พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
อธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์
หม่อม7 คน
พระบุตร23 องค์
ราชวงศ์จักรี
พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาเที่ยง
ประสูติ27 สิงหาคม พ.ศ. 2404
สิ้นพระชนม์28 มกราคม พ.ศ. 2479 (74 ปี)
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประทับยืนองค์ที่ 2 จากขวา

ข้าราชการพลเรือนชั้นที่ 2 ระดับเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 55 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ เจ้าจอมมารดาเที่ยง ทรงรับราชการในกรมพิพิธภัณฑ์และกรมชลประทาน และทรงเป็นต้นราชสกุลชยางกูร[1]

เนื้อหา

พระประวัติ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต พระราชโอรสพระองค์ที่ 55 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเที่ยง พระสนมเอก โดยประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 9 แรม 6 ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. 1223 ตรงกับวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2404[2]

พระองค์เจ้าไชยานุชิต ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์พระองค์แรก เมื่อ พ.ศ. 2430 ภายหลังจากที่ยกฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงธรรมการ ทรงรับราชการกรมชลประทาน ทรงอำนวยการขุดคลอง ตั้งแต่คลองสิบสี่ ถึงคลองยี่สิบเอ็ด ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ทรงศักดินา 15000 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441[3] ต่อมาวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเปลี่ยนคำนำพระนามเป็นพระเจ้าบรมวงษ์เธอ[4]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 8 เมื่อวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีกุนสัปตศก จ.ศ. 1297 ตรงกับวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2478 (ตรงกับ พ.ศ. 2479 ในปัจจุบัน) พระชันษาได้ 73 ปี พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2479 (2480 ในปัจจุบัน)[5]

พระโอรสและพระธิดา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ทรงมีหม่อม 7 คน คือ

 1. หม่อมเอี่ยม
 2. หม่อมบัว
 3. หม่อมพร้อม
 4. หม่อมละม้าย
 5. หม่อมถม
 6. หม่อมศรี (สกุลเดิม บุญยมาลิก) ธิดาหลวงพิทักษ์นันทนาการ
 7. หม่อมแหวนศุลี (สกุลเดิม บุญยมาลิก) ธิดาหลวงพิทักษ์นันทนาการ

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 23 องค์ เป็นชาย 15 องค์ และหญิง 8 องค์

