รายชื่อพระอิสริยยศและพระเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระบรมสาทิสลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัล และพระเกียรติยศมากมาย ดังรายการต่อไปนี้

พระบรมราชอิสริยยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
ธงประจำพระอิสริยยศ
ตราประจำพระองค์
ธงประจำพระองค์
การทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพระพุทธเจ้าข้า/เพคะ
 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)
 • สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489)
 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493)[1]
 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

ภายหลังการสวรรคต

 • พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 — ปัจจุบัน)

พระยศทหาร[แก้]

 • จอมพล, จอมพลเรือ, จอมพลอากาศ (พ.ศ. 2493) [2][3]

พระราชสมัญญานาม[แก้]

พระราชสมัญญานาม ผู้เสนอ วันที่ อ้างอิง
พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ คณะรัฐมนตรี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 [4]
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 15 มกราคม พ.ศ. 2544 [5]
พระบิดาแห่งฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 [6]
พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย คณะรัฐมนตรี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [7]
พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมนักประดิษฐ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา สมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 [8]
พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย คณะกรรมการดำเนินงานวันอนุรักษ์มรดกไทย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 [9]
พระบิดาแห่งการวิจัยไทย สภาวิจัยแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [10]
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย คณะรัฐมนตรี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [11]
พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย คณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 [12]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

พระองค์ทรงเป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ดังนี้

วันที่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แพรแถบ อ้างอิง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 สมาชิก เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ [13]
9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ประธาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
20 กันยายน พ.ศ. 2478 สมาชิกปฐมจุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [14]
9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ประธาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
เหรียญกล้าหาญ
เหรียญพิทักษ์เสรีชน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญจักรมาลา
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 1 [15]
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 9

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

พระราชสัญลักษณ์ในฐานะสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เซราฟีม
ประเทศ วันที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แพรแถบ อ้างอิง
 กัมพูชา 2497 เครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชอาณาจักรกัมพูชา
 พม่า 2503 เครื่องอิสริยาภรณ์สิริสุธรรมะ ชั้นอัครมหาสิริสุธรรมะ
 อาร์เจนตินา 2503 เครื่องอิสริยาภรณ์นายพลซานมาร์ตินผู้ปลดปล่อย
 สหรัฐ 2503 ลีเจียนออฟเมอริต [16]
 บริเตนใหญ่ 2503 เครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียนเชน
 โปรตุเกส 2503 เครื่องอิสริยาภรณ์รวม พระคริสต์ เอวิซ หอคอยและดาบ
 เดนมาร์ก 2503 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้าง
 นอร์เวย์ 2503 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เซนต์โอลาฟ
 สวีเดน 2503 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เซราฟีม
 อิตาลี 2503 เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐอิตาลี [17]
 นครรัฐวาติกัน 2503 เครื่องอิสริยาภรณ์ปิอุสที่ 9
 เบลเยียม 2503 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลโอโปลด์ ชั้นประถมาภรณ์
 ฝรั่งเศส 2503 เครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ ชั้นประถมาภรณ์
 ลักเซมเบิร์ก 2503 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สิงโตทองแห่งราชวงศ์นัสเซา
 เนเธอร์แลนด์ 2503 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สิงโตเนเธอร์แลนด์
 สเปน 2503 เครื่องราชอิสริยาภรณ์กิตติคุณฝ่ายพลเรือน
 อินโดนีเซีย 2504 เครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 ปากีสถาน 2505 เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งปากีสถาน
 มาเลเซีย 2506 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎแห่งราชอาณาจักร
 ญี่ปุ่น 2506 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ ชั้นสังวาล
 ไต้หวัน 2506 เครื่องอิสริยาภรณ์บริลเลนท์ เจด
 กรีซ 2506 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ไถ่บาป
 ลาว 2506 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ล้านช้างร่มขาว
 ออสเตรีย 2507 เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย [18]
 อิหร่าน 2511 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชวงศ์ปาห์ลาวี
 เอธิโอเปีย 2511 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชินีชีบา
 ฟิลิปปินส์ 2511 เครื่องอิสริยาภรณ์ซิกาตูนา
 เกาหลีใต้ 2524 เครื่องอิสริยาภรณ์มุกุงฮวา
 เยอรมนี 2527 เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 เนปาล 2529 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนปาล ประตาป ภาสกระ
 สเปน 2530 เครื่องราชอิสริยาภรณ์พระเจ้าการ์โลสที่ 3
 บรูไน 2533 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎแห่งบรูไน
 ลาว 2535 เครื่องอิสริยาภรณ์โพธิ์ชัยล้านช้าง [19]
 โรมาเนีย 2543 เครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งโรมาเนีย
 สเปน 2549 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ (สเปน)
แพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงใช้ในฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติ มีดังนี้ :

รางวัล[แก้]

