รายชื่อวัดประจำรัชกาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วัดประจำรัชกาล)
Jump to navigation Jump to search

     ไม่มีวัดประจำรัชกาล แต่จะเลือกเอาวัดที่พระมหากษัตริย์พระองค์นั้น ทรงมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยยึดเอาที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารเป็นสำคัญ

ภาพวัด ประจำพระองค์ ชื่อวัด ที่ตั้ง ความสำคัญ
PhraBuddhaDeva Pratimakorn.JPG พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย
พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย
พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร.jpg พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 พระอารามหลวง ชั้นเอก
พระพุทธสิหังค์.jpg พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
พระพุทธอังคีรส.jpg พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
พระพุทธชินสีห์.jpg พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ต้นถนนตะนาวและถนนเฟื่องนคร บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก
พระพุทธอังคีรส.jpg พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
PhraBuddhaTreeLokachet.jpg พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย
พระพุทธชินสีห์.jpg พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร[1] แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร

อ้างอิง