พระรูป พระนาม หม่อมมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย คู่สมรส
หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร.JPG 1. หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ที่ 1 ในหม่อมเอี่ยม 14 กรกฎาคม 2424 4 พฤศจิกายน 2498 หม่อมเจ้าหญิงผุดผ่องพรรณ ชยางกูร
หม่อมเนื่อง (ณ นคร)
หม่อมเชื้อ (โรจนดิศ)
หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์.JPG 2. หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ที่ 2 ในหม่อมเอี่ยม 26 มกราคม 2429 3 พฤศจิกายน 2512 หม่อมเจ้าหญิงเฉลียววรรณมาลา (กมลาศน์)
หม่อมศิลา (วสันตพฤกษ์)
หม่อมเจ้าพักตร์พิสุทธิ์.JPG 3. หม่อมเจ้าหญิงพักตร์พิสุทธิ์ หม่อมบัว 26 มกราคม 2434 29 พฤศจิกายน 2508
หม่อมเจ้าผุดผ่องพรรณ.JPG 4. หม่อมเจ้าหญิงผุดผ่องพรรณ ที่ 1 ในหม่อมพร้อม 11 พฤศจิกายน 2436 พ.ศ. 2508 หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร
Emblem of the House of Chakri.svg 5. หม่อมเจ้าหญิงฉันทวิเชียร ที่ 2 ในหม่อมพร้อม พ.ศ. 2437 พ.ศ. 2464
หม่อมเจ้าลักษณเลิศ.JPG 6. หม่อมเจ้าลักษณ์เลิศ ที่ 1 ในหม่อมละม้าย 6 ธันวาคม 2439 1 เมษายน 2518 หม่อมน้อมสิริ (กิจจรูญ)
Emblem of the House of Chakri.svg 7. หม่อมเจ้าหญิงพิศเพี้ยนแขไข หรือ หม่อมเจ้าหญิงพิศเพียงแขไข
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
ที่ 2 ในหม่อมพร้อม 27 กรกฎาคม 2440 พ.ศ. 2523 เรือเอกเพิ่ม วณิกสัมบัน
หม่อมเจ้าประเสริฐศรี.JPG 8. หม่อมเจ้าประเสริฐศรี ที่ 2 ในหม่อมละม้าย 20 มีนาคม 2442 21 ตุลาคม 2534 หม่อมเจริญศรี (กฤษณัมพก)
Emblem of the House of Chakri.svg 9. หม่อมเจ้าทวีผล ที่ 3 ในหม่อมละม้าย 10 ธันวาคม 2444 16 พฤจิกายน 2493 หม่อมฉอ้อน
Emblem of the House of Chakri.svg 10. หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) ไม่ทราบปี 11 มิถุนายน 2446
หม่อมเจ้ามงคลอุดม.JPG 11. หม่อมเจ้ามงคลอุดม ที่ 4 ในหม่อมละม้าย 4 ตุลาคม 2446 2 กันยายน 2518 หม่อมเจ้าหญิงอุบลเกษร (สุขสวัสดิ์)
หม่อมลมูล (ศุภวรรณ)
Emblem of the House of Chakri.svg 12. หม่อมเจ้าหญิงประไพพงษ์
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
ที่ 1 ในหม่อมถม 30 พฤษภาคม 2450 1 กรกฎาคม 2538 ขุนสมบูรณ์ยุทธศิลป์ (พันเอกสมบูรณ์ ศิริเวทิน)
หม่อมเจ้าวงศ์มหิป.JPG 13. หม่อมเจ้าวงศ์มหิป ที่ 2 ในหม่อมถม 19 เมษายน 2452 19 สิงหาคม 2530 หม่อมแมรี (ฟิลิปปาร์ท)
หม่อมละไม (จันทรงาม)
Emblem of the House of Chakri.svg 14. หม่อมเจ้าหญิงทิพย์ลักษณ์สุดา
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
ที่ 3 ในหม่อมถม 10 เมษายน 2454 13 กรกฎาคม 2532 ขุนประทนคดี
หม่อมเจ้าโสภาเพียงจันทร์.JPG 15. หม่อมเจ้าหญิงโสภาเพียงจันทร์ ที่ 4 ในหม่อมถม 21 สิงหาคม 2455 20 กันยายน 2524 หม่อมเจ้าอุรคินทร์ จันทรทัต
Emblem of the House of Chakri.svg 16. หม่อมเจ้าสรรพไชยา ที่ 5 ในหม่อมถม 20 มีนาคม 2457 8 พฤษภาคม 2469
Emblem of the House of Chakri.svg 17. หม่อมเจ้าจุฬาชัย ที่ 1 ในหม่อมศรี 27 มกราคม 2462 5 ธันวาคม 2534 หม่อมเสงี่ยม
หม่อมปลิว
Emblem of the House of Chakri.svg 18. หม่อมเจ้าฤทัยเที่ยง ที่ 2 ในหม่อมศรี 22 มกราคม 2465 1 ตุลาคม 2508 หม่อมรจิต (ภิญโญวนิช)
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา.JPG 19. หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ที่ 1 ในหม่อมแหวนศุลี 30 เมษายน 2467 ยังทรงชนม์ หม่อมชมชื่น (โกมารกุล ณ นคร)
Emblem of the House of Chakri.svg 20. หม่อมเจ้าวราชัย ที่ 3 ในหม่อมศรี 8 กุมภาพันธ์ 2470 เมษายน 2558 หม่อมชูศรี
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร.jpg 21. หม่อมเจ้าหญิงอุทัยเที่ยง ที่ 2 ในหม่อมแหวนศุลี 1 มิถุนายน 2473 ยังทรงชนม์
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG 22. หม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช ที่ 3 ในหม่อมแหวนศุลี 10 มกราคม 2475 ยังทรงชนม์ หม่อมจรุงใจ
Emblem of the House of Chakri.svg 23. หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี

หม่อมเอี่ยม[แก้]

หม่อมเจ้าสฤษดิเดช[แก้]

ทายาทในหม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร กับหม่อมเนื่อง (ณ นคร)

 • หม่อมราชวงศ์โสมสมร ชยางกูร สมรสกับหม่อมหลวงชวนชื่น กำภู

ทายาทในหม่อมเจ้าสฤษดิ์เดชกับหม่อมเชื้อ (โรจนดิศ)

 • หม่อมราชวงศ์เดชสิทธิ์ ชยางกูร สมรสกับลัดดา (ทองมิตร)
  • หม่อมหลวงเรืองเดช ชยางกูร
  • พลเอก หม่อมหลวงวิชัย ชยางกูร
  • หม่อมหลวงเดชา ชยางกูร
  • หม่อมหลวงสุดารัตน์ ชยางกูร สมรสกับณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงภัทราวดี ชยางกูร สมรสกับศาสตราจารย์ฟรานซิส เคเนดี
 • หม่อมราชวงศ์รุ่งฤทธี ชยางกูร สมรสกับชูศรี (ศศิผลิน)
  • หม่อมหลวงรื่นรมย์ บุณยทรรพ
  • หม่อมหลวงชาติชาย ชยางกูร
  • หม่อมหลวงไพจิตร ชยางกูร สมรสกับพลเรือโทนฤดล บุราคำ
 • หม่อมราชวงศ์มีชัย ชยางกูร สมรสกับชุลี (เอี่ยมกระสิทธุ์)
  • หม่อมหลวงอังสนา ลีลายนกุล
  • หม่อมหลวงจันทราวดี สงกราน
  • หม่อมหลวงเผด็จ ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์หญิงเชื้อชยาง ชยางกูร สมรสกับนายแพทย์มณเฑียร บุนนาค
  • มณทิรัช บุนนาค
  • ลวลี บุนนาค
 • พันเอก(พิเศษ)หม่อมราชวงศ์จุมพล ชยางกูร สมรสกับนางสุโข ชยางกูร ณ อยุธยา(เกตุพันธุ์)
  • หม่อมหลวงพิศเพียงแข ชยางกูร สมรสกับพลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
  • หม่อมหลวงพักตร์เพียงเพ็ญ ชยางกูร
  • หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน ชยางกูร สมรสกับพันตำรวจโทไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์

ทายาทในหม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช ชยางกูรกับหม่อมไม่ทราบชื่อ (รอยืนยันข้อมูล)

 • หม่อมราชวงศ์ศุภชัย ชยางกูร

หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์[แก้]

ทายาทในหม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร กับ หม่อมเจ้าหญิงเฉลียววรรณมาลา (ราชสกุลเดิม : กมลาศม์)

 • หม่อมราชวงศ์เลอชัย ชยางกูร สมรสกับโรซ่า (แอลเวียร์)
  • หม่อมหลวงรัชฎาราศี ชยางกูร
  • หม่อมหลวงราศี ชยางกูร
  • หม่อมหลวงรูสบีมินดา ชยางกูร

ทายาทในหม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร กับ หม่อมศิลา (วสันตพฤกษ์)

 • หม่อมราชวงศ์ขุนพล ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์ไชยพันธุ์ ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์ขันธุ์แข่งแข ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์แก่ชัย ชยางกูร สมรสกับอมรา (รักษาสัจ)
  • หม่อมหลวงพงศ์มหิป ชยางกูร
  • หม่อมหลวงอดิศรณ์ ชยางกูร
  • หม่อมหลวงพีระศักดิ์ ชยางกูร สมรสกับทิพย์วรรณ
  • หม่อมหลวงสิรินทร ชยางกูร สมรสกับนิสากร
 • หม่อมราชวงศ์วัยวัฒนา ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์หญิงสุชาดา สมรสกับพงศ์เดช มนตรีกุล ณ อยุธยา
  • สุภาวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา
  • วรพงศ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
  • สุรภี มนตรีกุล ณ อยุธยา
  • สุรพร เกตุจินดา
 • หม่อมราชวงศ์สารีบุตร ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์หญิงแสงโสม สมรสกับพลเรือตรีสุทิน ปูชนีย์
  • กนกวรรณ แช่มประชุม
  • ศักดิ์สิทธิ์ ปูชนีย์
  • ศักดิ์ศิริ ปูชนีย์

