พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
อธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์
หม่อม7 คน
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาเที่ยง
ราชวงศ์จักรี
พระบุตร23 องค์
ประสูติ27 สิงหาคม พ.ศ. 2404
สิ้นพระชนม์28 มกราคม พ.ศ. 2479 (74 ปี)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประทับยืนองค์ที่ 2 จากขวา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 55 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับราชการในกรมพิพิธภัณฑ์และกรมชลประทาน และทรงเป็นต้นราชสกุลชยางกูร[1]

พระประวัติ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต พระราชโอรสพระองค์ที่ 55 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเที่ยง พระสนมเอก โดยประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 9 แรม 6 ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. 1223 ตรงกับวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2404[2]

พระองค์เจ้าไชยานุชิต ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์พระองค์แรก เมื่อ พ.ศ. 2430 ภายหลังจากที่ยกฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงธรรมการ ทรงรับราชการกรมชลประทาน ทรงอำนวยการขุดคลอง ตั้งแต่คลองสิบสี่ ถึงคลองยี่สิบเอ็ด ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ทรงศักดินา 15000 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441[3] ต่อมาวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเปลี่ยนคำนำพระนามเป็นพระเจ้าบรมวงษ์เธอ[4]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 8 เมื่อวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีกุนสัปตศก จ.ศ. 1297 ตรงกับวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2478 (ตรงกับ พ.ศ. 2479 ในปัจจุบัน) พระชันษาได้ 73 ปี พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2479 (2480 ในปัจจุบัน)

พระโอรสและพระธิดา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ทรงมีหม่อม 7 คน คือ

 1. หม่อมเอี่ยม
 2. หม่อมบัว
 3. หม่อมพร้อม
 4. หม่อมละม้าย
 5. หม่อมถม
 6. หม่อมศรี (สกุลเดิม บุญยมาลิก) ธิดาหลวงพิทักษ์นันทนาการ
 7. หม่อมแหวนศุลี (สกุลเดิม บุญยมาลิก) ธิดาหลวงพิทักษ์นันทนาการ

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 23 องค์ เป็นชาย 15 องค์ และหญิง 8 องค์