ประเทศ วันที่ สถาบัน รางวัล อ้างอิง
 เบลเยียม 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 รัฐสภายุโรป (European Parliament) เหรียญรัฐสภายุโรป [20]
 เกาหลีใต้ 8 กันยายน พ.ศ. 2529 สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ
(International Association of University Presidents)
รางวัลสันติภาพ (IAUP Peace Award) [20]
 ไทย 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการนำชนบทให้พัฒนา [20]
 สหรัฐ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2530 องค์การโอเอสเอส (Office of Strategic Services) เหรียญโดโนเวน (William J. Donovan Medal) [20]
 สวิตเซอร์แลนด์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2530 คณะกรรมการโอลิมปิกสากล เหรียญทองดุษฎีกิตติมศักดิ์ [20]
 บริเตนใหญ่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอังกฤษ
(Royal College of Surgeons of England)
เหรียญทองเฉลิมฉลองการประชุมร่วมกันระหว่างราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งไทยและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอังกฤษ [20]
 สหรัฐ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2534 โรตารีสากล เหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณในการทำให้ประเทศพัฒนาและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ [20]
 ฝรั่งเศส 2 ธันวาคม พ.ศ. 2534 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เหรียญฟีแล (Philae Medal) [20]
 เคนยา 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดีเด่นเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [20]
 สวิตเซอร์แลนด์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 องค์การอนามัยโลก เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน [20]
 สหรัฐ 26 มกราคม พ.ศ. 2536 สมาคมนานาชาติด้านนิเวศวิทยาทางเคมี
(International Society of Chemical Ecology)
เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ [20]
 สหรัฐ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 สมาคมควบคุมการกัดเซาะผิวดินนานาชาติ
(The international erosion control association)
รางวัลประกาศพระเกียรติคุณนานาชาติในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม [20]
 สหรัฐ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ธนาคารโลก รางวัลหญ้าแฝกชุบสำริด [20]
 ออสเตรีย 12 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ
(United Nations International Drug Control Programme)
เหรียญทองคำสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด [20]
 อิตาลี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2538 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เหรียญแอกริโคลา สดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร [20]
 ฟิลิปปินส์ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2539 สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ
(International Rice Research Institute)
รางวัลข้าวนานาชาติ [20]
 สหรัฐ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โรตารีสากล รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรม [20]
 สหรัฐ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 วิทยาลัยแพทย์รักษาโรคทรวงอกแห่งสหรัฐอเมริกา
(American College of Chest Physicians)
รางวัล The Partnering for World Health [20]
 สวิตเซอร์แลนด์ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านอุตุนิยมวิทยา [20]
 แคนาดา 25 มิถุนายน พ.ศ. 2540 องค์การสภาการควบคุมการขาดไอโอดีนนานาชาติ
(Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders)
เหรียญทอง ICCIDD [20]
 ไทย 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านวรรณกรรม [20]
 ฝรั่งเศส 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 สหพันธ์องค์การต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ
(International Union Against Tuberculosis and Lung Disease)
เหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่มรงอุทิศพระองค์เพื่อการรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพปอดระดับโลก [20]
 สหรัฐ 3 มีนาคม พ.ศ. 2542 สโมสรไลออนส์สากล
(Lions Clubs International)
รางวัล Lions Humanitarian [20]
 อิตาลี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เหรียญ TeleFood [20]
 สหรัฐ 18 มกราคม พ.ศ. 2543 คณะการดนตรี มหาวิทยาลัยเยล เหรียญ Sanford (Sanford Medal) [21]
 สวิตเซอร์แลนด์ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ถ้วย Lalaounis [20]
 สวิตเซอร์แลนด์ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 องค์การอนามัยโลก รางวัล WHO [20]
 เบลเยียม 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543 Belgian Chamber of Investors เหรียญรางวัล Merite de l'Invention [20]
 สหรัฐ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เหรียญเบิร์กลีย์ (The Berkeley Medal) [20]
 เบลเยียม 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 Brussels Eureka 2000, 49th World Exhibition of Innovation, Research and New Technology รางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมระดับโลกจากผลงาน"เครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย"
- เหรียญรางวัล Prix OMPI และประกาศนียบัตร
- เหรียญรางวัล Gold Medal with Mention
- ถ้วยรางวัล Grand Prix International
- ถ้วยรางวัล Minister J.CHABERT
- ถ้วยรางวัล Yugosiavia
[20]
 เม็กซิโก 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 สภามวยโลก รางวัล Golden Shining Symbol of World Leadership [20]
 เบลเยียม 27 มีนาคม พ.ศ. 2545 Brussels Eureka 2001, 50th World Exhibition of Innovation, Research and New Technology - รางวัลผู้ให้แนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- เหรียญรางวัล Prix OMPI ด้านการคิดค้นทฤษฎีใหม่ น้ำมันปาล์ม และฝนหลวง
- เหรียญทองด้านการประดิษฐ์คิดค้นโครงการน้ำมันไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม
- เหรียญทองด้านการประดิษฐ์คิดค้นโครงการทฤษฎีใหม่
- เหรียญทองด้านการประดิษฐ์คิดค้นโครงการฝนหลวง
[20]
 เคนยา 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
(United Nations Human Settlements Programme)
รางวัล UN HABITAT scroll of Honour Award (Special Citation) [22]
 ไทย 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก รางวัลรวงข้าวทองคำ [20]
 สหรัฐ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ [23]
 สวิตเซอร์แลนด์ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 องค์การลูกเสือโลก อิสริยาภรณ์สดุดีลูกเสือโลก (Bronze Wolf Award) [20]
 ฮ่องกง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 นิตยสารไทม์เอเชีย รางวัลวีรชนแห่งเอเชีย [20]
 สวิตเซอร์แลนด์ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก รางวัล UAE ด้านการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมและพัฒนาดัดแปรสภาพอากาศ [20]
 สหรัฐ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มูลนิธิเวิลด์ฟู้ดไพรซ์
(The World Food Prize Foundation)
เหรียญรางวัลบอร์ล็อก (The Norman E. Borlaug Medallion) [24][25]
 ไทย 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สหพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEA Games Federation Merit Award [26][27]
 สวิตเซอร์แลนด์ 14 มกราคม พ.ศ. 2552 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา [28]
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สมาพันธ์ศัลยแพทย์นานาชาติ เหรียญสดุดีด้านศัลยศาสตร์ [29]
 ไทย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 สหรัฐ วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา
 บริเตนใหญ่ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินบะระ
(Royal College of Surgeons of Edinburgh)
 ออสเตรเลีย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งออสเตรเลีย
(Royal Australasian College of Surgeons)
16 เมษายน พ.ศ. 2555 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ
(International Union of Soil Sciences)
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม [30][31]
 มาเลเซีย 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สหพันธ์แบดมินตันโลก (Badminton World Federation) The President’s Medal [32]

