หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล
หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล.jpg

พระนาม นวพรรษ์
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 1 มกราคม พ.ศ. 2521 (40 ปี)
พระบิดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
พระมารดา หม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา
หม่อม หม่อมอัญวิดา ยุคล ณ อยุธยา
โอรส/ธิดา หม่อมราชวงศ์พริมา ยุคล
หม่อมราชวงศ์นภพิมพ์ ยุคล

ร้อยเอก[1] หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล (1 มกราคม พ.ศ. 2521) เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับหม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา และเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ลำดับที่ 20 ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย[2]

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้านวพรรษ์ (ท่านชายปีใหม่) มีพระนามเดิมว่า "หม่อมเจ้าปีใหม่ ยุคล" ประสูติเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2521 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับหม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา (ถาวร) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้านวพรรษ์ ทรงมีขนิษฐาร่วมอุทร 1 องค์ คือ

และหม่อมเจ้านวพรรษ์ ยังเป็นพระมาตุลาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ชีวิตส่วนองค์[แก้]

หม่อมเจ้านวพรรษ์ เสกสมรสกับ หม่อมอัญวิดา ยุคล ณ อยุธยา (สง่าศิลป์) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเสกสมรสพระราชทาน ณ พระที่นั่งบรมพิมาน พระบรมมหาราชวัง[3] มีธิดา 2 คน คือ

  • หม่อมราชวงศ์พริมา ยุคล (คุณหญิงชะพลู; 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549)
  • หม่อมราชวงศ์นภพิมพ์ ยุคล (คุณหญิงกะทิ; 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)

กรณียกิจ[แก้]

ครั้นยังทรงพระเยาว์ ทรงเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ Southern Cross University ประเทศออสเตรเลีย หลังจากทรงสำเร็จการศึกษา ทรงกลับมาช่วยงานหม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา ในกิจการส่วนตัวและประกอบกรณีกิจแทนพระองค์เป็นครั้งคราว

การเสด็จแทนพระองค์[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จแทนพระองค์ประกอบพระราชกรณีกิจแทนพระองค์อยู่หลายครั้ง อาทิ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เมื่องานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงได้รับเกียรติให้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ในขบวนพระอิสริยยศ พร้อมด้วยเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ สมาชิกราชสกุลและราชนิกูล ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง

ครั้นเมื่องานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีกงเต็กถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ดวงพระวิญญาณ โปรดให้จัดตามธรรมเนียมจีน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้อัญเชิญเครื่องทองน้อย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการเชิญถ้ำพระบุพโพ ไปขึ้นเกยประดิษฐานบนพระวอวิมานพร้อมหีบเครื่องพระบุพโพ เข้าขบวนเชิญออกจากพระบรมมหาราชวัง ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อพระราชทานเพลิงพระบุพโพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยมีหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นประธานในพระราชพิธี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555 ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงได้รับเกียรติให้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ ในขบวนพระอิสริยยศ พร้อมด้วยเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ สมาชิกราชสกุลและราชนิกูล ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในงานสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จเป็นประธาน ในการถวายภัตตาหารเพล ในพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 4 รูป ที่สวดพระอภิธรรมพระศพ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หม่อมเจ้านวพรรษ์ ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

ปัจจุบันทรงทำธุรกิจเปิดร้าน TANKstore[4]และ Pro Cam-Fis นอกจากนี้ท่านทรงสนทัยแนวผจญภัยกับกิจกรรมกลางแจ้ง และทรงเคยลงแข่งรถมินิมาแล้วหลายครั้ง[5]

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล
การทูล ฝ่าพระบาท
การแทนตน กระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับ กระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม 20

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล [จำนวน ๖,๐๒๘ นาย ๑. ว่าที่ร้อยตรี จำเนียร ยาแก้ว ๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิศารัตน์ เสริมศิริมงคล ๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงพร ปงปัญญะยืน ฯลฯ ]
  2. สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก:ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน, สนุกดอตคอม, สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/Backups%20RKJ%20wwwroot/DATA_nonused/PDF/2548/00157800.PDF
  4. มองหลังร้าน TANK STORE ของหม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล
  5. รวมพลสาวกรถจิ๋ว
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ร้อยโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล นางศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์)