พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
Prince Witsanunat Niphathon.jpg

พระนาม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
พระนามเต็ม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ วรฤทธิราชมกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นเอก
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2367
สิ้นพระชนม์ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2405 (38 ปี)
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดา เจ้าจอมมารดาน้อย
หม่อม หม่อมจิ๋ม สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
หม่อมบาง สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
หม่อมแช่ม สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
พระบุตร 14 พระองค์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร หรือ พระองค์เจ้าชายสุประดิษฐ วรฤทธิราชมกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมเจ้าน้อย ธิดาของพระอินทรอำไพ (สมเด็จเจ้าฟ้าทัศไภย พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี กับกรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์) ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน 6 แรม 14 ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. 1186 ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2367 ในสมัย ร.2 พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ เป็นพระโอรสหนึ่งในสองพระองค์ที่ประสูติก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะขึ้นครองราชย์ (อีกพระองค์หนึ่งคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส) แรกประสูติ เป็น หม่อมเจ้าสุประดิษฐ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ ในสมัย ร.4 จึงได้เป็น พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็น กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร กำกับราชการกรมพระคลังมหาสมบัติ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ขึ้น 13 ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ. 1224 ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2405 พระชันษา 38 ปี ทรงเป็นต้นราชสกุล "สุประดิษฐ์"

พระโอรสและพระธิดา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร ทรงเป็นต้นราชสกุลสุประดิษฐ์ โดยมีหม่อมที่ปรากฏนาม 3 ท่าน คือ

  1. หม่อมจิ๋ม
  2. หม่อมบาง
  3. หม่อมแช่ม

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 14 พระองค์ เป็นชาย 5 พระองค์ และหญิง 9 พระองค์

พระรูป พระนาม หม่อมมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์/สิ้นชีพิตักษัย คู่สมรส
Emblem of the House of Chakri.svg 1. หม่อมราชวงศ์สถิตย์เสถียร
(พ.ศ. 2394: หม่อมเจ้าสถิตย์เสถียร)
30 มกราคม 2392 6 กุมภาพันธ์ 2473 หม่อมเลื่อม
Emblem of the House of Chakri.svg 2. หม่อมราชวงศ์จันทร
(พ.ศ. 2394: หม่อมเจ้าจันทร)
ไม่ทราบปี พ.ศ. 2447 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช
พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี.JPG 3. หม่อมราชวงศ์แก้วกัลยา
(พ.ศ. 2394: หม่อมเจ้าแก้วกัลยา
พ.ศ. 2456: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี)
หม่อมจิ๋ม พ.ศ. 2392 3 ธันวาคม 2456 หม่อมเจ้าเดช นพวงศ์
Emblem of the House of Chakri.svg 4. หม่อมเจ้าใหญ่ (หญิง) พ.ศ. 2396 ไม่ทราบปี
Emblem of the House of Chakri.svg 5. หม่อมเจ้าโสภา พ.ศ. 2396 2 ตุลาคม 2449
Emblem of the House of Chakri.svg 6. หม่อมเจ้าสฤกษาสัณฐาน พ.ศ. 2396 13 มกราคม 2451
Emblem of the House of Chakri.svg 7. หม่อมเจ้าพกา พ.ศ. 2396 ไม่ทราบปี
Emblem of the House of Chakri.svg 8. หม่อมเจ้าสยุมยุพี หม่อมบาง พ.ศ. 2398 12 มีนาคม 2430
หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์.jpg 9. หม่อมเจ้าสง่างาม หม่อมแช่ม พ.ศ. 2400 23 เมษายน 2460
หม่อมเจ้าปิยะภักดีนาถ สุประดิษฐ์.jpg 10. หม่อมเจ้าปิยะภักดีนาถ หม่อมบาง 15 มกราคม 2400 21 พฤษภาคม 2471
Emblem of the House of Chakri.svg 11. หม่อมเจ้าวงแข หรือ หม่อมเจ้าดวงแข หม่อมบาง พ.ศ. 2405 2 กันยายน 2453
Emblem of the House of Chakri.svg 12. หม่อมเจ้ากมลมาศ ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี
Emblem of the House of Chakri.svg 13. หม่อมเจ้างาม (ชาย) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี
Emblem of the House of Chakri.svg 14. หม่อมเจ้าเล็ก (ชาย) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี