โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
Pcshsnst.png
ปญฺญา ยตฺถํ วิปสฺสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา
120 หมู่ที่ 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat[1]
อักษรย่อ จภ.นศ.
PCSHSNST
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรียนเฉลิมพระเกีรติ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (26 ปี 186 วัน)
ผู้ก่อตั้ง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รหัส 1003800108
ผู้อำนวยการ สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง
วิทยาเขต นครศรีธรรมราช
สี          สีน้ำเงิน-สีแสด
เพลง ไฟล์:เพลงมาร์ชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย.mp3
เพลงมาร์ชของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เว็บไซต์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat) เป็นโรงเรียนสหศึกษาให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สนองตามพระราชประสงค์ ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ และการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล โดยให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านนี้ตั้งแต่เยาว์วัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้

 • เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ
 • เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้น นำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
 • เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียน ให้เป็นกุลบุตรกุลสตรี ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 24 คน โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนต้นแบบ และพัฒนาบุคลากร รวมทั้งควบคุมการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานของหลักสูตร และในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแห่งว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการพัฒนากลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาค โดยมีการพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ โดยแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นละ 4 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นละ 6 ห้องเรียน แต่ละห้องมีนักเรียน 24 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 720 คน เริ่มมีการรับนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2554[2]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย ประกอบด้วย อักษร จ และ ภ อยู่ภายใต้พระมหามงกุฏ โดยตัวอักษร จภ มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านล่างมีแพรแถบมีข้อความว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

แคแสด Spathodea campanulata P.Beauv. เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมค่อนข้างทึบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ใบเป็น ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ยาวประมาณ 30-45 ซม. ใบย่อยมี 4-9 คู่ รูปรีถึงรูปไข่ ขอบใบเป็นริ้วเล็กน้อย ปลายใบแหลมและมักจะงุ้มลง มีขนเล็กน้อย มีขนาดยาว 5-12 ซม. กว้าง 2-5 ซม. ดอกเป็น ช่อตั้ง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีจำนวนมาก โคนกลีบดอกติดกัน ปลายแผ่เป็นรูปแตร ปลายแยกเป็น 4-5 กลีบ กลีบดอกยับย่น สีส้มแสดถึงสีแดงแสด ดอกทยอยบาน ร่วงง่าย ออกดอกราวเดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ ผลแบน คล้ายฝัก ปลายแหลม ผลแก่สีน้ำตาลดำ ผลแก่จะแตกเป็นด้านเดียวเมล็ดเล็กแบนมีปีก ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด จะเริ่มให้ดอกเมื่อมีอายุประมาณ 4 - 8 ปี

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีน้ำเงิน-แสด

 • สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ความแข็งแรง มั่นคง และความเคร่งครัดในระเบียบวินัย
 • สีแสด หมายถึง เป็นสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

นายไพรัช วงศ์นาถกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายเสถียร สุคนธ์ ผอ.สศจ.นศ รักษาการครูใหญ่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536 18 มีนาคม พ.ศ. 2537 (0 ปี 179 วัน)
2 นายวิชาญ เชาวลิต ครูใหญ่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2537 6 มีนาคม พ.ศ. 2539 (1 ปี 353 วัน)
3 นายโชติ ธานีรัตน์ ครูใหญ่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2539 26 ตุลาคม พ.ศ. 2539 (0 ปี 233 วัน)
4 นายโชติ ธานีรัตน์ อาจารย์ใหญ่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2539 30 กันยายน พ.ศ. 2541 (1 ปี 338 วัน)
5 นายโชติ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (2 ปี 38 วัน)
6 นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อำนวยการ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2560[3] (16 ปี 325 วัน)
นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร์ รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561(0 ปี 267 วัน)
7 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน (1 ปี 217 วัน)

ฝ่ายบริหารในปัจจุบัน[แก้]

ชื่อ ตำแหน่ง
นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการ
นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร์ รองผู้อำนวยการ
นายเจริญ ศรีฟ้า รองผู้อำนวยการ
นางบังอร แป้นคง รองผู้อำนวยการ
นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการ

กิจกรรมของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและตามสมควร อาทิ

 • กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • กิจกรรมรับขวัญน้อง โดยนักเรียนรุ่นพี่และศิษย์เก่า โดยความดูแลของครู - อาจารย์ จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน
 • การแข่งขันกีฬาภายใน เริ่มจัดมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 คณะสี ได้แก่
 1. ████ จุฬาภัทรพรรค สีแสด-ดำ
 2. ████ พรรคราชวิทย์ สีแสด-ขาว
 3. ████ พรรคเบญจมวรมันต์ สีน้ำเงิน-ฟ้า
 4. ████ พรรคอัศวชโลธร สีน้ำเงิน-ขาว
 • กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
 • กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
 • กิจกรรมค่ายวิชาการ
 • กิจกรรมค่ายบริการวิชาการ
 • กิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนจัด หรือขอการสนับสนุนโรงเรียน เช่น วงโยธวาทิต วงดนตรีสากล

นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะด้านวิชาการ เช่น

โรงเรียนคู่แฝด[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 8°22′08″N 100°02′43″E / 8.368936°N 100.045292°E / 8.368936; 100.045292

อ้างอิง[แก้]