โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
200px
นัตถิ ปัญญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
เลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phromkiripittayakom School
อักษรย่อ พ.ร. / PR
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 24 มิถุนายน พ.ศ. 2518 (44 ปี)
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1080210782

- รหัส Smis 8 หลัก : 80042001
- รหัส Obec 6 หลัก : 210782

ผู้อำนวยการ นายกำพล ทองอยู่
ครู/อาจารย์ 72 คน[1] 2561
จำนวนนักเรียน 1,249 คน[2] 2561
สี
เพลง มาร์ชพรหมคีรีพิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Phromkiripittayakom School) (อักษรย่อ: พ.ร. / PR) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา ปัจจุบันมีอายุ 44 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 12 กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รหัสสถานศึกษา 1080210782 ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ตั้งขึ้นที่บ้านในเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับคำสั่งอนุญาตให้เปิดตามหนังสือจังหวัดที่ นศ. 23/2605 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2518 การดำเนินการจัดตั้ง ด้วยประชาชนในเขตอำเภอพรหมคีรีมีความประสงค์จะให้ทางรัฐบาลเปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่บุตรหลานในเขตอำเภอพรหมคีรี ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและไม่สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาจากที่อื่น ๆ ได้ เพราะการคมนาคมไม่สะดวกและค่าใช้จ่ายสูง เมื่อทางสำนักงานศึกษาธิการประจำกิ่งอำเภอในขณะนั้น ได้เสนอเรื่องขออนุญาตเปิดโรงเรียนต่อผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517จึงดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ประกอบกับประชาชนได้บริจาคที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอในขณะนั้น จึงได้นำพื้นที่จำนวน 35 ไร่ 2 งาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างจึงได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ชื่อว่า โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2518 และเริ่มรับสมัครนักเรียนในวันถัดมา คือวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2518โดยเปิดรับสมัครทั้งหญิงและชาย โดยนักเรียนรุ่นแรกมีทั้งหมด 93 คน แล้วดำเนินการเปิดในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2518

การศึกษา[แก้]

การจัดการศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1—6 (ช่วงชั้นที่ 3—4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน[3] แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กับทั้งมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังจัดโครงการพิเศษนอกเหนือไปจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางสมรรถภาพของผู้เรียน
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1—3 จัดชั้นเรียนปีละ10ห้อง (10-10-10)
  • โครงการจัดการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จำนวน 8 ห้อง)
  • โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (จำนวน 2 ห้อง)
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4—6 จัดชั้นเรียนปีละ4ห้อง (4-4-4)
  • แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (จำนวน 1 ห้อง)
  • แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (จำนวน 1 ห้อง)
  • แผนการเรียนรู้สังคม-ภาษาอังกฤษ (จำนวน 1 ห้อง)
  • แผนการเรียนรู้ศิลป์-คำนวณ (จำนวน 1 ห้อง)

ผู้อำนวยการ[แก้]

รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายสวงค์ ชูกลิ่น พ.ศ. 2518พ.ศ. 2522
2. นายสมปอง สุดเอียด พ.ศ. 2522พ.ศ. 2522
3. นายสวงค์ ชูกลิ่น พ.ศ. 2518พ.ศ. 2522
4. นายอุทัย เสือทอง พ.ศ. 2523พ.ศ. 2525
5. นายถวิล รัตนโชติ พ.ศ. 2525พ.ศ. 2528
6. นายสมคิด พัวพันธ์ พ.ศ. 2528พ.ศ. 2531
7. นายเสริม แต้มแก้ว พ.ศ. 2531พ.ศ. 2532
8. นายสวงค์ ชูกลิ่น พ.ศ. 2532พ.ศ. 2535
9. นายวินัย ชามทอง พ.ศ. 2535พ.ศ. 2539
10. นายสุธีร์ เจริญสุข พ.ศ. 2539พ.ศ. 2543
11. นายกรีฑา วีระพงศ์ พ.ศ. 2543พ.ศ. 2547
12. นายวินัย ชามทอง พ.ศ. 2547พ.ศ. 2550
13. นายชลอ ลาชโรจน์ พ.ศ. 2550พ.ศ. 2553
12. นาย ส.สมบัติ มีสุนทร พ.ศ. 2553พ.ศ. 2556
14. ดร.สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ พ.ศ. 2556ปัจจุบัน

กิจกรรม[แก้]

 • วันไหว้ครู ทำพานไหว้ครู และประกวดพานไหว้ครู
 • วันวิชาการ นำเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานของแต่ละชุมนุม
 • วันมุทิตาจิต คุณครูที่เกษียณอายุราชการและคุณครูที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
 • วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 • งานมหกรรมวิชาการ"วันมัธยมศึกษา"
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 พรรคคือ

██ พรรคสุริยา (สีแดง)

██ พรรควายุบรรณ (สีส้ม)

██ พรรคจันทราทิพย์ (สีเหลือง)

██ พรรคนิพพานนท์(สีม่วง)

สิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน[แก้]


อ้างอิง[แก้]

 1. จำนวนครูบุคลากร ปีการศึกษา 2561. สถิติจำนวนครูบุคลากรทั้งหมด. ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2561
 2. จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561. สถิติจำนวนนักเรียนทั้งหมด. ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2561
 3. Aksorn.com. (ม.ป.ป.). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.aksorn.com/Document/curriculum.doc. (20 เมษายน 2551).

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]