ดอยคำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ วัดพระธาตุดอยคำ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Business เพื่อสร้างตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรจากโครงการในพระราชดำริ

ประวัติ[แก้]

จากการเสด็จประพาสต้นภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากลำบากของราษฎร และปัญหาการปลูกฝิ่น อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น โดยโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีพระบรมราโชวาทให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (Doi Kham Food Products Co.,Ltd.) เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยรองรับผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวงและเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง ๓ แห่ง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ชื่อตราผลิตภัณฑ์ ดอยคำ

การดำเนินธุรกิจ[แก้]

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักตามกระแสพระราชดำริ การดำเนินกิจการจึงเน้นการตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์และผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่าที่อยู่อาศัยบนที่สูงเป็นอันดับแรก ปกติพื้นที่สูงมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการปลูกพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะพืชประเภทผัก ผลไม้และดอกไม้เมืองหนาว


โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง ๓ แห่ง[แก้]

 • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ตั้งอยู่ที่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดเป็นโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๕๑๒
 • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านป่าห้า ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๕๑๗
 • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ตั้งอยู่ที่บ้านนางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓

สาขา ร้านดอยคำ[แก้]

ปัจจุบันร้านดอยคำมีทั้งหมด ๓๐ สาขา ได้แก่

 • ร้านดอยคำ สาขาราชเทวี สำนักงานใหญ่ โทร. ๐๒-๖๕๖-๖๙๙๒ ต่อ ๑๔๔
 • ร้านดอยคำ สาขาฝาง จ.เชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-๐๕๑-๐๒๐
 • ร้านดอยคำ สาขาแม่จัน จ.เชียงราย โทร. ๐๕๓-๗๗๑-๐๖๔
 • ร้านดอยคำ สาขาเต่างอย จ.สกลนคร โทร. ๐๔๒-๗๖๑-๐๒๓
 • ร้านดอยคำ สาขามอเตอร์เวย์ขาเข้า โทร. ๐๓๘-๕๗๗-๙๓๗
 • ร้านดอยคำ สาขามอเตอร์เวย์ขาออก โทร. ๐๓๘-๕๗๗-๙๓๘
 • ร้านดอยคำ สาขาโรงพยาบาลศิริราช โทร. ๐๒-๔๔๔-๗๗๑๘
 • ร้านดอยคำ สาขาเทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์ โทร. ๐๒-๑๗๕-๗๖๘๓
 • ร้านดอยคำ สาขาเทสโก้ โลตัส พระราม ๒ โทร. ๐๒-๔๑๕-๓๕๓๘
 • ร้านดอยคำ สาขาพาราไดซ์ พาร์ค โทร. ๐๒-๓๒๕-๙๐๗๗
 • ร้านดอยคำ สาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โทร. ๐๒-๔๔๗-๕๓๙๓
 • ร้านดอยคำ สาขาเทสโก้ โลตัส ลำลูกกา คลอง ๒ โทร. ๐๒-๑๙๑-๑๖๕๕
 • ร้านดอยคำ สาขาเทสโก้ โลตัส บางนา โทร. ๐๒-๓๑๖-๓๑๗๑
 • ร้านดอยคำ สาขา SCB Park โทร. ๐๒-๙๓๗-๙๒๗๖
 • ร้านดอยคำ สาขาเพียวเพลส รามคำแหง โทร. ๐๒-๗๒๙-๘๕๒๕
 • ร้านดอยคำ สาขาทองหล่อ โทร. ๐๒-๗๑๔-๙๐๕๖
 • ร้านดอยคำ สาขาเทสโก้ โลตัส หางดง จ.เชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-๒๗๑-๕๖๕
 • ร้านดอยคำ สาขาเทสโก้ โลตัส จรัญสนิทวงศ์ โทร. ๐๒-๔๓๔-๕๓๑๐
 • ร้านดอยคำ สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต โทร. ๐๒-๕๖๗-๑๔๗๗
 • ร้านดอยคำ สาขาเดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์ โทร. ๐๒-๑๑๕-๕๕๒๓
 • ร้านดอยคำ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. ๐๒-๖๔๔-๕๒๑๑
 • ร้านดอยคำ สาขาเทสโก้ โลตัส บางกะปิ โทร. ๐๒-๑๑๗-๗๐๗๐
 • ร้านดอยคำ สาขาทำเนียบรัฐบาล โทร. ๐๒-๖๒๙-๙๒๕๐
 • ร้านดอยคำ สาขาเดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ โทร. ๐๒-๐๐๐-๖๐๔๕
 • ร้านดอยคำ สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โทร. ๐๒-๑๔๓-๗๙๗๘
 • ร้านดอยคำ สาขาเทเวศร์ โทร. ๐๒-๖๒๘-๘๖๖๗
 • ร้านดอยคำ สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต-นครนายก คลอง ๔ โทร. ๐๒-๕๔๙-๗๖๕๐
 • ร้านดอยคำ สาขาเทสโก้ โลตัส หลักสี่ โทร. ๐๒-๙๗๑-๒๒๒๙
 • ร้านดอยคำ สาขาอาคารสินธร ถนนวิทยุ โทร. ๐๒-๖๕๑-๕๐๔๔
 • ร้านดอยคำ สาขาโรบินสัน บางรัก โทร. ๐๒-๖๓๐-๖๘๗๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]