่อ พ.ศ. 2493 แล้วทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

ท่านผู้หญิง พันธุ์สวลี เป็นเชษฐภคินีของหม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล (ท่านชายกบ), หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล (ท่านหญิงอ๋อย) นอกจากนี้ยังทรงมีอนุชาและขนิษฐาต่างหม่อมมารดาคือ หม่อมเจ้าภูริพันธุ์ ยุคล (ท่านชายเป๋อ) และ หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล (ท่านชายปีใหม่) และหม่อมเจ้าหญิงภานุมา ยุคล (ท่านหญิงหญิง)

สมรส[แก้]

หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 เพื่อเสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร[1] พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2499 [2] มีธิดา 2 คน คือ

  1. หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร (ประสูติ: 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500) ต่อมาได้รับสถาปนาเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ[3], พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ[4] อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชธิดา 1 พระองค์
  2. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร (เกิด: 8 เมษายน พ.ศ. 2509) สมรสกับธีรเดช จิราธิวัฒน์ มีบุตร 2 คน[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๓/๒๔๙๙ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ (หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล), เล่ม ๗๓, ตอน ๕๙, ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ หน้า ๒๑๒๖
  2. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, เล่ม ๙๔, ตอน ๑๓ ก, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๖๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ), เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๔๐ก ฉบับพิเศษ, ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
  5. เปิดธุรกิจส่วนตัวสะใภ้จิราธิวัฒน์
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)
  7. [1]
  8. [2]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]