หม่อมบัว[แก้]

หม่อมเจ้าหญิงพักตรพิสุทธิ์[แก้]

ไม่ได้เสกสมรส (รอยืนยันความถูกต้อง)

หม่อมพร้อม[แก้]

หม่อมเจ้าหญิงผุดผ่องพรรณ[แก้]

ไม่มีทายาท (รอยืนยันความถูกต้อง)

หม่อมเจ้าหญิงฉันท์วิเชียร[แก้]

ไม่ได้เสกสมรส (รอยืนยันความถูกต้อง)

หม่อมเจ้าหญิงพิศเพียงแขไข[แก้]

ไม่มีทายาท (รอยืนยันความถูกต้อง)

หม่อมละม้าย[แก้]

หม่อมเจ้าลักษณ์เลิศ[แก้]

ทายาทในหม่อมเจ้าลักษณ์เลิศ ชยางกูร กับ หม่อมน้อมสิริ

 • หม่อมราชวงศ์เลิศลักษณ์ ชยางกูร สมรสกับยินดี
 • หม่อมราชวงศ์หญิงเลิศลักษณา ชยางกูร สมรสกับพยง ชุติกุล
  • กอบศักดิ์ ชุติกุล สมรสกับหม่อมหลวงลักษสุภา (กฤดากร)
   • อาภาสิริ ชุติกุล
   • ถิระ ชุติกุล
  • สิริลักษณา ชุติกุล สมรสกับฐิระวุฒิ คอมันตร์
   • วสมน คอมันตร์
   • ปัฐมน คอมันตร์
  • สารกิต ชุติกุล สมรสกับปราณี (วัฒนานันท์)
 • หม่อมราชวงศ์ภคพล ชยางกูร สมรสและหย่ากับ ลักษณา (บุญสนอง) และสมรสกับ พรสวรรค์ ชยางกูร ณ อยุธยา (วงศ์สาคร)
  • หม่อมหลวงลิสา ชยางกูร สมรสกับคริสโตเฟอร์ โจนส์
   • มากาเร็ต โจนส์
  • หม่อมหลวงอาภาริณี ชยางกูร สมรสกับคริส ปีเตอร์สัน
   • ปาร์คเกอร์ ปีเตอร์สัน
   • แมกซ์ซี ปีเตอร์สัน
   • หญิง ปีเตอร์สัน
  • หม่อมหลวงฉัตรวิรัชยา ชยางกูร

หม่อมเจ้าประเสริฐศรี[แก้]

ไม่มีทายาท (รอยืนยันความถูกต้อง)

หม่อมเจ้าทวีผล[แก้]

ทายาทในหม่อมเจ้าทวีผล ชยางกูร กับ หม่อมฉอ้อน

 • หม่อมราชวงศ์หญิงอรรถทวี ชยางกูร สมรสและหย่ากับอนันต์ สุขะศิริวัฒน์
  • นันทนา เกียรติรักษ์
   • ณัฐนันท์ พุทธวงศ์
  • อัจฉริยา สุขะศิริวัฒน์ สมรสกับจุมพล อินทรสูต
   • อนันญา สมรสกับปิยชนก ใจเย็น
   • ศรายุทธ อินทรสูต
  • อัจฉราวรรณ สุขะศิริวัฒน์ สมรสกับอำนาจ เลิศไกร
   • อกนิษฐ์ เลิศไกร
   • อดิศักดิ์ สุขะศิริวัฒน์ สมรสกับเสาวนิตย์
 • หม่อมราชวงศ์ศุภชัยชนะ ชยางกูร
  • หม่อมหลวงชัยภัทร ชยางกูร
  • หม่อมหลวงสุพิชญา ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์พงษ์พรรณ ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์พิพัฒน์พงษ์ ชยางกูร สมรสกับรัมภา
  • หม่อมหลวงวัลลภา ชยางกูร
   • ชัญญา ชินภัทรเจริญ
   • กีรติกร ชินภัทรเจริญ
   • ธนวัน ชินภัทรเจริญ
  • หม่อมหลวงสุภาวดี ชยางกูร
  • หม่อมหลวงมนตรี ชยางกูร สมรสกับทิพยวรรณ ใจเด็ด
   • มนต์ภักดี ชยางกูร ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงรัชพล ชยางกูร สมรสกับนันท์มนัส