พระรูป พระนาม หม่อมมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย คู่สมรส
หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร.JPG 1. หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช ที่ 1 ในหม่อมเอี่ยม 14 กรกฎาคม 2424 4 พฤศจิกายน 2498 หม่อมเจ้าผุดผ่องพรรณ ชยางกูร
หม่อมเนื่อง (ณ นคร)
หม่อมเชื้อ (โรขนดิศ)
หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์.JPG 2. หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ที่ 2 ในหม่อมเอี่ยม 26 มกราคม 2429 3 พฤศจิกายน 2512 หม่อมเจ้าเฉลียววรรณมาลา (กมลาศน์)
หม่อมศิลา (วสันตพฤกษ์)
หม่อมเจ้าพักตร์พิสุทธิ์.JPG 3. หม่อมเจ้าพักตร์พิสุทธิ์ หม่อมบัว 26 มกราคม 2434 29 พฤศจิกายน 2508
หม่อมเจ้าผุดผ่องพรรณ.JPG 4. หม่อมเจ้าผุดผ่องพรรณ ที่ 1 ในหม่อมพร้อม 11 พฤศจิกายน 2436 พ.ศ. 2508 หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช ชยางกูร
Emblem of the House of Chakri.svg 5. หม่อมเจ้าฉันท์วิเชียร ที่ 2 ในหม่อมพร้อม พ.ศ. 2437 พ.ศ. 2464
หม่อมเจ้าลักษณเลิศ.JPG 6. หม่อมเจ้าลักษณ์เลิศ ที่ 1 ในหม่อมละม้าย 6 ธันวาคม 2439 1 เมษายน 2518 หม่อมน้อมสิริ (กิจจรูญ)
Emblem of the House of Chakri.svg 7. หม่อมเจ้าพิศเพี้ยนแขไข หรือ หม่อมเจ้าพิศเพียงแขไข
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
ที่ 2 ในหม่อมพร้อม 27 กรกฎาคม 2440 พ.ศ. 2523 เรือเอกเพิ่ม วณิกสัมบัน
หม่อมเจ้าประเสริฐศรี.JPG 8. หม่อมเจ้าประเสริฐศรี ที่ 2 ในหม่อมละม้าย 20 มีนาคม 2442 21 ตุลาคม 2534 หม่อมเจริญศรี (กฤษณัมพก)
Emblem of the House of Chakri.svg 9. หม่อมเจ้าทวีผล ที่ 3 ในหม่อมละม้าย 10 ธันวาคม 2444 16 พฤจิกายน 2493 หม่อมฉอ้อน
Emblem of the House of Chakri.svg 10. หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) ไม่ทราบปี 11 มิถุนายน 2446
หม่อมเจ้ามงคลอุดม.JPG 11. หม่อมเจ้ามงคลอุดม ที่ 4 ในหม่อมละม้าย 4 ตุลาคม 2446 2 กันยายน 2518 หม่อมเจ้าอุบลเกษร (สุขสวัสดิ์)
หม่อมลมูล (ศุภวรรณ)
Emblem of the House of Chakri.svg 12. หม่อมเจ้าประไพพงษ์
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
ที่ 1 ในหม่อมถม 30 พฤษภาคม 2450 1 กรกฎาคม 2538 ขุนสมบูรณ์ยุทธศิลป์ (พันเอกสมบูรณ์ ศิริเวทิน)
หม่อมเจ้าวงศ์มหิป.JPG 13. หม่อมเจ้าวงศ์มหิป ที่ 2 ในหม่อมถม 19 เมษายน 2452 19 สิงหาคม 2530 หม่อมแมรี (ฟิลิปปาร์ท)
หม่อมละไม (จันทรงาม)
Emblem of the House of Chakri.svg 14. หม่อมเจ้าทิพย์ลักษณ์สุดา
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
ที่ 3 ในหม่อมถม 10 เมษายน 2454 13 กรกฎาคม 2532 ขุนประทนคดี
หม่อมเจ้าโสภาเพียงจันทร์.JPG 15. หม่อมเจ้าโสภาเพียงจันทร์ ที่ 4 ในหม่อมถม 21 สิงหาคม 2455 20 กันยายน 2524 หม่อมเจ้าอุรคินทร์ จันทรทัต
Emblem of the House of Chakri.svg 16. หม่อมเจ้าสรรพ์ไชยา ที่ 5 ในหม่อมถม 20 มีนาคม 2457 8 พฤษภาคม 2469
Emblem of the House of Chakri.svg 17. หม่อมเจ้าจุฬาชัย ที่ 1 ในหม่อมศรี 27 มกราคม 2462 5 ธันวาคม 2534 หม่อมเสงี่ยม
หม่อมปลิว
Emblem of the House of Chakri.svg 18. หม่อมเจ้าฤทัยเที่ยง ที่ 2 ในหม่อมศรี 22 มกราคม 2465 1 ตุลาคม 2508 หม่อมรจิต (ภิญโญวนิช)
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา.JPG 19. หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ที่ 1 ในหม่อมแหวนศุลี 30 เมษายน 2467 ยังทรงพระชนม์ หม่อมชมชื่น (โกมารกุล ณ นคร)
Emblem of the House of Chakri.svg 20. หม่อมเจ้าวราชัย ที่ 3 ในหม่อมศรี 8 กุมภาพันธ์ 2470 เมษายน 2558 หม่อมชูศรี
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร.jpg 21. หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ที่ 2 ในหม่อมแหวนศุลี 1 มิถุนายน 2473 ยังทรงพระชนม์
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG 22. หม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช ที่ 3 ในหม่อมแหวนศุลี 10 มกราคม 2475 ยังทรงพระชนม์ หม่อมจรุงใจ
Emblem of the House of Chakri.svg 23. หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี

หม่อมเอี่ยม

1. หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช ชยางกูร (พ.ศ. 2424 - 2498)

หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช ชยางกูรเสกสมรสกับหม่อมเนื่อง (ณ นคร)

 • 1.5 หม่อมราชวงศ์สฤษดิ์คุณ กิติยากร สมรสกับหม่อมราชวงศ์เดือนเด่น (สวัสดิวัตน์)
 • 1.7 หม่อมราชวงศ์โสมสมร สมรสกับหม่อมหลวงชวนชื่น กำภู

หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช ชยางกูรเสกสมรสกับ หม่อมเชื้อ (โรจนดิศ)

 • 1.9 หม่อมราชวงศ์เดชสิทธิ์ ชยางกูร สมรสกับลัดดา (ทองมิตร)
  • 1.9.1 หม่อมหลวงเรืองเดช ชยางกูร
  • 1.9.2 พลเอก หม่อมหลวงวิชัย ชยางกูร
  • 1.9.3 หม่อมหลวงเดชา ชยางกูร
  • 1.9.4 หม่อมหลวงสุดารัตน์ สมรสกับณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  • 1.9.5 หม่อมหลวงภัทราวดี สมรสกับศาสตราจารย์ฟรานซิส เคเนดี
 • 1.10 หม่อมราชวงศ์รุ่งฤทธี ชยางกูร สมรสกับชูศรี (ศศิผลิน)
  • 1.10.1 หม่อมหลวงรื่นรมย์ บุณยทรรพ
  • 1.10.2 หม่อมหลวงชาติชาย ชยางกูร
  • 1.10.3 หม่อมหลวงไพจิตร สมรสกับพลเรือโทนฤดล บุราคำ
 • 1.11 หม่อมราชวงศ์มีชัย ชยางกูร สมรสกับชุลี (เอี่ยมกระสิทธุ์)
  • 1.11.1 หม่อมหลวงอังสนา ลีลายนกุล
  • 1.11.2 หม่อมหลวงจันทราวดี สงกราน
  • 1.11.3 หม่อมหลวงเผด็จ ชยางกูร
 • 1.12 หม่อมราชวงศ์เชื้อชยาง สมรสกับนายแพทย์มณเฑียร บุนนาค
  • 1.12.1 มณทิรัช บุนนาค
  • 1.12.2 ลวลี บุนนาค
 • 1.13 พันเอกพิเศษ หม่อมราชวงศ์จุมพล ชยางกูร สมรสกับสุโข (เกตุพันธุ์)
  • 1.13.1 หม่อมหลวงพิศเพียงแข สมรสกับพลโทวราห์ บุญญะสิทธิ์
  • 1.13.2 หม่อมหลวงพักตร์เพียงเพ็ญ ชยางกูร
  • 1.13.3 หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สมรสกับพันตำรวจโทไพสิทธิ์ สังข์คหะพงศ์

หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช ชยางกูร เสกสมรสกับ หม่อมสุกัญญา (Mrs.Kazuko Enda)

 • 1.14 หม่อมราชวงศ์ศุภชัย ชยางกูร

2. หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร (พ.ศ. 2429 - 2512)

หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร เสกสมรสกับหม่อมเจ้าเฉลียววรรณมาลา (กมลาศม์)

 • 2.1 หม่อมราชวงศ์เลอชัย ชยางกูร สมรสกับโรซ่า (แอลเวียร์)
  • หม่อมหลวงรัชฎาราศี ชยางกูร
  • หม่อมหลวงราศี ชยางกูร
  • หม่อมหลวงรูสบีมินดา ชยางกูร

หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร เสกสมรสกับหม่อมศิลา (วสันตพฤกษ์)