สมาชิกกิตติมศักดิ์[แก้]

ประเทศ วันที่ สถาบัน ประเภท อ้างอิง
 ไทย 26 มกราคม พ.ศ. 2495 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกกิตติมศักดิ์ [33]
 ออสเตรีย 5 ตุลาคม พ.ศ. 2507 สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา สมาชิกกิตติมศักดิ์
 บริเตนใหญ่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอังกฤษ (Royal College of Surgeons of England ) สมาชิกกิตติมศักดิ์
 ไทย 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาชิกกิตติมศักดิ์ [34]
 สหรัฐ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 มูลนิธิสมุทรศาสตร์ สมาชิก
 บริเตนใหญ่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ราชสมาคมถ่ายภาพแห่งสหราชอาณาจักร (Royal Photographic Society) สมาชิกกิตติมศักดิ์ [35]
 สวิตเซอร์แลนด์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 สหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติ (Fédération Internationale de l'Art Photographique) สมาชิกกิตติมศักดิ์
 ออสเตรเลีย 29 เมษายน พ.ศ. 2539 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งออสเตรเลเชียน (Royal Australasian College of Physicians) สมาชิกกิตติมศักดิ์
 บริเตนใหญ่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2543 สถาบันวิศวกรโยธาแห่งสหราชอาณาจักร (Institution of Civil Engineers) สมาชิกกิตติมศักดิ์ [36]
 บริเตนใหญ่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินบะระ (Royal College of Surgeons of Edinburgh) สมาชิกกิตติมศักดิ์
 บริเตนใหญ่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 สโมสรเล่นเรือใบแห่งสหราชอาณาจักร สมาชิกกิตติมศักดิ์
 ไทย 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาชิกกิตติมศักดิ์ [37]
 บริเตนใหญ่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลจอห์นมอร์ส (Liverpool John Moores University) สมาชิกกิตติมศักดิ์ [38][39]
 สวิตเซอร์แลนด์ 21 เมษายน พ.ศ. 2552 สมาคมคงเฟรรี ดู กิยง (Confrérie du Guillon) สมาชิกกิตติมศักดิ์ [40]
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สมาพันธ์ศัลยแพทย์นานาชาติ สมาชิกกิตติมศักดิ์ [29]
 ไทย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 สหรัฐ วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา
 บริเตนใหญ่ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินบะระ (Royal College of Surgeons of Edinburgh)
 ออสเตรเลีย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งออสเตรเลีย (Royal Australasian College of Surgeons)

ปริญญากิตติมศักดิ์[แก้]

ประเทศไทย[แก้]