หม่อมเจ้ามงคลอุดม[แก้]

ทายาทในหม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร กับ หม่อมเจ้าหญิงอุบลเกษร (ศุขสวัสดิ์)

 • หม่อมราชวงศ์ไชยสุข ชยางกูร สมรสกับพิศพรรณ (อารัมภีร)
  • หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร สมรสกับสุวรัตน์ (ธีระวชิรานนท์)
   • อภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา
   • เฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา สมรสกับฉัฐญาภรณ์ (ธีระภักดีพันธ์)
   • วิกรม ชยางกูร ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงพรรณพิมล สมรสกับชัยยศ จินดาอุดมเศรษฐ์
  • หม่อมหลวงอุบลวดี สมรสกับทวีชัย เลิศอร่ามรัตน์
   • สิโรบล เลิศอร่ามรัตน์
 • พันโท หม่อมราชวงศ์ธงชัย ชยางกูร สมรสกับกาญจนา (ลิ้มวิไล)
  • หม่อมหลวงทวีศักดิ์ ชยางกูร
  • หม่อมหลวงเรวดี ชยางกูร
   • เตชิต ชุลีวัฒนกุล
  • หม่อมหลวงถวัลย์วดี ชยางกูร สมรสกับพลตำรวจโทมนตรี สัมบุณณานนท์
   • วัฐากร สัมบุณณานนท์
  • หม่อมหลวงสุรัตวดี ชยางกูร
   • กิติยาวดี อมาตยกุล
  • หม่อมหลวงธวัชชัย ชยางกูร
  • หม่อมหลวงจิราวดี ชยางกูร สมรสกับวิวัฒน์ ผสมทรัพย์
   • วิจิร์ ผสมทรัพย์
   • วิจิรา ผสมทรัพย์
  • หม่อมหลวงสุทธิชัย ชยางกูร สมรสกับนฤภรณ์
   • ณัฐฐศศิ ชยางกูร ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงมนัสนันท์ ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์ไชยมงคล ชยางกูร

ทายาทในหม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร กับ หม่อมลมูล (ศุภวรรณ)

 • หม่อมราชวงศ์หญิงศรีนาค นกแก้ว
 • หม่อมราชวงศ์หญิงวรรณี ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์ชยานุพนธ์ ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์หญิงประมณฑศรี สมรสกับปรีชา ชัยอนันต์
  • ชญาวดี ชัยอนันต์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงประณีตา สมรสกับพันตำรวจเอกสำนอง พีรานนท์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงปรียาจรา ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์แป๊ะ ชยางกูร

หม่อมถม[แก้]

หม่อมเจ้าหญิงประไพพงศ์[แก้]

-

หม่อมเจ้าวงษ์มหิป[แก้]

ทายาทในหม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร กับ หม่อมแมรี่

 • หม่อมราชวงศ์อรรควงษ์ เอกเซล ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์พงษ์ชัย แพทริก ชยางกูร

หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร เสกสมรสกับหม่อมละไม (จันทรงาม)

หม่อมเจ้าหญิงทิพย์ลักษณ์สุดา[แก้]

หม่อมเจ้าหญิงโสภาเพียงจันทร์[แก้]

ทายาทในหม่อมเจ้าหญิงโสภาเพียงจันทร์ ชยางกูร กับ หม่อมเจ้าอุรคินทร์ จันทรทัต

 • หม่อมราชวงศ์พงษ์จันทร์ จันทรทัต สมรสกับพันตำรวจโทโชติศักดิ์ ภาษีผล
  • ชยะพงษ์ ภาษีผล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัตดาว ภาษีผล

หม่อมเจ้าสรรพ์ไชยา[แก้]

ไม่ได้เสกสมรส (รอยืนยันความถูกต้อง)

หม่อมศรี (บุญยมาลิก)[แก้]

หม่อมเจ้าจุฬาชัย[แก้]

ทายาทในหม่อมเจ้าจุฬาชัย ชยางกูร กับ หม่อมเสงี่ยม

 • หม่อมราชวงศ์เผ่าชัย ชยางกูร สมรสกับศรีสุดา (ตู้จินดา)
  • หม่อมหลวงดิเรก ชยางกูร สมรสกับปลิว

