พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
อธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์
หม่อม 7 คน
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดา เจ้าจอมมารดาเที่ยง พระสนมเอก
ราชวงศ์ จักรี
พระบุตร 23 องค์
ประสูติ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2404
สิ้นพระชนม์ 28 มกราคม พ.ศ. 2479 (74 ปี)
กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป อยู่แถวหลังองค์ที่ ๗

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 55 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับราชการในกรมพิพิธภัณฑ์และกรมชลประทาน และทรงเป็นต้นราชสกุลชยางกูร[1]

พระประวัติ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต พระราชโอรสพระองค์ที่ 55 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเที่ยง พระสนมเอก โดยประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 9 แรม 6 ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. 1223 ตรงกับวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2404[2]

พระองค์เจ้าไชยานุชิต ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์พระองค์แรก เมื่อ พ.ศ. 2430 ภายหลังจากที่ยกฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงธรรมการ ทรงรับราชการกรมชลประทาน ทรงอำนวยการขุดคลอง ตั้งแต่คลองสิบสี่ ถึงคลองยี่สิบเอ็ด ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ทรงศักดินา 15000 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441[3] ต่อมาวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเปลี่ยนคำนำพระนามเป็นพระเจ้าบรมวงษ์เธอ[4]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 8 เมื่อวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีกุนสัปตศก จ.ศ. 1297 ตรงกับวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2478 (ตรงกับ พ.ศ. 2479 ในปัจจุบัน) พระชันษาได้ 73 ปี พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2479 (2480 ในปัจจุบัน)

พระโอรสและพระธิดา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ทรงมีหม่อม 7 ท่าน ได้แก่

 1. หม่อมเอี่ยม
 2. หม่อมบัว
 3. หม่อมพร้อม
 4. หม่อมละม้าย
 5. หม่อมถม
 6. หม่อมศรี (สกุลเดิม: บุญยมาลิก) ธิดาหลวงพิทักษ์นันทนาการ
 7. หม่อมแหวนศุลี (สกุลเดิม: บุญยมาลิก) ธิดาหลวงพิทักษ์นันทนาการ

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 23 องค์ เป็นชาย 15 องค์ และหญิง 8 องค์

พระรูป พระนาม หม่อมมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย คู่สมรส
หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร.JPG 1. หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ที่ 1 ในหม่อมเอี่ยม 14 กรกฎาคม 2424 4 พฤศจิกายน 2498 หม่อมเจ้าผุดผ่องพรรณ ชยางกูร
หม่อมเนื่อง (ณ นคร)
หม่อมเชื้อ (โรขนดิศ)
หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์.JPG 2. หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ที่ 2 ในหม่อมเอี่ยม 26 มกราคม 2429 3 พฤศจิกายน 2512 หม่อมเจ้าเฉลียววรรณมาลา (กมลาศน์)
หม่อมศิลา (วสันตพฤกษ์)
หม่อมเจ้าพักตร์พิสุทธิ์.JPG 3. หม่อมเจ้าพักตร์พิสุทธิ์ หม่อมบัว 26 มกราคม 2434 29 พฤศจิกายน 2508
หม่อมเจ้าผุดผ่องพรรณ.JPG 4. หม่อมเจ้าผุดผ่องพรรณ ที่ 1 ในหม่อมพร้อม 11 พฤศจิกายน 2436 พ.ศ. 2508 หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร
Emblem of the House of Chakri.svg 5. หม่อมเจ้าฉันทวิเชียร ที่ 2 ในหม่อมพร้อม พ.ศ. 2437 พ.ศ. 2464
หม่อมเจ้าลักษณเลิศ.JPG 6. หม่อมเจ้าลักษณเลิศ ที่ 1 ในหม่อมละม้าย 6 ธันวาคม 2439 1 เมษายน 2518 หม่อมน้อมสิริ (กิจจรูญ)
Emblem of the House of Chakri.svg 7. หม่อมเจ้าพิศเพี้ยนแขไข หรือ หม่อมเจ้าพิศเพียงแขไข
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
ที่ 2 ในหม่อมพร้อม 27 กรกฎาคม 2440 พ.ศ. 2523 เรือเอกเพิ่ม วณิกสัมบัน
หม่อมเจ้าประเสริฐศรี.JPG 8. หม่อมเจ้าประเสริฐศรี ที่ 2 ในหม่อมละม้าย 20 มีนาคม 2442 21 ตุลาคม 2534 หม่อมเจริญศรี (กฤษณัมพก)
Emblem of the House of Chakri.svg 9. หม่อมเจ้าทวีผล ที่ 3 ในหม่อมละม้าย 10 ธันวาคม 2444 16 พฤจิกายน 2493 หม่อมฉอ้อน
Emblem of the House of Chakri.svg 10. หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) ไม่ทราบปี 11 มิถุนายน 2446
หม่อมเจ้ามงคลอุดม.JPG 11. หม่อมเจ้ามงคลอุดม ที่ 4 ในหม่อมละม้าย 4 ตุลาคม 2446 2 กันยายน 2518 หม่อมเจ้าอุบลเกษร (สุขสวัสดิ์)
หม่อมลมูล (ศุภวรรณ)
Emblem of the House of Chakri.svg 12. หม่อมเจ้าประไพพงษ์
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
ที่ 1 ในหม่อมถม 30 พฤษภาคม 2450 1 กรกฎาคม 2538 ขุนสมบูรณ์ยุทธศิลป์ (พันเอกสมบูรณ์ ศิริเวทิน)
หม่อมเจ้าวงศ์มหิป.JPG 13. หม่อมเจ้าวงศ์มหิป ที่ 2 ในหม่อมถม 19 เมษายน 2452 19 สิงหาคม 2530 หม่อมแมรี (ฟิลิปปาร์ท)
หม่อมละไม (จันทรงาม)
Emblem of the House of Chakri.svg 14. หม่อมเจ้าทิพยลักษณสุดา
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
ที่ 3 ในหม่อมถม 10 เมษายน 2454 13 กรกฎาคม 2532 ขุนประทนคดี
หม่อมเจ้าโสภาเพียงจันทร์.JPG 15. หม่อมเจ้าโสภาเพียงจันทร์ ที่ 4 ในหม่อมถม 21 สิงหาคม 2455 20 กันยายน 2524 หม่อมเจ้าอุรคินทร์ จันทรทัต
Emblem of the House of Chakri.svg 16. หม่อมเจ้าสรรพไชยา ที่ 5 ในหม่อมถม 20 มีนาคม 2457 8 พฤษภาคม 2469
Emblem of the House of Chakri.svg 17. หม่อมเจ้าจุฬาชัย ที่ 1 ในหม่อมศรี 27 มกราคม 2462 5 ธันวาคม 2534 หม่อมเสงี่ยม
หม่อมปลิว
Emblem of the House of Chakri.svg 18. หม่อมเจ้าฤทัยเที่ยง ที่ 2 ในหม่อมศรี 22 มกราคม 2465 1 ตุลาคม 2508 หม่อมรจิต (ภิญโญวนิช)
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา.JPG 19. หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ที่ 1 ในหม่อมแหวนศุลี 30 เมษายน 2467 ยังทรงพระชนม์ หม่อมชมชื่น (โกมารกุล ณ นคร)