วันที่ สถาบัน ปริญญากิตติมศักดิ์ อ้างอิง
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [41]
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครุยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ [42]
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ [43]
29 ธันวาคม พ.ศ. 2502 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา [44]
6 เมษายน พ.ศ. 2503 มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
21 ตุลาคม พ.ศ. 2508 มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม [42]
16 ธันวาคม พ.ศ. 2511 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [45]
16 มกราคม พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ [42]
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ [46][47]
31 สิงหาคม พ.ศ. 2515 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล [48]
18 ตุลาคม พ.ศ. 2515 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [49]
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [50]
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมชลประทาน [43]
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
5 สิงหาคม พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [51]
13 มิถุนายน พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ [43]
26 มีนาคม พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
11 เมษายน พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ [42]
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนศาสตร์ [52]
5 กันยายน พ.ศ. 2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [53]
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
18 ตุลาคม พ.ศ. 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ [42]
11 ธันวาคม พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา [42]
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
22 มิถุนายน พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี [43]
14 กันยายน พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [44]
24 ธันวาคม พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน [45]
5 มกราคม พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [42]
23 มกราคม พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
30 มิถุนายน พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม [42]
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม [42]
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
18 ตุลาคม พ.ศ. 2531 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม [42]
18 ตุลาคม พ.ศ. 2531 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การวางแผนชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม [42]
22 ธันวาคม พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [45]
29 ธันวาคม พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ [44]
18 มกราคม พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
24 มกราคม พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ [42]
1 เมษายน พ.ศ. 2532 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ [47]
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [54]
26 ตุลาคม พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
30 เมษายน พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [43]
15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม [42]
1 สิงหาคม พ.ศ. 2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา [55]
29 ตุลาคม พ.ศ. 2534 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [56]
25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวาริชศาสตร์ [57]
1 เมษายน พ.ศ. 2534 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางสถิติประยุกต์ [47]
2 มกราคม พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา [58]
8 มิถุนายน พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ [59]
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [42]
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยมหิดล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาวัฒนธรรมการดนตรี [42]
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม [42]
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [60]
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชนบท [61]
13 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ [44]
18 มกราคม พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท [42]
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [62]
18 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเครื่องกล [63]
18 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปฐพีวิทยา [42]
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยบูรพา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน [64]
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม [65]
14 ธันวาคม พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ [42]
25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย [45]
17 มกราคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [42]
24 มกราคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [42]
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร [43]
7 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [48]
16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ [66]
19 ธันวาคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม [45]
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยราชภัฎ 36 แห่ง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [67]
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาฟิสิกส์ [68]
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [69]
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [70]
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา [71]
17 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพลศึกษา [44]
18 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ [45]
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวนศาสตร์ [43]
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร [43]
17 ธันวาคม พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนา [45]
20 มกราคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [72]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปฐพีวิทยา [43]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชสวน [43]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง [43]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ [43]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ [43]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทรัพยากร [43]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ [43]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม [43]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ [43]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา [43]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ [43]
8 ตุลาคม พ.ศ. 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [73]
8 ตุลาคม พ.ศ. 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [73]
28 ตุลาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [74]
7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยบูรพา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [75]
22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [45]
24 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [44]
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย [76][65]
พ.ศ. 2542 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม [47]
พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [58]
24 มกราคม พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [77]
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [62]
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีพลังงาน [78]
25 ธันวาคม พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ [44]
5 มกราคม พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีสากล [45]
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร [79]
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [80]
4 สิงหาคม พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [44]
18 ตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ [81]
20 กันยายน พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมชนบท [65][82]
29 กันยายน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการเดินเรือ [83]
1 ธันวาคม พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [84]
พ.ศ. 2546 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ [47]
พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ [85]
19 กันยายน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทัศนศิลป์ [65][86]
พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [58]
14 ตุลาคม พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [48]
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ [71]
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ [87][88]
พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย [89]
8 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม [90]
22 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา [91]
30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ [44]
9 มกราคม พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ [92]
26 มกราคม พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [93]
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยมหิดล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชนบทศึกษา [94]
2 กันยายน พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ [95]
16 กันยายน พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล [59]
21 กันยายน พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ [48]
6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ [65][96]
16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ [71]
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ [97]
27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยบูรพา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาและพัฒนาสังคม [98][99]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาฟิสิกส์ [58]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ [58]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [100]
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยทักษิณ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [101]
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน [102]
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม [103]
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเกษตร [103]
5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา [44]
22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา [71]
18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [104]
พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยบูรพา เศรษศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [105]
พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดุริยางคศิลป์ [65][106]
21 เมษายน พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชาติพันธุ์ศึกษา [107]
21 กันยายน พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเคมี [48]
พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล [108]
พ.ศ. 2551 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนา [46][47]
พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม [89]
พ.ศ. 2552 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม [47]
14 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม [109]
6 มกราคม พ.ศ. 2553 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการบริหาร [47][110]
13 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา [111]
13 กันยายน พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม [112]
10 มกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ [113]
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ [114]
21 กันยายน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา [115]
21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [116]
29 มกราคม พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [117]
5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม [118][119]
5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร [118][119]
5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการถ่ายภาพ [118][119]
19 มีนาคม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยพะเยา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ [120]

ต่างประเทศ[แก้]

