รายชื่อวัดประจำรัชกาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วัดประจำรัชกาล)

     ไม่มีวัดประจำรัชกาล แต่จะเลือกเอาวัดที่พระมหากษัตริย์พระองค์นั้น ทรงมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยยึดเอาที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารเป็นสำคัญ

ภาพวัด ประจำพระองค์ ชื่อวัด ที่ตั้ง ความสำคัญ
Buddha palileyakawpho.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1
พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2
พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร.jpg พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 พระอารามหลวง ชั้นเอก เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3
พระพุทธสิหังค์.jpg พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4
พระพุทธอังคีรส.jpg พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 5
พระพุทธชินสีห์.jpg พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ต้นถนนตะนาวและถนนเฟื่องนคร บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6
พระพุทธอังคีรส.jpg พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 7
PhraBuddhaTreeLokachet.jpg พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย และประจำ รัชกาลที่ 8
พระพุทธกาญจนธรรมสถิตย์.jpg พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เลขที่ 999 ซอย 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 วัดประจำ รัชกาลที่ 9