พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์.jpg
หม่อมหม่อมราชวงศ์หญิงเอี่ยม โกเมน (ราชสกุลเดิมปาลกะวงศ์)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาเฟือง
ประสูติ4 พฤษภาคม พ.ศ. 2358
สิ้นพระชนม์14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404 ( 46 ปี )

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์[1] พระนามเดิม หม่อมเจ้าชายโกเมน หรือ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าโกเมน เป็นพระราชโอรสลำดับที่ 11 ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นลำดับที่ 2 ในเจ้าจอมมารดาเฟือง ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 6 แรม 11 ค่ำ ปีกุน สับตศก จุลศักราช 1177 ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2358

ใน พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์[2] สิ้นพระชนม์วันอาทิตย์ เดือน 3 แรม 2 ค่ำ ปีระกา ตรีศก จุลศักราช 1223 ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404 ด้วยพระชันษา 46 ปี 4 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ ทรงเป็นต้นราชสกุลโกเมน ณ อยุธยา พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นามสกุลแก่หม่อมหลวงวงศ์ ผู้ขอ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2459 เป็นสกุลอันดับที่ 3202 ตามประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2459

พระโอรส - พระธิดา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ พระโอรสธิดา 9 พระองค์ ได้แก่[3]

 1. หม่อมเจ้าหญิงนารี โกเมน (ประสูติ พ.ศ. 2382)
 2. หม่อมเจ้าหญิงถัด โกเมน
 3. หม่อมเจ้าหญิงอ่าง โกเมน (ประสูติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2383 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2459 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465)
 4. หม่อมเจ้า (ไม่ปรากฏพระนาม)
 5. หม่อมเจ้า (ไม่ปรากฏพระนาม)
 6. หม่อมเจ้า (ไม่ปรากฏพระนาม)
 7. หม่อมเจ้าหญิงวณิดา โกเมน[4] (ประสูติ พ.ศ. 2388 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2435 พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2438)
 8. หมม่อมเจ้าชายศักดิ์ศรี โกเมน (ประสูติ พ.ศ. 2394 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2433)
 9. หม่อมเจ้าหญิงสถิตย โกเมน (ประสูติ พ.ศ. 2395 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2418)

พระเกียรติยศ[แก้]

พระอิสริยยศ[แก้]

 • หม่อมเจ้าชายโกเมน (4 พฤษภาคม พ.ศ.2358 - 21 กรกฎาคม พ.ศ.2367)
 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าโกเมน (21 กรกฎาคม พ.ศ.2367 - 2 เมษายน พ.ศ.2394)
 • พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน (2 เมษายน พ.ศ.2394 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2394)
 • พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ (15 พฤษภาคม พ.ศ.2394 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2404)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ (15 กรกฎาคม พ.ศ.2454 - ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

 1. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2554. 296 หน้า. หน้า 39. ISBN 978-974-417-594-6
 2. พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๔ : ๑๒. ตั้งกรมเจ้านาย
 3. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า 130. ISBN 974-221-818-8
 4. "พระราชทานเพลิง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 12 (9): 73–74. 2 มิถุนายน พ.ศ. 2438.