หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
เฉลิมศึก ยุคล.jpg
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร
หม่อมมารดาหม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา
ประสูติ24 ตุลาคม พ.ศ. 2493 (69 ปี)
หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล (ประสูติ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2493) เป็นพระโอรสในพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร ประสูติแต่หม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา และเป็นพระราชวงศ์ที่เสด็จแทนพระองค์ในพระราชพิธีสำคัญหลายครั้ง

พระประวัติ[แก้]

ประสูติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2493[1] เป็นพระโอรสใน พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร กับหม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ประยูรโต) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล มีพระโสทรเชษฐภคินีสององค์ คือ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ และหม่อมเจ้าหญิงยังไม่มีพระนาม (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อชันษาหนึ่งวัน)

การศึกษาและฝึกอบรม[2][แก้]

หลังจากสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (B.C.C.115) แล้ว หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ได้เสด็จไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

ภารกิจพิเศษด้านการทหาร[3][แก้]

พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ และทรงงานเกี่ยวกับ Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) โดยทรงร่วมเป็นกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้บรรยายอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น

 • เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสนธิสัญญาพหุภาคีเกี่ยวกับการลดอาวุธ Weapons of Mass Destruction (WMD) ในกรุงเจนีวาและกรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์
 • เป็นผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีในอิรักสำหรับ UNSCOM และ UNMOVIC ในปี 1991 และ ปี 2002-2003
 • ทำงานเป็นผู้สอน / ผู้ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีของสหประชาชาติในอิรัก
 • ประธานคณะกรรมการ BWC
 • ประธานของคณะทำงานของ NSC เรื่องภัยคุกคามทางชีวภาพและทางเคม
  USMC-120214-M-VG363-041.jpg

กรณียกิจ[แก้]

ทรงเคยดำรงแหน่งรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ผู้ชำนาญการกองทัพบก และเคยดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก[4] ปัจจุบันทรงเป็นที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และ Chairman of Thailand BWC Committee National Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)[5] และยังทรงดำรงตำแหน่ง Member of WHO-HIS Technical Advisory Group[6] และทรงเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี

ภารกิจด้านการทหาร เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสนธิสัญญาพหุภาคีเกี่ยวกับการลดอาวุธ WMD ในกรุงเจนีวาและกรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์

เป็นผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีในอิรักสำหรับ UNSCOM และ UNMOVIC ในปี 1991 และ ปี 2002-2003[7]

นอกจากนี้ยังได้เสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อยู่บ่อยครั้ง[8] อาทิ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง[9] และการเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)[10] รวมถึงได้ถวายงานเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ อยู่บ่อยครั้ง อาทิ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563, พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมและประทานสิ่งของแก่ข้าราชการทหาร ตำรวจที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ [11][12]

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นหนึ่งในผู้ทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำอภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ โดยพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นผู้แทนประจำทิศทักษิณ[13]

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม25

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ต่างประเทศ[แก้]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 2. https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/8DCF2147C4B33CE9C12583FB00439EDE/$file/16+April+seminar+report-final_15052019.pdf
 3. https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/8DCF2147C4B33CE9C12583FB00439EDE/$file/16+April+seminar+report-final_15052019.pdf
 4. https://person.rtaf.mi.th/web/images/2010/com_position/oct53_army.pdf
 5. https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/17D85AE860FDAEFFC12584200052D2D5/$file/session2.1.pdf
 6. https://twitter.com/Intel_Sec/status/1201706055236866048/photo/1
 7. http://www.smi-online.co.uk/documentportal/speakerprofile/126350.pdf
 8. ผู้แทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีกงเต็ก อุทิศถวาย “เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”
 9. ข่าวในพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 37ข วันที่ 24 ธันวาคม 2558
 10. ข่าวในพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 16ข วันที่ 15 มิถุนายน 2559
 11. ข่าวในพระราชสำนัก พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมและประทานสิ่งของแก่ข้าราชการทหาร ตำรวจที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ https://news.ch7.com/detail/392415
 12. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 https://ch3thailandnews.bectero.com/news/168664
 13. หมายกำหนดการ ที่ ๑๐/๒๕๖๒ หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล), เล่ม ๑๒๙, ตอน ๑๘ ข, วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๒
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/016/1.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/B/025/2.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00150716.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/016/T_0002.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/025V002/1.PDF
 20. ราชกิจจานุเบกษา, [ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย "สึนามิ" [กระทรวงกลาโหม]] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177252.PDF , เล่ม ๑๒๒, ตอน ๒๓ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๔
 21. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา หน้า ๒๔ เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
 22. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]