โรงเรียนปากพนัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนปากพนัง
โรงเรียนปากพนัง
สุวิชาโน ภวํโหติ
(ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ)
เลขที่ 27 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Pak Phanang School
อักษรย่อ ป.น. / PN
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 22 สิงหาคม พ.ศ. 2442
รหัส 1080210818
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประเสริฐ ชีใหม่
จำนวนนักเรียน 2,361 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)[1]
สี ███ ฟ้า
███ แดง
เพลง มาร์ชโรงเรียนปากพนัง
เว็บไซต์

โรงเรียนปากพนัง เป็นโรงเรียนประจำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนปากพนัง ก่อตั้งเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2442 ที่วัดเสาธงทอง โดยพระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนทฺธโช) ผู้อำนวยการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช เดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนไพบูลย์บำรุง มีหลวงพิบูลย์สมบัติ นายอำเภอเบี้ยซัด นายผัน ผู้พิพากษาศาลแขวงเบี้ยซัด และพระทอง เจ้าอธิการวัดเสาธงทอง เป็นผู้อุปถัมภ์ มีนักเรียน 21 คน

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2565 ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นบริเวณโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 และเมื่อ พ.ศ. 2481 ได้ย้ายไปเรียนที่วัดนันทาราม และได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น ณ ที่ตั้งโรงเรียนปากพนังปัจจุบัน โดยเปิดเรียนเมื่อ พ.ศ. 2482 เป็นโรงเรียนมัธยมโดยเฉพาะ จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2487 ได้เกิดไฟไหม้โรงเรียนทั้งหลัง จึงได้ขอฝากเรียนที่วัดนันทาราม วัดเสาธงทอง และโรงเรียนสตรีปากพนัง และเมื่อ พ.ศ. 2490 ได้สร้างอาคารเรียนชื่อว่า "อาคารลักษณา"

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2507 ได้สร้างอาคารเรียนชื่อว่า "อาคารประชาอุทิศ 1" และเมื่อ พ.ศ. 2515 ได้สร้างห้องประชุม และโรงอาหาร ส่วนเมื่อ พ.ศ. 2519 ได้สร้างอาคารเรียนชื่อว่า "อาคารประชาอุทิศ 2" และเริ่มเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2520

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบโรงเรียนปากพนัง แผนกประถมศึกษาตอนปลาย รวมกับโรงเรียนปากพนัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2522 ทำให้โรงเรียนปากพนังแบ่งเป็น 2 เขต โดยมีโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 คั่นอยู่ระหว่างกลาง และเมื่อ พ.ศ. 2542 ได้ทำการแลกเปลี่ยนสถานที่และอาคารเขต 2 กับอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 และได้ฉลองครอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนปากพนัง[2]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
โรงเรียนไพบูลย์บำรุง
1 นายห่อ จันทราทิพย์
2 นายเลี่ยม สิงหพันธ์
3 นายบัว ไชยนุพงศ์
4 นายเจริญ วราภรณ์
5 นายบุญช่วย กาญจนาภรณ์
6 นายพร้อม มณีสาร
โรงเรียนปากพนัง
1 นายเจริญ วราภรณ์ พ.ศ. 2474 พ.ศ. 2481
2 นายถัด พรหมมานพ พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2484
3 นายบูรณะ ศรีดิษฐ์ พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2488
4 นายว่อง วราภรณ์ พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
5 นายจรัส ธรรมพันธ์ พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2492
6 นายจรัล ประโมจนีย์ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2498
7 นายผ่อง รักษจิตต์ พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2501
8 นายเปลี่ยน บุญชูวงศ์ พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2513
9 นายวิสิทธิ์ คีรินทร์นนท์ พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2514
10 นายอนันต์ บุญส่ง พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2518
11 นายศุภมน เสาหฤทวงศ์ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519
12 นายประดิษฐ์ วังสะวิบูลย์ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2525
13 นายหิรัญ บุปผา พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2528
14 นายเรืองเกียรติ อัฐพร พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2535
15 นายแข นนทแก้ว พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2536
16 นายอุส่าห์ ศิวาโมกข์ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2544
17 นายกลิ่น นาคนวล พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2550
18 นายภักดี เหมทานนท์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555
19 นายประดับ แก้วนาม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558
20 นายประเสริฐ ชีใหม่ พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

  • โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology Programme ; SMTP) 1 ห้อง
  • ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 10 ห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

  • โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology Programme ; SMTP) 1 ห้อง
  • ห้องเรียนเตรียมแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาไทย และสังคมศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ จำนวน 1 ห้องเรียน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]