หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG

พระนาม จรูญฤทธิเดช
พระอิสริยยศ หม่อมเจ้า
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 10 มกราคม พ.ศ. 2476 (85 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป
พระมารดา หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา
หม่อม หม่อมจรุงใจ ชยางกูร ณ อยุธยา
โอรส/ธิดา หม่อมราชวงศ์ชฎาทิพย์ ชยางกูร
หม่อมราชวงศ์มาลาทิพย์ ชยางกูร
หม่อมราชวงศ์จุฑาทิพย์ ชยางกูร

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร (10 มกราคม พ.ศ. 2476) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป กับหม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ลำดับที่ 14 ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย[1]

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ประสูติเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2476 เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป กับหม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา (บุญยมาลิก) และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[2]

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ทรงมีเชษฐาและเชษฐภคินี ร่วมอุทร 2 องค์ คือ

กรณียกิจ[แก้]

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ได้ทรงปฏิบัติกรณียกิจในฐานะที่ทรงเป็นส่วนหนึ่งของราชสกุลชยางกูร อาทิ

ชีวิตส่วนองค์[แก้]

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช เสกสมรสกับ หม่อมจรุงใจ ชยางกูร ณ อยุธยา มีธิดา 3 คน คือ

 • หม่อมราชวงศ์ชฎาทิพย์ ชยางกูร (พ.ศ. 2501)
 • หม่อมราชวงศ์มาลาทิพย์ ชยางกูร (พ.ศ. 2502) สมรสกับพันตำรวจโทภิญโญ ใหญ่ไล้บาง มีบุตร 3 คน คือ
  • ร้อยตรี นายแพทย์อภิรม ใหญ่ไล้บาง
  • ฤทธิไชย ใหญ่ไล้บาง
  • กันตวัฒน์ ใหญ่ไล้บาง
 • หม่อมราชวงศ์จุฑาทิพย์ ชยางกูร (พ.ศ. 2516) สมรสกับสุวัชชัย ปานพิพัฒน์ มีธิดา 1 คน คือ
  • อนัตตา ปานพิพัฒน์

เกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร
การทูล ฝ่าบาท
การแทนตน กระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับ กระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม 14

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก:ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน, สนุกดอตคอม, สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
 3. ในการที่ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา หม่อมเจ้าหญิงอุทัยเที่ยง และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร และสมาชิกราชสกุลชยางกูร เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 4. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาชิกราชสกุลชยางกูร ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช