โอลิมปิกวิชาการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โอลิมปิกวิชาการ (อังกฤษ: International Science Olympiads) เป็นกลุ่มของการแข่งขันระดับนานาชาติในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนมัธยมปลายที่ผ่านการคัดเลือกระดับชาติ 4-6 คนในแต่ละประเทศ ผ่านกระบวนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 12 เวที แบ่งออกได้เป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น และรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โอลิมปิกวิชาการทั่วไป มีทั้งหมด 14 สาขา ดังนี้

ลำดับ สาขา อักษรย่อ ปีก่อตั้ง
1 คณิตศาสตร์โอลิมปิก IMO พ.ศ. 2502; เว้นใน พ.ศ. 2523
2 ฟิสิกส์โอลิมปิก IPhO พ.ศ. 2510; เว้นใน พ.ศ. 2516, 2521, 2523
3 เคมีโอลิมปิก IChO พ.ศ. 2511; เว้นใน พ.ศ. 2514
4 คอมพิวเตอร์โอลิมปิก IOI พ.ศ. 2532
5 ชีววิทยาโอลิมปิก IBO พ.ศ. 2533
6 ปรัชญาโอลิมปิก IPO พ.ศ. 2536
7 ดาราศาสตร์โอลิมปิก IAO พ.ศ. 2539
8 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก iGeo พ.ศ. 2539
9 ภาษาศาสตร์โอลิมปิก IOL พ.ศ. 2546
10 วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น IJSO พ.ศ. 2547
11 โลกและอวกาศโอลิมปิก IESO พ.ศ. 2550
12 ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก IOAA พ.ศ. 2550

โอลิมปิกวิชาการในประเทศไทย[แก้]

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่ดูแลการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก เคมีโอลิมปิก ชีววิทยาโอลิมปิก คณิตศาสตร์โอลิมปิก และคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ส่วนมูลนิธิ สอวน.จะคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาราศาสตร์โอลิมปิก ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์โอลิมปิก ภูมิศาสตร์โอลิมปิก โลกและอวกาศโอลิมปิก และภาษาศาสตร์โอลิมปิก ซึ่งต้องผ่านการสอบคัดเลือกหลายรอบ ร่วมถึงต้องเข้าค่ายอบรมเข้มตามที่แต่ละหน่วยงานกำหนดไว้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]