โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ไทย
Pccst.png
รักศักด์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ
(คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา)
138 ถนนฉลุง-ด่านวังประจัน ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Princess Chulabhorn's College, Satun
อักษรย่อ จภ.สตูล
ประเภท โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
รหัส 02910103
สี น้ำเงิน-แสด
เพลง มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เว็บไซต์

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2537 ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวน 12 โรง ที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ ประกอบกับภาวะที่ประเทศชาติต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมไปช่วยพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยมีเป้าหมายในการก่อตั้งโรงเรียนเขตการศึกษาละ 1 โรง รวมทั้งหมด12 โรง เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมพร้อมทั้งให้โอกาสแก่เยาชนที่มีความสนใจ มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนประจำทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งปีการศึกษา 2538 โดยในระยะแรกกำหนดให้เรียนที่ วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เนื่องจากอาคารยังไม่แล้วเสร็จ และในวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน

ยุคบุกเบิก "ต้นกล้าแคแสด"[แก้]

ปี พ.ศ. 2537 สำนักงานสามัญศึกษา ( สศจ. ) จังหวัดสตูล ได้รับหนังสือด่วนจากกรมสามัญศึกษา ว่าให้ดำเนินการหาที่ดินว่างเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สักหนึ่งแปลงเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ของเขตการศึกษา 2 (ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส,สตูล) ขณะนั้น มีท่าน ผอ.อรุณ คงทน เป็นผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด มีอาจารย์ยงยศ ใจสมุทร และ อาจารย์รัชนี งะสมัน เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด

อ้างอิง[แก้]