พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์.jpg

พระนาม พระองค์เจ้ากลาง
พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 2
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นเอก
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2348
สิ้นพระชนม์ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดา เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชายกลาง ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน 3 แรม 12 ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จ.ศ. 1167 ตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2348 (นับศักราชแบบเก่า) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 44 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ และได้ทรงกำกับกรมช่างทองมาแต่ในรัชกาลที่ 3 ต่อมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้กำกับศาลฎีกา และสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอังคาร เดือน 4 ขึ้น 8 ค่ำ ปีชวด อัฐศก จ.ศ. 1238 ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419 พระชันษา 73 ปี

พระโอรสธิดา[แก้]

พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุล วัชรีวงศ์ มีพระโอรสและพระธิดา ดังนี้[1]

1.หม่อมเจ้าหญิงนารี วัชรีวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2369 พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448)

2.หม่อมเจ้าหญิงไม วัชรีวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2380 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2430

3.หม่อมเจ้ากุสุเมศ วัชรีวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2381 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2418 สิริชนมายุ 38 ปี)

4.หม่อมเจ้าหญิงละไม วัชรีวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2381 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 สิริชนมายุ 73 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2456)

5.หม่อมเจ้าหญิงละมุน วัชรีวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2383 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2430)

6.หม่อมเจ้าหญิงละมุล วัชรีวงศ์ ทรงมีพระนามลำลองว่า “ท่านหญิงเต่า” (ประสูติ พ.ศ. 2384 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2452 สิริชนมายุ 68 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส)

7.หม่อมเจ้าหญิงอึ่ง วัชรีวงศ์

8.หม่อมเจ้าหญิงประจง วัชรีวงศ์

9.หม่อมเจ้าขาว วัชรีวงศ์ ในรัชกาลที่ 5 ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2387 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 สิริชนมายุ 57 ปี)

10.หม่อมเจ้าหญิงพริ้ง วัชรีวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2391 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2448 สิริชนมายุ 57 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2451)

11.หม่อมเจ้าหญิงพลบ วัชรีวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2393 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2441 สิริชนมายุ 48 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445)

12.หม่อมเจ้าหญิงโถมนา วัชรีวงศ์ ทรงประสูติเมื่อคราวที่พระบิดาได้รับสถาปนาเลื่อนกรม จึงทรงมีพระนามแบบลำลองว่า “ท่านหญิงเลื่อน” โดยเสด็จผู้เป็นพระบิดาโปรดเรียกว่า “แม่หนูเลื่อน” (ประสูติ พ.ศ. 2395 พระราชทานเพลิง พ.ศ. 2494) ทรงเป็นพระชายาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ

13.หม่อมเจ้าชวลิต วัชรีวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2397)

14.หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2401)

15.หม่อมเจ้าวิทยา วัชรีวงศ์ (ประสูติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2402 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 สิริชนมายุ 68 ปี พระราชทานเพลิง พ.ศ. 2471) ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงมารศรี ปราโมช พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ มีโอรส คือ 1.หม่อมราชวงศ์อนุวิทย์ วัชรีวงศ์ 2.หม่อมราชวงศ์วิทยานนท์ วัชรีวงศ์

16.หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติ พ.ศ. 2402 พระราชทานเพลิง พ.ศ. 2403)

17.หม่อมเจ้าหญิงลม้าย วัชรีวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2407 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2439 สิริชนมายุ 33 ปี)

18.หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติ พ.ศ. 2407 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2408)

19.หม่อมเจ้าพนม วัชรีวงศ์ (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2410)

20.หม่อมเจ้าสวัสดิ วัชรีวงศ์ (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2430)

21.หม่อมเจ้าหญิงละออ วัชรีวงศ์ (สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2430)

22.หม่อมเจ้าหลง วัชรีวงศ์ (ประสูติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2414 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2468 สิริชนมายุ 48 ปี สิริชนมายุ 54 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดหัวลำโพง)

23.หม่อมเจ้าหญิงปริก วัชรีวงศ์

24.หม่อมเจ้าเพชร วัชรีวงศ์

25.หม่อมเจ้าบุษเมศ วัชรีวงศ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8