Emblem of the House of Chakri.svg 20. หม่อมเจ้าวราไชย ที่ 3 ในหม่อมศรี 8 กุมภาพันธ์ 2470 เมษายน 2558 หม่อมชูศรี
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร.jpg 21. หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ที่ 2 ในหม่อมแหวนศุลี 1 มิถุนายน 2473 ยังทรงพระชนม์
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG 22. หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ที่ 3 ในหม่อมแหวนศุลี 10 มกราคม 2475 ยังทรงพระชนม์ หม่อมจรุงใจ
Emblem of the House of Chakri.svg 23. หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี
หม่อมเอี่ยม
 • 1 หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๔๙๘) เษกสมรส กับหม่อมเนื่อง ณ นคร มีบุตรธิดา คือ
  • 1.1 หม่อมราชวงศ์ทิพยวดี ชยางกูร สมรสกับหม่อมทวีวงศ์ ถวัลยศักดิ์
   • 1.1.1 หม่อมหลวงถวัลยวดี เตวิทย์
   • 1.1.2 ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน
  • 1.2 หม่อมราชวงศ์ศรีสฤษดิ์ ชยางกูร(สมรสกับหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์)
  • 1.3 หม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม ชยางกูร สมรสกับหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณ กิติยากร
   • 1.3.1 หม่อมราชวงศ์เกียรติคุณ กิติยากร (สมรสมรสกับ อาภัสรา หงสกุล)
   • 1.3.2 หม่อมราชวงศ์สฤษดิคุณ กิติยากร(สมรสกับ หม่อมราชวงศ์เดือนเด่น สวัสดิวัตน์)
   • 1.3.3 หม่อมราชวงศ์สุจิตคุณ ชยางกูร (ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน) (สมรสกับนายอาสา สารสิน)
  • 1.4 หม่อมราชวงศ์โสมสมร ชยางกูร(สมรสกับ ม.ล. ชวนชื่น กำภู)
  • 1.5 หม่อมราชวงศ์พรพรรณ ชยางกูร (สมรสกับหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ เมื่อ หม่อมราชวงศ์ทิพยวดี ชยางกูร ถึงแก่กรรม)
 • 1 หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร เษกสมรสกับ หม่อมเชื้อ โรจนดิศ มีบุตรธิดาคือ
  • 1.6 หม่อมราชวงศ์ เดชสิทธิ์ ชยางกูร สมรสกับ คุณลัดดา ทองมิตร มีบุตรธิดา
   • 1.6.1 หม่อมหลวง เรืองเดช ชยางกูร
   • 1.6.2 พลเอก หม่อมหลวง วิชัย ชยางกูร
   • 1.6.3 หม่อมหลวง เดชา ชยางกูร
   • 1.6.4 หม่อมหลวง สุดารัตน์ สนิทวงศ์ (สมรสกับ นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
   • 1.6.5 หม่อมหลวง ภัทราวดี เคนเนดี (สมรสกับ ศ.ฟรานซิส เคเนดี)
  • 1.7 หม่อมราชวงศ์ รุ่งฤทธี ชยางกูร (สมรสกับ คุณ ชูศรี ศศิผลิน) มีบุตรธิดา
   • 1.7.1 หม่อมหลวง รื่นรมย์ บุณยทรรพ
   • 1.7.2 หม่อมหลวง ชาติชาย ชยางกูร
   • 1.7.3 หม่อมหลวง ไพจิตร บุราคำ(สมรสกับ พลเรือโท นฤดล บุราคำ)
  • 1.8 หม่อมราชวงศ์ มีชัย ชยางกูร (สมรสกับ คุณ ชุลี เอี่ยมกระสิทธุ์) มีบุตรธิดา
   • 1.8.1 หม่อมหลวง อังสนา ลีลายนกุล
   • 1.8.2 หม่อมหลวง จันทราวดี สงกราน
   • 1.8.3 หม่อมหลวง เผด็จ ชยางกูร
  • 1.9 หม่อมราชวงศ์หญิง เชื้อชยาง บุนนาค(สมรสกับ นายแพทย์ มณเฑียร บุนนาค) มีบุตรธิดา