 • 2.2 หม่อมราชวงศ์ขุนพล ชยางกูร
 • 2.3 หม่อมราชวงศ์ไชยพันธุ์ ชยางกูร
 • 2.4 หม่อมราชวงศ์ขันธุ์แข่งแข ชยางกูร
 • 2.5 หม่อมราชวงศ์แก่ชัย ชยางกูร สมรสกับอมรา (รักษาสัจ)
  • หม่อมหลวงพงศ์มหิป ชยางกูร
  • หม่อมหลวงอดิศรณ์ ชยางกูร
  • หม่อมหลวงพีระศักดิ์ ชยางกูร สมรสกับทิพย์วรรณ
  • หม่อมหลวงสิรินทร ชยางกูร สมรสกับนิสากร
 • 2.6 หม่อมราชวงศ์วัยวัฒนา ชยางกูร
 • 2.7 หม่อมราชวงศ์สุชาดา สมรสกับพงศ์เดช มนตรีกุล ณ อยุธยา
  • สุภาวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา
  • วรพงศ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
  • สุรภี มนตรีกุล ณ อยุธยา
  • สุรพร เกตุจินดา
 • 2.8 หม่อมราชวงศ์สารีบุตร ชยางกูร
 • 2.9 หม่อมราชวงศ์แสงโสม สมรสกับพลเรือตรีสุทิน ปูชนีย์
  • กนกวรรณ แช่มประชุม
  • ศักดิ์สิทธิ์ ปูชนีย์
  • ศักดิ์ศิริ ปูชนีย์
หม่อมบัว
3. หม่อมเจ้าหญิงพักตรพิสุทธิ์ ชยางกูร (พ.ศ. 2434 - 2508)
หม่อมพร้อม
4. หม่อมเจ้าหญิงผุดผ่องพรรณ ชยางกูร (พ.ศ. 2436 - 2507) เสกสมรส
5. หม่อมเจ้าหญิงฉันท์วิเชียร ชยางกูร (พ.ศ. 2437 - 2456)
7. หม่อมเจ้าหญิงพิศเพี้ยนแขไข ชยางกูร (พ.ศ. 2440 - 2523) เสกสมรสกับเรือเอกเพิ่ม วณิกสัมบัน
หม่อมละม้าย
6. หม่อมเจ้าลักษณ์เลิศ ชยางกูร (พ.ศ. 2439 - 2518) เสกสมรสกับหม่อมน้อมสิริ
 • 6.1 หม่อมราชวงศ์เลิศลักษณ์ ชยางกูร สมรสกับยินดี
 • 6.2 หม่อมราชวงศ์เลิศลักษณา สมรสกับพยง ชุติกุล
  • กอบศักดิ์ ชุติกุล สมรสกับหม่อมหลวงลักษสุภา (กฤดากร)
   • อาภาสิริ ชุติกุล
   • ถิระ ชุติกุล
  • สิริลักษณา สมรสกับฐิระวุฒิ คอมันตร์
   • วสมน คอมันตร์
   • ปัฐมน คอมันตร์
  • สารกิต ชุติกุล สมรสกับปราณี (วัฒนานันท์)
 • 6.3 หม่อมราชวงศ์ภคพล ชยางกูร สมรสและหย่ากับลักษณา (บุญสนอง)
  • หม่อมหลวงลิสา สมรสกับคริสโตเฟอร์ โจนส์
   • มากาเร็ต โจนส์
  • หม่อมหลวงอาภาริณี สมรสกับคริส ปีเตอร์สัน
   • ปาร์คเกอร์ ปีเตอร์สัน
   • แมกซ์ซี ปีเตอร์สัน
   • (หญิง) ปีเตอร์สัน
  • หม่อมหลวงฉัตรวิรัชยา ชยางกูร

8. หม่อมเจ้าประเสริฐศรี ชยางกูร (พ.ศ. 2442 - 2534) เสกสมรสกับหม่อมเจริญ

9. หม่อมเจ้าทวีผล ชยางกูร (พ.ศ. 2444 - 2493) เสกสมรสกับหม่อมฉอ้อน

 • 9.1 หม่อมราชวงศ์อรรถทวี สมรสและหย่ากับอนันต์ สุขะศิริวัฒน์
  • นันทนา เกียรติรักษ์
   • ณัฐนันท์ พุทธวงศ์
  • อัจฉริยา สมรสกับจุมพล อินทรสูต
   • อนันญา สมรสกับปิยชนก ใจเย็น
   • ศรายุทธ อินทรสูต
  • อัจฉราวรรณ สมรสกับอำนาจ เลิศไกร
   • อกนิษฐ์ เลิศไกร
  • อดิศักดิ์ สุขะศิริวัฒน์ สมรสกับเสาวนิตย์
 • 9.2 หม่อมราชวงศ์ศุภชัยชนะ ชยางกูร
  • หม่อมหลวงชัยภัทร ชยางกูร
  • หม่อมหลวงสุพิชญา ชยางกูร
 • 9.3 หม่อมราชวงศ์พงษ์พรรณ ชยางกูร
 • 9.4 หม่อมราชวงศ์พิพัฒน์พงษ์ ชยางกูร สมรสกับรัมภา
  • หม่อมหลวงวัลลภา ชยางกูร
   • ชัญญา ชินภัทรเจริญ
   • กีรติกร ชินภัทรเจริญ
   • ธนวัน ชินภัทรเจริญ
  • หม่อมหลวงสุภาวดี ชยางกูร
  • หม่อมหลวงมนตรี ชยางกูร สมรสกับทิพยวรรณ ใจเด็ด
   • มนต์ภักดี ชยางกูร ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงรัชพล ชยางกูร สมรสกับนันท์มนัส

11. หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร (พ.ศ. 2446 - 2518)

หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร (พ.ศ. 2446 - 2518) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าอุบลเกษร (ศุขสวัสดิ์)

 • 11.1 หม่อมราชวงศ์ไชยสุข ชยางกูร สมรสกับพิศพรรณ (อารัมภีร)
  • หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร สมรสกับสุวรัตน์ (ธีระวชิรานนท์)
   • อภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา
   • เฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา สมรสกับฉัฐญาภรณ์ (ธีระภักดีพันธ์)
   • วิกรม ชยางกูร ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงพรรณพิมล สมรสกับชัยยศ จินดาอุดมเศรษฐ์
  • หม่อมหลวงอุบลวดี สมรสกับทวีชัย เลิศอร่ามรัตน์
   • สิโรบล เลิศอร่ามรัตน์
 • 11.2 พันโท หม่อมราชวงศ์ธงชัย ชยางกูร สมรสกับกาญจนา (ลิ้มวิไล)
  • หม่อมหลวงทวีศักดิ์ ชยางกูร
  • หม่อมหลวงเรวดี ชยางกูร
   • เตชิต ชุลีวัฒนกุล
  • หม่อมหลวงถวัลย์วดี สมรสกับพลตำรวจโทมนตรี สัมบุณณานนท์
   • วัฐากร สัมบุณณานนท์
  • หม่อมหลวงสุรัตวดี ชยางกูร
   • กิติยาวดี อมาตยกุล
  • หม่อมหลวงธวัชชัย ชยางกูร
  • หม่อมหลวงจิราวดี สมรสกับวิวัฒน์ ผสมทรัพย์
   • วิจิร์ ผสมทรัพย์
   • วิจิรา ผสมทรัพย์
  • หม่อมหลวงสุทธิชัย ชยางกูร สมรสกับนฤภรณ์
   • ณัฐฐศศิ ชยางกูร ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงมนัสนันท์ ชยางกูร
 • 11.3 หม่อมราชวงศ์ไชยมงคล ชยางกูร

หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร เสกสมรสกับ หม่อมลมูล (ศุภวรรณ)

 • 11.4 หม่อมราชวงศ์ศรีนาค นกแก้ว
 • 11.5 หม่อมราชวงศ์วรรณี ชยางกูร
 • 11.6 หม่อมราชวงศ์ชยานุพนธ์ ชยางกูร
 • 11.7 หม่อมราชวงศ์ประมณฑศรี สมรสกับปรีชา ชัยอนันต์
  • ชญาวดี ชัยอนันต์
 • 11.8 หม่อมราชวงศ์ประณีตา สมรสกับพันตำรวจเอกสำนอง พีรานนท์
 • 11.9 หม่อมราชวงศ์ปรียาจรา ชยางกูร
 • 11.10 หม่อมราชวงศ์แป๊ะ ชยางกูร


หม่อมถม

12. หม่อมเจ้าหญิงประไพพงศ์ ชยางกูร (พ.ศ. 2450 - 2538) เสกสมรสกับขุนสมบูรณ์ยุทธศิลป์ (พันเอกสมบูรณ์ ศิริเวทิน)

13. หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร (พ.ศ. 2452 - 2530)

หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูรเสกสมรสกับหม่อมแมรี่

 • 13.1 หม่อมราชวงศ์อรรควงษ์ เอกเซล ชยางกูร
 • 13.2 หม่อมราชวงศ์พงษ์ชัย แพทริก ชยางกูร

หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร เสกสมรสกับหม่อมละไม (จันทรงาม)

14. หม่อมเจ้าหญิงทิพย์ลักษณ์สุดา ชยางกูร (พ.ศ. 2454 - 2532) เสกสมรสกับขุนประทนคดี

15. หม่อมเจ้าหญิงโสภาเพียงจันทร์ ชยางกูร (พ.ศ. 2455 - 2524) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าอุรคินทร์ จันทรทัต