ประเทศ วันที่ สถาบัน ปริญญากิตติมศักดิ์ อ้างอิง
 เวียดนามใต้ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2502 มหาวิทยาลัยไซง่อน นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 อินโดนีเซีย 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 มหาวิทยาลัยกาดจาห์มาดา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 ปากีสถาน 15 มีนาคม พ.ศ. 2505 มหาวิทยาลัยเปชาวาร์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [121]
 ออสเตรเลีย 3 กันยายน พ.ศ. 2505 มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [122]
 ฟิลิปปินส์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 สหรัฐ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2510 วิทยาลัยวิลเลียมส์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 ไทย 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 สหรัฐ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ปริญญากิตติมศักดิ์
 สหรัฐ 2 มกราคม พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยทัฟทส์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [123]
 สหรัฐ 7 มกราคม พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยฮาวาย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ [124]
 ออสเตรเลีย 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านการศึกษา [125]
 บริเตนใหญ่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [126]
 ออสเตรเลีย 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [127]
 แคนาดา 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [128]
 สหรัฐ 15 มีนาคม พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยโอไฮโอ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [129]
 คอสตาริกา 7 ธันวาคม พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยสหประชาชาติเพื่อสันติภาพ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ [130]
 ไทย 24 มกราคม พ.ศ. 2544 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [131]
 นิวซีแลนด์ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยแมสซี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [132]
 ออสเตรเลีย 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยแทสเมเนีย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [133][134]
 ออสเตรเลีย 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยวูลลองกอง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [135]
 สหรัฐ 17 มีนาคม พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประพันธ์เพลงและบรรเลงดนตรี [136]
 สหรัฐ 21 เมษายน พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (นิวยอร์ก) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [137]
 บริเตนใหญ่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเดอแรม นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [138]
 บริเตนใหญ่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลจอห์นมอร์ส วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [38]
 ญี่ปุ่น 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยโซกะ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ [139][140]

พระบรมราชานุสรณ์[แก้]

พระบรมราชานุสาวรีย์[แก้]

สถานที่[แก้]

อาคาร[แก้]

การแพทย์และการสาธารณสุข[แก้]

ถนน สะพาน และการคมนาคม[แก้]

สถานศึกษา[แก้]

สาธารณประโยชน์[แก้]

พรรณไม้ในพระปรมาภิไธย[แก้]

พรรณไม้ในพระปรมาภิไธย ในรัชกาลที่ 9 คือพรรณไม้ในพระนามพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ของประเทศไทย หรืออาจพบในชื่อ “พรรณไม้พระนามในหลวง รัชกาลที่ 9” คือพรรณไม้ซึ่งนักพฤกษศาสตร์ ค้นพบและศึกษาจนแน่ใจแล้วว่า เป็นชนิดใหม่ของโลก จึงตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานพระนามมาเพื่อตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่โดยสำนักพระราชวัง จากการสืบค้นจนถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พบว่า พรรณไม้ในพระปรมาภิไธยในรัชกาลที่ 9 และเป็นพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ พระปรมาภิไธย ในรัชกาลที่ 9 เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพรรณไม้ จำนวน 3 ชนิด คือ

ชื่อพรรณไม้ ภูมิพลินทร์ หมายถึง "พรรณไม้ที่เป็นศรีสง่าแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"[158][159][160] ซึ่งเป็นการสำรวจพบของ ดร. ปราโมทย์ ไตรบุญ นักพฤกษศาสตร์และนักวิชาการชำนาญการพิเศษเป็นผู้สำรวจพบพร้อมนักวิจัยเป็นครั้งแรกของโลก ณ แก่งหินปูน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน[161] เป็นพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพรรณไม้ว่า "ภูมิพลินทร์" เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

 • ทิวลิปคิงภูมิพล ''Tulipa'' ‘King Bhumibol’ พืชชนิดใหม่ของโลกในวงศ์ลิลลี่ (Liliaceae) ลูกผสมระหว่างพันธุ์ Judith Leyster กับพันธุ์ Prince Claus โดย Klaas Koedijk เจ้าของบริษัท F.A.P. Koedijk & ZN ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้ขอพระราชทานพระนามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาจดทะเบียนตั้งเป็นชื่อพันธุ์ ด้วยความซาบซึ้งในความจงรักภักดีของชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549[162][163]
 • มะลิเฉลิมนรินทร์ Jasminum bhumibolianum เป็นพืชถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทย เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก พบที่จังหวัดเลย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เชิญพระปรมาภิไธย ในชื่อวิทยาศาสตร์ เป็นพืชในสกุลมะลิ สำรวจพบในปี พ.ศ. 2552 โดย ดร. ปิยะ เฉลิมกลิ่น  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว. และได้ขอเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ทั้งนี้วว. ได้ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Jasminum  bhumibolianum Chalermglin  และชื่อภาษาไทย คือ มะลิเฉลิมนรินทร์  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีความหมายว่า "มะลิเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน"[164][165]

พันธุ์สัตว์[แก้]