   • 1.9.1 นาย มณทิรัช บุนนาค
   • 1.9.2 นางสาว ลวลี บุนนาค
  • 1.10 พันเอก(พ.) หม่อมราชวงศ์ จุมพล ชยางกูร (สมรสกับ คุณ สุโข เกตุพันธุ์) มีบุตรธิดา
   • 1.10.1 หม่อมหลวงพิศเพียงแข บุญญะสิทธิ์ (สมรสกับ พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์)
   • 1.10.2 หม่อมหลวง พักตร์เพียงเพ็ญ ชยางกูร
   • 1.10.3 หม่อมหลวง พรรณเพียงเดือน สังข์คหะพงศ์ (สมรสกับ พ.ต.ท.ไพสิทธิ์ สังข์คหะพงศ์)
 • 1 หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร เษกสมรสกับนางสุกัญญา ชยางกูร (Mrs.Kazuko Enda)
  • 1.11 หม่อมราชวงศ์ศุภชัย ชยางกูร
 • 2 หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๒๙-๒๕๑๒) เษกสมรสกับหม่อมเจ้าเฉลียววรรณมาลา กมลาศม์
  • 2.1 หม่อมราชวงศ์เลอชัย ชยางกูร สมรสกับโรซ่า แอลเวียร์
   • 2.1.1 หม่อมหลวงรัชฎาราศี ชยางกูร
   • 2.2.2 หม่อมหลวงราศี ชยางกูร
   • 2.2.3 หม่อมหลวงรูสบีมินดา ชยางกูร
 • 2 หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร เษกสมรสกับหม่อมศิลา วสันตพฤกษ์ มีบุตรธิดา
  • 2.2 หม่อมราชวงศ์ขุนพล ชยางกูร
  • 2.3 หม่อมราชวงศ์ไชยพันธุ์ ชยางกูร
  • 2.4 หม่อมราชวงศ์ขันธุ์แข่งแข ชยางกูร
  • 2.5 หม่อมราชวงศ์แก่ชัย ชยางกูร สมรสกับนางอมรา รักษาสัจ มีบุตร
   • 2.5.1 หม่อมหลวงพงศ์มหิป ชยางกูร
   • 2.5.2 หม่อมหลวงอดิศรณ์ ชยางกูร
   • 2.5.3 หม่อมหลวงพีระศักดิ์ ชยางกูร สมรสกับนางทิพย์วรรณ
   • 2.5.4 หม่อมหลวงสิรินทร ชยางกูร. สมรสกับนางนิสากร.
  • 2.6 หม่อมราชวงศ์วัยวัฒนา ชยางกูร
  • 2.7 หม่อมราชวงศ์สุชาดา ชยางกูร สมรสกับนายพงศ์เดช มนตรีกุล ณ อยุธยา
   • 2.7.1 นางสาวสุภาวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา
   • 2.7.2 นายวรพงศ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
   • 2.7.3 นางสุรภี มนตรีกุล ณ อยุธยา
   • 2.7.4 นางสุรพร เกตุจินดา(มนตรีกุล ณ อยุธยา)
  • 2.8 หม่อมราชวงศ์สารีบุตร ชยางกูร
  • 2.9 หม่อมราชวงศ์แสงโสม ชยางกูร สมรสกับพลเรือตรีสุทิน ปูชนีย์ มีบุตรธิดา
   • 2.9.1 นางกนกวรรณ แช่มประชุม(ปูชนีย์)
   • 2.9.2 นายศักดิ์สิทธิ์ ปูชนีย์
   • 2.9.3 นายศักดิ์ศิริ ปูชนีย์
หม่อมบัว
 • 3 หม่อมเจ้าหญิงพักตรพิสุทธิ์ ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๕๐๘)
หม่อมพร้อม
 • 4 หม่อมเจ้าหญิงผุดผ่องพรรณ ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๕๐๗) เษกสมรส
 • 5 หม่อมเจ้าหญิงฉันทวิเชียร ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๓๗-๒๔๕๖)
 • 6 หม่อมเจ้าหญิงพิศเพี้ยนแขไข ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๕๒๓) เษกสมรส
หม่อมละม้าย
 • 7 หม่อมเจ้าลักษณเลิศ ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๕๑๘) เษกสมรสกับหม่อมน้อมสิริ (กิจจรูญ)
  • 7.1 หม่อมราชวงศ์เลิศลักษณ์ ชยางกูร สมรสกับคุณยินดี ชยางกูร ณ อยุธยา(ไม่มีบุตร ธิดา)
  • 7.2 หม่อมราชวงศ์เลิศลักษณา ชุติกุล สมรสกับ นายพยง ชุติกุล