หม่อมเจ้าฤทัยเที่ยง[แก้]

ทายาทในหม่อมเจ้าฤทัยเที่ยง ชยางกูร กับ รจิต (ภิญโญวนิช)

 • หม่อมราชวงศ์ชยางค์ ชยางกูร สมรสกับนภาพร (ชำนาญการ)
  • หม่อมหลวงกิจติพล ชยางกูร
  • หม่อมหลวงนฤดล ชยางกูร

หม่อมเจ้าวราชัย[แก้]

ทายาทหม่อมเจ้าวราชัย ชยางกูร (พ.ศ. 2471 - 2558) กับ หม่อมชูศรี (รอการยืนยันความถุกต้อง)

 • หม่อมราชวงศ์ถวัลย์ชัย ชยางกูร สมรสกับรุ่งอรุณ (ชีพชล)
  • หม่อมหลวงกุลยุวดี ชยางกูร สมรสกับสุวัฒนา เลขยานนท์
  • หม่อมหลวงจินดาภรณ์ ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์จุฑาชัย ชยางกูร สมรสกับปรียา (มาโนษยวงศ์)

หม่อมแหวนศุลี (บุญยมาลิก)[แก้]

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา[แก้]

ทายาทในหม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร กับ ชมชื่น (โกมารกุล ณ นคร)

 • หม่อมราชวงศ์พงษ์ไชยา ชยางกูร สมรสกับศรีรัตนา (กัณหะยูวะ)
  • หม่อมหลวง รัตนพงษ์ ชยางกูร
  • หม่อมหลวงอธิพรพงษ์ ชยางกูร

หม่อมเจ้าหญิงอุทัยเที่ยง[แก้]

ไม่ได้เสกสมรส

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช[แก้]

ทายาทในหม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร กับ หม่อมจรุงใจ

 • หม่อมราชวงศ์หญิงชฎาทิพย์ ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์หญิงมาลาทิพย์ ชยางกูร สมรสกับพันตำรวจโทภิญโญ ใหญ่ไล้บาง
  • ร้อยตรี นายแพทย์อภิรม ใหญ่ไล้บาง
  • ฤทธิไชย ใหญ่ไล้บาง
  • กันตวัฒน์ ใหญ่ไล้บาง
 • หม่อมราชวงศ์หญิงจุฑาทิพย์ ชยางกูร สมรสกับสุวัชชัย ปานพิพัฒน์
  • อนัตตา ปานพิพัฒน์

สถานที่และสิ่งสืบเนื่องด้วยพระนาม[แก้]

พระเกียรติยศ[แก้]

พระอิสริยยศ[แก้]

 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต (27 สิงหาคม พ.ศ. 2404 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พงศาวดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
 1. "ประกาศกรมราชเลขานุการ เรื่อง พระราชทานนามสกุล สำหรับสืบเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 32 (0 ง): 137. 18 เมษายน พ.ศ. 2458. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561.
 2. ราชสกุลวงศ์, หน้า 69
 3. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ในการพระราชทาน พระสุพรรณบัตร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 15 (33): 341–342. 13 พฤศจิกายน ร.ศ. 117. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561.
 4. "พระบรมราชโองการ ประกาศ คำนำพระนามพระบรมวงษานุวงษ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 15 (27): 1. 30 ตุลาคม ร.ศ. 129. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, หมายกำหนดการ ที่ ๑๕/๒๔๗๙ พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส พุทธศักราช ๒๔๗๙ เล่ม 53, ตอน ๐ ง, 17 มกราคม พ.ศ. 2479, หน้า 2640
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/033/343.PDF
 7. ข้อมูลโดยสังเขปหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล - ราชสกุลสายพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)
 8. ธงทอง จันทรางศุ. ในกำแพงแก้ว. กรุงเทพฯ : เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550, หน้า 113
บรรณานุกรม
 • สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2554. 296 หน้า. หน้า 69. ISBN 978-974-417-594-6
 • Jeffy Finestone. 2542. สมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปรียนันทนา รังสิต,ม.ร.ว. โลมาโฮลดิ้ง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]