อื่น ๆ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-08-14. สืบค้นเมื่อ 2018-06-15.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-08-14. สืบค้นเมื่อ 2018-06-15.
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/014/994.PDF
 4. http://ewt.prd.go.th/ewt/region1/ewt_news.php?nid=43143
 5. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และกำหนดให้วันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันเทคโนโลยีของไทย"" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2544. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2555. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 6. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2545. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-22. สืบค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2555. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 7. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และวันนวัตกรรมแห่งชาติ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2549. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2555. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 8. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย"" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2549. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-02-22. สืบค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2555. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 9. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2555. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 10. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการวิจัยไทย" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2551. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2555. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 11. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกำหนดให้ วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2552. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-02-25. สืบค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2555. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/247/1.PDF
 13. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2481. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 14. "แจ้งความพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2478. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 15. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2481. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 16. Citation Accompanying Legion of Merit, Degree of Chief Commander, Presented to the King of Thailand "Dwight D. Eisenhower". The American Presidency Project. University of California – Santa Barbara. 1960. สืบค้นเมื่อ 4 March 2008. {{cite web}}: ตรวจสอบค่า |url= (help)
 17. "Dettaglio decorato" (ภาษาอิตาลี). สืบค้นเมื่อ 10 October 2012.
 18. "Reply to a parliamentary question" (pdf) (ภาษาเยอรมัน). p. 171. สืบค้นเมื่อ 9 October 2012.
 19. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-27. สืบค้นเมื่อ 2012-12-09.
 20. 20.00 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 20.23 20.24 20.25 20.26 20.27 20.28 20.29 20.30 20.31 20.32 20.33 20.34 ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ (ธันวาคม พ.ศ. 2502 - กรกฎาคม พ.ศ. 2550). สำนักงานพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. พ.ศ. 2550. ISBN 978-974-8049-83-0. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |year= (help)
 21. "Dean honors music-loving Thai king". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-05-29. สืบค้นเมื่อ 2012-05-01.
 22. "King of Thailand receives UN Award". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-07-05. สืบค้นเมื่อ 2012-05-05.
 23. "Human Development Lifetime Achievement Award" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-09-16. สืบค้นเมื่อ 2012-04-26.
 24. First Ever Norman Borlaug Medallion Presented to His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand
 25. World Food Prize Foundation Honors Kofi Annan in Ghana
 26. "ประเทศสมาชิกสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ทูลเกล้าฯ ถวายอิสริยาภรณ์ SEA Games Federation Merit Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-07-06. สืบค้นเมื่อ 2012-10-15.
 27. "His Majesty King Bhumibol Adulyadej Honored with the SEA Games Federation Merit Award". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-07-06. สืบค้นเมื่อ 2012-10-15.
 28. King of Thailand Receives WIPO Award
 29. 29.0 29.1 องค์กรศัลยแพทย์ทั่วโลก ถวายเกียรติบัตรแด่'ในหลวง'
 30. "Reading academic's royal audience". University of Reading press office. สืบค้นเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2555. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 31. ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม สดุดีพระเกียรติคุณ
 32. "'Exceptional Contribution' to Badminton by Thai King". Badminton World Federation. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-12-06. สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2555. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 33. "สมาชิกกิตติมศักดิ์, เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์". 2495. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2555. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 34. "รายพระนามและรายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย". 2529. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-01-22. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2555. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 35. "Honorary Fellowships, The Royal Photographic Society". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-14. สืบค้นเมื่อ 2012-04-29.
 36. "The king and ICE". 2543. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2555. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 37. "ความเป็นมาของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-07-05. สืบค้นเมื่อ 2012-05-07.
 38. 38.0 38.1 "Honorary Fellowship for King of Thailand, Liverpool John Moores University". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-12-23. สืบค้นเมื่อ 2012-04-29.
 39. "Honorary Fellows of LJMU". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-01-23. สืบค้นเมื่อ 2012-04-29.
 40. "ในหลวง"พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีฯสวิสเฝ้าฯ
 41. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 พฤษภาคม 2493
 42. 42.00 42.01 42.02 42.03 42.04 42.05 42.06 42.07 42.08 42.09 42.10 42.11 42.12 42.13 42.14 42.15 42.16 42.17 42.18 42.19 42.20 42.21 42.22 42.23 42.24 42.25 42.26 42.27 42.28 42.29 42.30 42.31 42.32 42.33 42.34 42.35 42.36 42.37 จดหมายเหตุคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ในวโรกาสที่สถาบันอุดมศึกษา ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤษภาคม 2493-มกราคม 2539), กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2539