   • 7.2.1 นายกอบศักดิ์ ชุติกุล สมรสกับ หม่อมหลวงลักษสุภา กฤดากร
    • นางสาวอาภาสิริ ชุติกุล
    • นาย ถิระ ชุติกุล
   • 7.2.2 นางสิริลักษณา คอมันตร์ สมรสกับ นายฐิระวุฒิ คอมันตร์
    • นางสาววสมน คอมันตร์
    • นางสาวปัฐมน คอมันตร์
  • 7.2.3 นายสารกิต ชุติกุล สมรสกับ นางปราณี วัฒนานันท์
  • 7.3 หม่อมราชวงศ์ภคพล ชยางกูร (๒๔๙๑ - ปัจจุบัน) เคยสมรสกับ นางลักษณา บุญสนอง
   • 7.3.1 หม่อมหลวงลิสา ชยางกูร สมรสกับ นายคริสโตเฟอร์ โจนส์
    • เด็กหญิงมากาเร็ต โจนส์
   • 7.3.2 หม่อมหลวงอาภาริณี ชยางกูร สมรสกับนายคริส ปีเตอร์สัน
    • เด็กชายปาร์คเกอร์ ปีเตอร์สัน
    • เด็กหญิงแมกซ์ซี ปีเตอร์สัน
    • เด็กหญิง --- ปีเตอร์สัน
   • 7.3.3 หม่อมหลวงฉัตรวิรัชยา ชยางกูร
 • 8 หม่อมเจ้าประเสริฐศรี ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๔๒-๒๕๓๔) เษกสมรสกับหม่อมเจริญ ชยางกูร
 • 9 หม่อมเจ้าทวีผล ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๔๔-๒๔๙๓) เษกสมรสกับหม่อมฉอ้อน ชยางกูร
  • 9.1 หม่อมราชวงศ์อรรถทวี ชยางกูร (เคยสมรสกับ นายอนันต์ สุขะศิริวัฒน์)
   • 9.1.1 นางนันทนา เกียรติรักษ์
    • นางณัฐนันท์ พุทธวงศ์
   • 9.1.2 นางอัจฉริยา อินทรสูต สมรสกับ นายจุมพล อินทรสูต
    • นางสาวอนันญา อินทรสูต สมรสกับ นายปิยชนก ใจเย็น
    • นายศรายุทธ อินทราสูต
   • 9.1.2 นางอัจฉราวรรณ เลิศไกร สมรสกับ นายอำนาจ เลิศไกร
    • นายอกนิษฐ์ เลิศไกร
   • 9.1.4 นายอดิศักดิ์ สุขะศิริวัฒน์ สมรสกับ นางเสาวนิตย์ สุขะศิริวัฒน์
  • 9.2 หม่อมราชวงศ์ศุภชัยชนะ ชยางกูร
   • 9.2.1 หม่อมหลวงชัยภัทร ชยางกูร
   • 9.2.2 หม่อมหลวงสุพิชญา ชยางกูร
  • 9.3 หม่อมราชวงศ์พงษ์พรรณ ชยางกูร
  • 9.4 หม่อมราชวงศ์พิพัฒน์พงษ์ ชยางกูร สมรสกับคุณรัมภา ชยางกูร
   • 9.4.1 หม่อมหลวงวัลลภา ชยางกูร
    • เด็กหญิงชัญญา ชินภัทรเจริญ
    • เด็กชายกีรติกร ชินภัทรเจริญ
    • เด็กชายธนวัน ชินภัทรเจริญ
   • 9.4.2 หม่อมหลวงสุภาวดี ชยางกูร
   • 9.4.3 หม่อมหลวงมนตรี ชยางกูร สมรสกับ คุณทิพยวรรณ ใจเด็ด (ชยางกูร ณ อยุธยา)
    • เด็กหญิงมนต์ภักดี ชยางกูร ณ อยุธยา
   • 9.4.4 หม่อมหลวงรัชพล ชยางกูร สมรสกับ คุณนันท์มนัส ชยางกูร ณ อยุธยา
 • 11 หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๕๑๘) เษกสมรสกับ หม่อมเจ้าอุบลเกษร สุขสวัสดิ์
  • 11.1 หม่อมราชวงศ์ไชยสุข ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๕๕๑) สมรสกับ นางพิศพรรณ อารัมภีร (น้องสาวนายสง่า อารัมภีร ศิลปินแห่งชาติ)
   • 11.1.1 หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร สมรสกับ นางสุวรัตน์ ธีระวชิรานนท์
    • นายอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา
    • นายเฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา (สมรสกับ นางสาวฉัฐญาภรณ์ ธีระภักดีพันธ์)
    • นายวิกรม ชยางกูร ณ อยุธยา
   • 11.1.2 หม่อมหลวงพรรณพิมล ชยางกูร สมรสกับ นายชัยยศ จินดาอุดมเศรษฐ์
