หลวงแจ่ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หลวงแจ่ม ภักดี
สปีชีส์สุนัข
สายพันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด
เพศผู้
เกิดเจมส์
พ.ศ. 2540
สัญชาติไทย
ปีปฏิบัติงานพ.ศ. 2541 (ถวายตัว)
เป็นที่รู้จักสำหรับสุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่ 9
ยศหลวง
เจ้าของฉันทนา ศรีสวัสดิ์ (พ.ศ. 2540-2541)​
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2541)
ทายาทแปะฮวยอิ้ว

คุณหลวงแจ่ม ภักดี สุนัขทรงเลี้ยงใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสุนัขพันธุ์ เซนต์เบอร์นาร์ด เพศผู้ได้เข้าเฝ้าถวายตัวเมื่อ พ.ศ. 2541

คุณหลวงแจ่ม ภักดี เดิมเป็นสุนัขของคุณฉันทนา ศรีสวัสดิ์ซึ่งมีบ้านตั้งอยู่หน้า วังไกลกังวล โดยคุณฉันทนาได้ตั้งชื่อให้ว่า เจ้าเจมส์ ซึ่งมักจะแอบมุดรั้วลวดหนามเข้าไปในวังและบางครั้งเจ้าเจมส์แอบไปนอนตากแอร์ในครัวฝรั่งจนเจ้าหน้าที่ต้องจูงกลับมาถึง 3 ครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเจ้าเจมส์ได้แอบมุดรั้วเข้าไปถึงเขตพระราชฐานชั้นในจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาตักเตือนหลังจากนั้นไม่นานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีรับสั่งถามหาเจ้าเจมส์ คุณฉันทนาและเจ้าหน้าที่จึงได้นำเจ้าเจมส์ไปอาบน้ำทำความสะอาดและพาเข้าเฝ้าโดยได้อยู่ในวังไกลกังวลถึง 3 วัน

หลังจากนั้นคุณฉันทนาจึงตัดสินใจถวายเจ้าเจมส์ให้เป็นสุนัขทรงเลี้ยงพระองค์จึงพระราชทานนามให้เจ้าเจมส์ว่าคุณหลวงแจ่มเนื่องจากชื่อเดิมของคุณหลวงแจ่มคือเจ้าเซอร์เจมส์แต่เมื่อมาอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินไทยจึงพระราชทานบรรดาศักดิ์แบบไทยพร้อมกับพระราชทานนามสกุลให้ว่าภักดีสื่อถึงความจงรักภักดีของคุณหลวงแจ่ม

ต่อมาเมื่อคุณหลวงแจ่มมีลูกจึงได้พระราชทานลูกสุนัขเพศเมีย 1 สุนัขให้แก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ได้พระราชทานนามให้ว่า คุณแปะฮวยอิ้ว