พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหารัชมงคลดิลก

(บุญเรือน ปุณฺณโก)
ส่วนบุคคล
เกิด7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466 (76 ปี)
มรณภาพ17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 5 ประโยค
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
บรรพชากรกฎาคม พ.ศ. 2480
อุปสมบท9 พฤษภาคม พ.ศ. 2487

พระมหารัชมงคลดิลก นามเดิม บุญเรือน ปิ่นเกษ ฉายา ปุณฺณโก อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวช ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร"[1]

ประวัติ[แก้]

พระมหารัชมงคลดิลก มีนามเดิมว่า บุญเรือน ปิ่นเกษ เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466 ที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของนายเรือง กับนางช้อย ปิ่นเกษ

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2480 ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดอมรเทพ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระอธิการจันทร์ กิตฺติสาโร วัดบ้านยาง ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดบางคนทีนอก ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพระครูบัณฑรธรรมธาดา วัดอมรเทพ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์

พระมหารัชมงคลดิลก สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนทับทิมจั่นบุญมี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และการศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดอมรเทพ จังหวัดสมุทรสงคราม ต่อมาย้ายเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมต่อ ณ สำนักวัดบวรนิเวศวิหาร สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค

พระมหารัชมงคลดิลก ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขณะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดตราด อายุได้ 76 ปี พรรษา 55

สมณศักดิ์[แก้]

  • พ.ศ. 2504 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูพุทธมนต์ปรีชา
  • พ.ศ. 2512 เป็นพระราชาคณะสามัญที่ พระปัญญาภิมณฑ์มุนี
  • พ.ศ. 2528 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวราจารย์ วิศาลธรรมโฆษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • พ.ศ. 2532 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสารเวที ขันติสุธีร์สมณคุณ อดุลปริยัติวรากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมสิริสารเวที ศรีบวรญาณโสภณ สุวินัยธรรมโกศล วิมลวชิราลังกรณาภิบาล ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • 10 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระมหารัชมงคลดิลก มหานายกคุณดิเรก กาญจนาภิเษกสุทธาจารย์ ปิฎกธารธรรมสมบัติ สุวัฒนากรบัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]

ตำแหน่งหน้าที่ทางการคณะสงฆ์[แก้]

พระมหารัชมงคลดิลก เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และตำแหน่งอื่น ๆ อีกหลายตำแหน่ง

นอกจากนั้น ยังเคยเป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ในพระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น) ในคราวทรงผนวช เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2521

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
  1. "พระเถระอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร: พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ.๕)". วัดบวรนิเวศวิหาร. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
  2. "ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 113 (ตอนที่ 23 ข): หน้า 15-17. 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2539. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน พ.ศ. 2561. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
บรรณานุกรม