พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3
กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย
ประสูติ5 สิงหาคม พ.ศ. 2369
สิ้นพระชนม์6 มีนาคม พ.ศ. 2413
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาแก้ว ในรัชกาลที่ 3
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย (5 สิงหาคม พ.ศ. 2369 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2413) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอมฤตย์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแก้ว ธิดาเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด บุณยรัตพันธ์) ประสูติเมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2369

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย ทรงมีพระนามเดิมว่า "พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอมฤตย์" ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สถาปนาพระองค์ให้เป็น "กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย"

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างวังเหนือป้อมมหาฤกษ์ขึ้น เพื่อพระราชทานให้แก่ พระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์ พระราชโอรสประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่ ธิดาเจ้าพระยานคร (น้อย) แต่พระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์สิ้นพระชนม์พระชันษาเพียง 25 ปี และไม่ปรากฏว่ามีเชื้อสายสืบราชสกุล เมื่อพระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์สิ้นพระชนม์แล้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานวังแห่งนี้ให้พระองค์ เสด็จอยู่มาจนสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นวังของพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ เสด็จอยู่จนทรงสร้างวังใหม่ตรงบริเวณสะพานด่านข้ามคลองหลอดวัดราชบพิธ วังเหนือป้อมมหาฤกษ์จึงว่างอยู่[1]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย สิ้นพระชนม์เมื่อ 6 มีนาคม พ.ศ. 2413 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย ทรงมีพระธิดา คือ หม่อมเจ้าหญิงเกสร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 3 ตติยจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]