   • 11.1.3 หม่อมหลวงอุบลวดี ชยางกูร สมรสกับ นายทวีชัย เลิศอร่ามรัตน์
    • นางสาวสิโรบล เลิศอร่ามรัตน์
  • 11.2 พันโท หม่อมราชวงศ์ธงชัย ชยางกูร สมรสกับ นางกาญจนา ลิ้มวิไล
   • 11.2.1 หม่อมหลวงทวีศักดิ์ ชยางกูร
   • 11.2.2 หม่อมหลวงเรวดี ชยางกูร
    • นายเตชิต ชุลีวัฒนกุล
   • 11.2.3 หม่อมหลวงถวัลย์วดี ชยางกูร สมรสกับ พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์
    • นายวัฐากร สัมบุณณานนท์
   • 11.2.4 หม่อมหลวงสุรัตวดี ชยางกูร
    • นางสาวกิติยาวดี อมาตยกุล
   • 11.2.5 หม่อมหลวงธวัชชัย ชยางกูร
   • 11.2.6 หม่อมหลวงจิราวดี ชยางกูร สมรสกับ นายวิวัฒน์ ผสมทรัพย์
    • นายวิจิร์ ผสมทรัพย์
    • นางสาววิจิรา ผสมทรัพย์
   • 11.2.7 หม่อมหลวงสุทธิชัย ชยางกูร สมรสกับ นางนฤภรณ์ ชยางกูร ณ อยุธยา
   • นางสาวณัฐฐศศิ ชยางกูร ณ อยุธยา
   • 11.2.8 หม่อมหลวงมนัสนันท์ ชยางกูร
  • 11.3 หม่อมราชวงศ์ไชยมงคล ชยางกูร (ถึงแก่กรรม)
 • 11 หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๕๑๘) เษกสมรสกับ หม่อมลมูล (ศุภวรรณ)
  • 11.4 หม่อมราชวงศ์ศรีนาค นกแก้ว
  • 11.5 หม่อมราชวงศ์วรรณี ชยางกูร (ถึงแก่กรรม)
  • 11.6 หม่อมราชวงศ์ชยานุพนธ์ ชยางกูร (ถึงแก่กรรม)
  • 11.7 หม่อมราชวงศ์ประมณฑศรี ชัยอนันต์ สมรสกับนายปรีชา ชัยอนันต์
   • 11.7.1 นางชญาวดี ชัยอนันต์
  • 11.8 หม่อมราชวงศ์ประณีตา พีรานนท์ สมรสกับพันตำรวจเอกสำนอง พีรานนท์
  • 11.9 หม่อมราชวงศ์ปรียาจรา ชยางกูร (ถึงแก่กรรม)
  • 11.10 หม่อมราชวงศ์แป๊ะ ชยางกูร (ถึงแก่กรรม)
หม่อมถม
 • 12 หม่อมเจ้าหญิงประไพพงศ์ ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๕๓๘) เษกสมรส
 • 13 หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๕๒-๒๕๓๐) เษกสมรสกับ หม่อมแมรี่ ชยางกูร
  • 13.1 หม่อมราชวงศ์อรรควงษ์ เอกเซล ชยางกูร
  • 13.2 หม่อมราชวงศ์พงษ์ชัย แพทริก ชยางกูร
 • 13 หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๕๒-๒๕๓๐) เษกสมรสกับ หม่อมละไม ชยางกูร (จันทรงาม) ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓
 • 14 หม่อมเจ้าหญิงทิพยลักษณสุดา ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๕๓๒) เษกสมรส
 • 15 หม่อมเจ้าหญิงโสภาเพียงจันทร์ ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๕๕-๒๕๒๔) เษกสมรสกับ หม่อมเจ้าอุรคินทร์ จันทรทัต
  • 15.1 หม่อมราชวงศ์พงษ์จันทร์ จันทรทัต สมรสกับ พันตำรวจโทโชติศักดิ์ ภาษีผล
   • 15.1.1 นายชยะพงษ์ ภาษีผล
   • 15.1.2 ผศ.ดร.ทัตดาว ภาษีผล
 • 16 หม่อมเจ้าสรรพไชยา ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๗๑)
หม่อมศรี บุญยมาลิก
 • 17 หม่อมเจ้าจุฬาชัย ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๖๒-๒๕๓๔) เษกสมรสหม่อมเสงี่ยม ชยางกูร ณ อยุธยา
  • 17.1 หม่อมราชวงศ์เผ่าชัย ชยางกูร(๒๔๙๐- ๒๕๕๔) สมรสกับนางศรีสุดา (ตู้จินดา) ชยางกูร ณ อยุธยา
