โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
PCSHS Lop Buri (th).svg

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวงพระจันทร์ เลขที่ 216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

ประวัติ[แก้]

   โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำเขตการศึกษา 5 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการตั้งโรงเรียน รัฐบาลประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริม คุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อยู่ห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้นให้อยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา

 • พ.ศ. 2537 ดำเนินการจัดหาที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สถานที่ก่อสร้างเป็นที่ดินของวัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 • พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โดยมี นายมณี พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน
 • พ.ศ. 2561 ได้รับพระราชทานนามโรงเรียนใหม่จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี(พระอิสริยยศขณะนั้น) ว่า "โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี"
 • ปัจจุบัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีนักเรียนจำนวน 717 คน บุคลากร 105 คนโดยมีดร.สมิง กุลธี เป็นผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ความหมายของชื่อโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย แยกได้เป็น
  • จุฬาภรณ เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  • ราช, ราชา แปลว่า อันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดิน
  • วิทยาลัย แปลว่า สถาบันการศึกษาชั้นสูง

ดังนั้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาขั้นสูงอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ โดยโรงเรียนได้ใช้พระนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา

 • ตราประจำโรงเรียน พระมงกุฎสีเหลืองทอง มีพู่สีชมพูใต้พระมงกุฎทั้ง 2 ข้าง
  • รัศมีสีเหลืองทองเหนือยอดพระมงกุฎ 19 เส้น
  • อักษร สีแสด และ สีน้ำเงิน อยู่ภายใต้พระมงกุฎ โดย จภ มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  • แพรแถบด้านล่างตรา สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง มีข้อความชื่อโรงเรียนสีเหลืองทองว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้แก่ ต้นแคแสด
 • สีประจำโรงเรียน ได้แก่ สีน้ำเงิน-แสด โดย
  • สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ความแข็งแรง มั่นคง และความเคร่งครัดในระเบียบวินัย
  • สีแสด หมายถึง เป็นสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน ได้แก่ คุณธรรมนำวิชาการ
 • คำขวัญประจำโรงเรียน ได้แก่ รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

เขตพื้นที่บริการ[แก้]

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีพื้นที่บริการในเขตภาคกลาง ได้แก่

หอพักนักเรียน[แก้]

ในปัจจุบันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีหอพักเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นที่พักนักเรียนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีมีหอพักนักเรียนจำนวน 6 หอพัก ดังนี้

 • หอพัก 1 (มณีเทวา) หอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • หอพัก 2 (ดุสิตา) เป็นหอพักนักเรียนชายระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 6
 • หอพัก 3 (สร้อยสุวรรณา) เป็นหอพักนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 5
 • หอพัก 4 (ทิพย์เกสร) เป็นหอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 5 และ 6
 • หอพัก 5 (สรัสจันทร) เป็นหอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 • หอพัก6 (นิมมานนรดี) เป็นหอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย[แก้]

ประเพณีสำคัญ[แก้]

 • งานราชพิธี
  • ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  • ถวายพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  • ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  • 4 กรกฎาคม รับของพระราชทาน-ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
 • ประเพณีภายใน
  • 3 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาโรงเรียน - กิจกรรมภายในโรงเรียน ทำบุญโรงเรียน
  • นิทรรศการผลงานวิชาการ - จัดแสดงและนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในภาคเรียนแรกจะเป็นกิจกรรมบูรณาการและภาคเรียนที่สองจะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กีฬาสีภายใน - กิจกรรมนันทนาการจะจัดขึ้นในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง แบ่งออกเป็น 4 สี อยู่ในความดูแลของรุ่นพี่ชั้น ม.6
  • ค่ายปรับสภาพ - กิจกรรมแรกสุดที่นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านก่อนที่จะเข้าเรียน เพื่อปรับสภาพและความเป็นอยู่ให้คุ้นเคยแต่ชีวิตนักเรียนประจำ
 • ประเพณีในเครือข่าย
  • กีฬาสัมพันธ์กลุ่มจุฬาภรณ์ฯ - กิจกรรมกีฬาระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
  • PCC.Sci - Math TEST - กิจกรรมวิชาการระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
  • จุฬาภรณ์ฯสัมพันธ์ - กิจกรรมค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]