 43. 43.00 43.01 43.02 43.03 43.04 43.05 43.06 43.07 43.08 43.09 43.10 43.11 43.12 43.13 43.14 43.15 43.16 43.17 43.18 สรรพศิลปศาสตราธิราช
 44. 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 44.7 44.8 44.9 รายพระนามและนามผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2502-2552)
 45. 45.0 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6 45.7 45.8 "รายพระนามและรายนามผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2511 - ปัจจุบัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-07-18. สืบค้นเมื่อ 2012-05-11.
 46. 46.0 46.1 "ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-12-21. สืบค้นเมื่อ 2012-04-27.
 47. 47.0 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 "ปริญญากิตติมศักดิ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-04-16. สืบค้นเมื่อ 2012-04-28.
 48. 48.0 48.1 48.2 48.3 48.4 เกร็ดความรู้ ม.อ.
 49. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[ลิงก์เสีย]
 50. "วันสำคัญของมหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-12-06. สืบค้นเมื่อ 2012-04-27.
 51. คำกราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2524[ลิงก์เสีย]
 52. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช[ลิงก์เสีย]
 53. รายพระนามและรายนามผู้ได้รับการถวายและรับมอบปริญญากิตติมศักดิ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 54. "รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2473 - ปัจจุบัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-03-13. สืบค้นเมื่อ 2012-05-06.
 55. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช[ลิงก์เสีย]
 56. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[ลิงก์เสีย]
 57. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวาริชศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา
 58. 58.0 58.1 58.2 58.3 58.4 "รายพระนามและรายนามทีสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-26. สืบค้นเมื่อ 2012-05-07.
 59. 59.0 59.1 "รายพระนาม รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-04-28.
 60. การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 61. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2536[ลิงก์เสีย]
 62. 62.0 62.1 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 63. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[ลิงก์เสีย]
 64. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน, มหาวิทยาลัยบูรพา
 65. 65.0 65.1 65.2 65.3 65.4 65.5 รายพระนามและรายนามปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[ลิงก์เสีย]
 66. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา
 67. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 68. วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
 69. วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
 70. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 71. 71.0 71.1 71.2 71.3 "รายพระนามและรายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-12-21. สืบค้นเมื่อ 2012-05-19.
 72. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2540 - 2541
 73. 73.0 73.1 คำกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์[ลิงก์เสีย]
 74. "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทูลเกล้าฯ ถวายนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-03-01. สืบค้นเมื่อ 2012-04-27.
 75. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยบูรพา
 76. "ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-23. สืบค้นเมื่อ 2012-04-28.
 77. พระราชวงศ์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 78. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2543 Who's News ฉบับวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
 79. "ปริญญากิตติมศักดิ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-01-28. สืบค้นเมื่อ 2012-05-13.
 80. "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทูลเกล้าฯ ถวายทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-08-19. สืบค้นเมื่อ 2012-04-27.
 81. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[ลิงก์เสีย]
 82. "คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2012-04-28.
 83. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
 84. "ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2012-05-07.
 85. [masterorg.wu.ac.th/file/cur-das-20111006-FApA1.doc ทำเนียบผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]
 86. "ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-04-28.
 87. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547
 88. "มก. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-03-21. สืบค้นเมื่อ 2012-05-13.
 89. 89.0 89.1 "ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-02-22. สืบค้นเมื่อ 2012-04-27.
 90. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[ลิงก์เสีย]
 91. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547[ลิงก์เสีย]
 92. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง[ลิงก์เสีย]
 93. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[ลิงก์เสีย]
 94. คำกราบบังคมทูลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยมหิดล[ลิงก์เสีย]
 95. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์)
 96. "ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2012-04-28.
 97. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[ลิงก์เสีย]
 98. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยบูรพา
 99. ม.บูรพาเตรียมทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 100. 100.00 100.01 100.02 100.03 100.04 100.05 100.06 100.07 100.08 100.09 100.10 100.11 100.12 100.13 "มช.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ 14 สาขาแด่ในหลวง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-09. สืบค้นเมื่อ 2012-06-05.
 101. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[ลิงก์เสีย]
 102. "แม่โจ้เตรียมทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนแด่ในหลวง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-05-07.
 103. 103.0 103.1 "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-06-17. สืบค้นเมื่อ 2012-04-27.
 104. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[ลิงก์เสีย]
 105. เศรษศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยบูรพา
 106. "ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-04-28.
 107. "สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-05-27. สืบค้นเมื่อ 2012-05-07.
 108. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[ลิงก์เสีย]
 109. มศว ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 110. "พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2553". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-05-03. สืบค้นเมื่อ 2012-05-13.
 111. "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-23. สืบค้นเมื่อ 2012-04-27.