   • 17.1.1 หม่อมหลวงดิเรก ชยางกูร เษกสมรสหม่อมปลิว ชยางกูร ณ อยุธยา
 • 18 หม่อมเจ้าฤทัยเที่ยง ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๕๐๘) เษกสมรส นางสาวรจิต ภิญโญวนิช
  • 18.1 หม่อมราชวงศ์ชยางค์ ชยางกูร สมรสกับ นางสาวนภาพร ชำนาญการ
   • 18.1.1 หม่อมหลวงกิจติพล ชยางกูร
   • 18.1.2 หม่อมหลวงนฤดล ชยางกูร
 • 19 หม่อมเจ้าวราไชย ชยางกูร (2471 - 2558)
  • 19.1 หม่อมราชวงศ์ถวัลย์ชัย ชยางกูร (๒๔๙๘-ปัจจุบัน) สมรสกับคุณรุ่งอรุณ ชีพชล
   • 19.1.1 หม่อมหลวงกุลยุวดี ชยางกูร สมรสกับคุณสุวัฒนา เลขยานนท์
   • 19.1.2 หม่อมหลวงจินดาภรณ์ ชยางกูร
  • 19.2 หม่อมราชวงศ์จุฑาชัย ชยางกูร (๒๕๐๐-ปัจจุบัน) สมรสกับคุณปรียา มาโนษยวงศ์
หม่อมแหวนศุลี บุญยมาลิก
 • 20 หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๖๗-ปัจจุบัน) เษกสมรส ชมชื่น โกมารกุล ณ นคร
  • 20.1 หม่อมราชวงศ์พงษ์ไชยา ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๙๘- ปัจจุบัน)สมรสกับนางศรีรัตนา กัณหะยูวะ
   • 20.1.1 หม่อมหลวง รัตนพงษ์ ชยางกูร
   • 20.1.2 หม่อมหลวงอธิพรพงษ์ ชยางกูร
 • 21 หม่อมเจ้าหญิงอุทัยเที่ยง ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๗๓-ปัจจุบัน)
 • 22 หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร (พ.ศ. ๒๔๗๕-ปัจจุบัน) เษกสมรส หม่อมจรุงใจ ชยางกูร
  • 22.1 หม่อมราชวงศ์ชฎาทิพย์ ชยางกูร (พ.ศ. ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)
  • 22.2 หม่อมราชวงศ์มาลาทิพย์ ชยางกูร (พ.ศ. ๒๕๐๒- ปัจจุบัน) สมรสกับพันตำรวจโทภิญโญ ใหญ่ไล้บาง
   • 22.3.1 ร้อยตรีนายแพทย์อภิรม ใหญ่ไล้บาง
   • 22.3.2 นายฤทธิไชย ใหญ่ไล้บาง
   • 22.2.3 นายกันตวัฒน์ ใหญ่ไล้บาง
  • 22.3 หม่อมราชวงศ์จุฑาทิพย์ ชยางกูร (พ.ศ. ๒๕๑๖- ปัจจุบัน) สมรสกับนายสุวัชชัย ปานพิพัฒน์
   • 22.3.1 เด็กหญิงอนัตตา ปานพิพัฒน์

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
 1. "ประกาศกรมราชเลขานุการ เรื่อง พระราชทานนามสกุล สำหรับสืบเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 32 (0 ง): 137. 18 เมษายน พ.ศ. 2458. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561.
 2. ราชสกุลวงศ์, หน้า 69
 3. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ในการพระราชทาน พระสุพรรณบัตร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 15 (33): 341–342. 13 พฤศจิกายน ร.ศ. 117. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561.
 4. "พระบรมราชโองการ ประกาศ คำนำพระนามพระบรมวงษานุวงษ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 15 (27): 1. 30 ตุลาคม ร.ศ. 129. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561.
บรรณานุกรม
 • สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2554. 296 หน้า. หน้า 69. ISBN 978-974-417-594-6
 • Jeffy Finestone. 2542. สมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปรียนันทนา รังสิต,ม.ร.ว. โลมาโฮลดิ้ง