 • 15.1 หม่อมราชวงศ์พงษ์จันทร์ สมรสกับพันตำรวจโทโชติศักดิ์ ภาษีผล
  • ชยะพงษ์ ภาษีผล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัตดาว ภาษีผล

16. หม่อมเจ้าสรรพ์ไชยา ชยางกูร (พ.ศ. 2457 - 2471)

หม่อมศรี (บุญยมาลิก)

17. หม่อมเจ้าจุฬาชัย ชยางกูร (พ.ศ. 2462 - 2534) เสกสมรสหม่อมเสงี่ยม

 • 17.1 หม่อมราชวงศ์เผ่าชัย ชยางกูร สมรสกับศรีสุดา (ตู้จินดา)
  • หม่อมหลวงดิเรก ชยางกูร สมรสกับปลิว

18. หม่อมเจ้าฤทัยเที่ยง ชยางกูร (พ.ศ. 2464 - 2508) สมรสกับวรจิต (ภิญโญวนิช)

 • 18.1 หม่อมราชวงศ์ชยางค์ ชยางกูร สมรสกับนภาพร (ชำนาญการ)
  • หม่อมหลวงกิจติพล ชยางกูร
  • หม่อมหลวงนฤดล ชยางกูร

20. หม่อมเจ้าวราชัย ชยางกูร (พ.ศ. 2471 - 2558)

 • 20.1 หม่อมราชวงศ์ถวัลย์ชัย ชยางกูร สมรสกับรุ่งอรุณ (ชีพชล)
  • หม่อมหลวงกุลยุวดี สมรสกับสุวัฒนา เลขยานนท์
  • หม่อมหลวงจินดาภรณ์ ชยางกูร
 • 20.2 หม่อมราชวงศ์จุฑาชัย ชยางกูร สมรสกับปรียา (มาโนษยวงศ์)


หม่อมแหวนศุลี (บุญยมาลิก)

19. หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร (พ.ศ. 2467 - ปัจจุบัน) เสกสมรสกับชมชื่น (โกมารกุล ณ นคร)

 • 19.1 หม่อมราชวงศ์พงษ์ไชยา ชยางกูร สมรสกับศรีรัตนา (กัณหะยูวะ)
  • หม่อมหลวง รัตนพงษ์ ชยางกูร
  • หม่อมหลวงอธิพรพงษ์ ชยางกูร

21. หม่อมเจ้าหญิงอุทัยเที่ยง ชยางกูร (พ.ศ. 2473 - ปัจจุบัน)

22. หม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร (พ.ศ. 2476 - ปัจจุบัน) เสกสมรสกับหม่อมจรุงใจ

 • 22.1 หม่อมราชวงศ์ชฎาทิพย์ ชยางกูร
 • 22.2 หม่อมราชวงศ์มาลาทิพย์ สมรสกับพันตำรวจโทภิญโญ ใหญ่ไล้บาง
  • ร้อยตรี นายแพทย์อภิรม ใหญ่ไล้บาง
  • ฤทธิไชย ใหญ่ไล้บาง
  • กันตวัฒน์ ใหญ่ไล้บาง
 • 22.3 หม่อมราชวงศ์จุฑาทิพย์ สมรสกับสุวัชชัย ปานพิพัฒน์
  • อนัตตา ปานพิพัฒน์

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
 1. "ประกาศกรมราชเลขานุการ เรื่อง พระราชทานนามสกุล สำหรับสืบเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 32 (0 ง): 137. 18 เมษายน พ.ศ. 2458. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561.
 2. ราชสกุลวงศ์, หน้า 69
 3. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ในการพระราชทาน พระสุพรรณบัตร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 15 (33): 341–342. 13 พฤศจิกายน ร.ศ. 117. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561.
 4. "พระบรมราชโองการ ประกาศ คำนำพระนามพระบรมวงษานุวงษ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 15 (27): 1. 30 ตุลาคม ร.ศ. 129. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561.
บรรณานุกรม
 • สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2554. 296 หน้า. หน้า 69. ISBN 978-974-417-594-6
 • Jeffy Finestone. 2542. สมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปรียนันทนา รังสิต,ม.ร.ว. โลมาโฮลดิ้ง