 112. ม.อ. ถวายปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 113. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[ลิงก์เสีย]
 114. "สภา ม.ร. ทูลเกล้าฯ ถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2012-04-27.
 115. "ม.อ.ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-04-27.
 116. "พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2553-2554". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-12-21. สืบค้นเมื่อ 2012-05-13.
 117. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 118. 118.0 118.1 118.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตร
 119. 119.0 119.1 119.2 "ชื่นมื่นบัณฑิตใหม่ ลาดกระบังฯ รับปริญญา'53". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-06. สืบค้นเมื่อ 2012-10-14.
 120. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔, ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 121. "Honorary Degrees of Doctorate, University of Peshawar". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-12-21. สืบค้นเมื่อ 2012-04-29.
 122. "Honoris Causa Degrees, The University of Melbourne". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-12-05. สืบค้นเมื่อ 2012-04-29.
 123. Honorary Degree, Tufts University, p.128
 124. Honorary Degrees, The University of Hawai‘i System
 125. "Honorary Degree Holders, University of Canberra". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-05-06. สืบค้นเมื่อ 2012-04-30.
 126. Honorary Graduates of the University of Nottingham[ลิงก์เสีย]
 127. "Honorary Doctorate For The King Of Thailand". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-26. สืบค้นเมื่อ 2012-04-30.
 128. Honorary degree recipients, University of Victoria
 129. "OHIO UNIVERSITY TO AWARD HONORARY DEGREES AT JUNE COMMENCEMENT". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2002-07-28. สืบค้นเมื่อ 2012-04-29.
 130. "HONORIS CAUSA DEGREE CONFERRED ON HIS MAJESTY THE KING OF THAILAND". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-01. สืบค้นเมื่อ 2012-04-29.
 131. "AIT Confers Honorary Degree of Doctor of Science on His Majesty King Bhumibol Adulyadej". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-12. สืบค้นเมื่อ 2012-04-29.
 132. "King of Thailand accepts Massey honour". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2012-04-29.
 133. "HONORARY GRADUATES BY SURNAME 1951–1990, The University of Tasmania" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-08-09. สืบค้นเมื่อ 2012-04-30.
 134. Annual report 2002, The University of Tasmania
 135. Honorary Graduates, Emeritus Professors and Fellows, University of Wollonggong[ลิงก์เสีย]
 136. AWARD OF HONORARY DEGREE, University of North Texas System[ลิงก์เสีย]
 137. His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand Honored with St. John’s
 138. Honorary Degrees, Durham University
 139. มหาวิทยาลัยโซคา ประเทศญี่ปุ่น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 140. ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555[ลิงก์เสีย]
 141. "พระบรมรูป ในหลวง รัชกาลที่ 9 ประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง". กระปุก.คอม. 2020-04-07. สืบค้นเมื่อ 2023-04-08.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 142. "รู้จัก พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 แห่งอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เขตดุสิต". ไทยรัฐ. 2022-10-13. สืบค้นเมื่อ 2023-04-08.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 143. "ทช.เชิญชวนประชาชนกราบสักการะพระบรมรูปทรงงาน "รัชกาลที่ ๙"". ผู้จัดการออนไลน์. 2016-11-03. สืบค้นเมื่อ 2023-04-08.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 144. "พระบรมรูป "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9" ศูนย์รวมใจชาว ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย". พีพีทีวี. 2015-12-04. สืบค้นเมื่อ 2023-04-08.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 145. อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ 'รัชกาลที่ 9' ประดิษฐาน ณ ค่ายภูมิพล. ไทยโพสต์. 20 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566
 146. "เปิดงบสร้างอนุสาวรีย์ ร.9 กว่า 60 ล้าน ในค่ายทหารที่ลพบุรี แทนที่อนุสาวรีย์พระยาพหลฯ". ประชาไท. 2022-03-11. สืบค้นเมื่อ 2023-04-08.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 147. "อาคารประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช". Artbangkok. 11 September 2012. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-14. สืบค้นเมื่อ 15 June 2015.
 148. "กองทัพอากาศ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9". สำนักข่าวไทย อสมท (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). 2023-09-19.
 149. "อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ". สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน. 9 ก.ย. 55. สืบค้นเมื่อ 17 มิ.ย. 58. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 150. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) พ.ศ. 2539-2548, สำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548.
 151. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก), เล่ม ๑๑๕, ๕๗ ง , ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๘๗
 152. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก),เล่ม ๑๑๗, ๒๑ ง , ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๗
 153. "เผยโฉม…อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9 รวม 297 ไร่ พื้นที่ 'สนามม้านางเลิ้ง'เดิม". มติชนสุดสัปดาห์. 2021-11-18. สืบค้นเมื่อ 2021-12-05.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 154. "ประวัติเขื่อนภูมิพล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-05-17. สืบค้นเมื่อ 2015-06-21.
 155. Species New to Science: [Botany • 2012] Twenty new species of Paraboea (Gesneriaceae) from Thailand
 156. https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_81568
 157. https://sites.google.com/site/kittimaporn37029/sthan-thi-phanthu-phuch-laea-phanthu-satw-xan-neuxng-dwy-phra-prmaphithiɥ/[ลิงก์เสีย]
 158. Species New to Science: [Botany • 2011] ภูมิพลินทร์ • Paraboea bhumiboliana (Trisepalum bhumibolianum) | นครินทรา • P. sangwaniae – 2 new Trisepalum (Gesneriaceae) from Ka...
 159. ในหลวงพระราชทานชื่อต้นไม้ใหม่ 2 ชนิด
 160. https://adaybulletin.com/agenda-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87/10771
 161. https://www.baanlaesuan.com/41077/plant-scoop/plant
 162. พรรณไม้พระนาม ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 163. พระราชทานชื่อ คิงภูมิพล ดอกทิวลิปพันธุ์ใหม่
 164. "มะลิเฉลิมนรินทร์ "นามพระราชทานมะลิพันธุ์ใหม่ของโลก - กานดาน้ำมันมะพร้าว - GotoKnow
 165. http://www.royin.go.th/?knowledges=มะลิเฉลิมนรินทร์-๘-พฤษภา
 166. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร, เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 68 ง หน้า 2, 24 มีนาคม 2565

บรรณานุกรม[แก้]