โรงเรียนราชวินิตบางเขน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
Rajanivitbangkhen School Logo.png
ปรัชญา
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ
ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด
คติพจน์
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
22/18 ซอยชินเขต1/22 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย ไทย โทร 0 2580 1555
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rajanivitbangkhen School
อักษรย่อ ร.น.บ. (RVB)
ประเภท รัฐบาล สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
ผู้ก่อตั้ง คุณย่าผัน คำจงจิตร
พระครูสุวรรณสุทธารมย์
รหัส 1010720143
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาย จันทร์งาม
จำนวนนักเรียน 1,699 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562)[1]
สี กรมท่า - ขาว
เพลง มาร์ชราชวินิตบางเขน, พราวชมพู
เว็บไซต์

โรงเรียนราชวินิตบางเขน เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 22/18 ซอยชินเขต 1/22 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนราชวินิตบางเขนเป็นหนึ่งใน 8 ของโรงเรียนเครือราชวินิต

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของคุณย่าผัน คำจงจิตร สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่ลุ่ม มีแอ่งน้ำ ต้นกก และ หญ้าปล้องขึ้นเต็มบริเวณพื้นที่ คุณย่าผัน คำจงจิตร ได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้แก่วัดทองสุทธาราม แขวงบางซื่อ ปีพุทธศักราช 2528 พระครูสุวรรณสุทธารมย์ เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม และนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (ในขณะนั้น) เห็นว่าโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ซึ่งก่อสร้างอยู่ในที่ดินของวัดทองสุทธารามได้รับนักเรียนเข้าเรียนตามเป้าหมาย และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นจำนวนมากในแขวงบางซื่อ ท่าทราย ทุ่งสองห้อง และอำเภอเมืองนนทบุรียังไม่มีโรงเรียนใกล้บ้าน ต้องเดินทางไปเรียนต่อ ยังโรงเรียนที่อยู่ไกลๆ ด้วยเจตนารมย์ และศรัทธาของท่านพระครูสุวรรณสุทธารมย์ในการที่จะให้การสนับสนุนการศึกษาของชาติ และให้เยาวชนไทยทุกฐานะ ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มากขึ้น

วัดทองสุทธาราม โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ได้ทำหนังสืออนุญาต ให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดินแปลงนี้ สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนมิถุนายน 2529 อธิบดีกรมสามัญศึกษา โดยดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษา นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ ที่จะก่อสร้างโรงเรียน วันที่ 14 สิงหาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้ตอบรับการใช้ที่ดินแปลงนี้ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โรง ชื่อ "โรงเรียนบางเขนวิทยา" โดยเช่าพื้นที่นี้กับกรมการศาสนาเป็นเวลา 30 ปี และสิ้นสุดตามสัญญาเช่าในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561

 • วันที่ 1 มิถุนายน 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง "ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา"
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้แทนกรมสามัญศึกษาลงนามในหนังสือกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินแปลงนี้สร้างโรงเรียน เมื่อดำเนินการในเรื่องที่ดินเรียบร้อยแล้วโรงเรียนบางเขนวิทยาได้ดำเนินการจัดทำ โครงการ "รวมน้ำใจสู่ บ.ว." เพื่อระดมทุนทำห้องเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบางเขนวิทยา โดยปรับปรุงพื้นที่ ซ่อมแซมโรงเรือนที่บริษัทชินเขตมอบให้กับโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางเขนวิทยา คณะกรรมการวัดทองสุทธารามและผู้มีอุปการคุณ ในหมู่บ้านชินเขต
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2531 คณะครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางเขนวิทยา ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่บริเวณที่จะทำอาคารชั่วคราว ซึ่งมีต้นกกสูงท่วมศีรษะ
 • วันที่ 12 กันยายน 2531 เทพื้นที่ห้องอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อย
 • วันที่ 28 กันยายน 2531 สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนบางเขนวิทยา
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2531 ได้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยามาสู่โรงเรียนบางเขนวิทยา และเปิดทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางเขนวิทยา

แผนการเรียน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • หลักสูตรภาคปกติ
 • ห้องเรียนพิเศษ (Talented class program )
  • Intensive Science - Math Program : ISMP
  • Intensive English Program : IEP

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แผนการเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) มีดังนี้

 • ห้องเรียนพิเศษ (Talented class program )
  • Intensive Science - Math Program : ISMP
  • Intensive Math - English Program : IMEP
 • ห้องเรียนปกติ
  • โครงสร้าง วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • โครงสร้าง คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  • โครงสร้าง ศิลป์ (อังกฤษ) - ญี่ปุ่น
  • โครงสร้าง ศิลป์ (อังกฤษ) - จีน
  • โครงสร้าง ไทย - สังคม
  • โครงสร้าง ทักษะอาชีพ[3]

คณะสีภายในโรงเรียน[แก้]

 1. คณะสุพรรณิการ์ (สีเหลือง)
 2. คณะปาริชาติ (สีแดง)
 3. คณะการเวก (สีเขียว)
 4. คณะทองกวาว (สีแสด)
 5. คณะอินทนิล (สีฟ้า)

สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 ภัทรราชา
 • อาคาร 2 วชิราบดินทร์
 • อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ 48 พรรษา
 • อาคารอเนกประสงค์
 • เรือนพยาบาล
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ห้องประชุมเกษรแก้ว
 • ห้องประชุมสุวรรณสุธารมย์
 • หอประชุมจักรินทร์สิรินธร
 • สวนป่าพงศาปาน
 • โดมสามัคคีภิรมย์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง อ้างอิง
1. นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2530
2. นายวินัย นุ่นพันธ์ พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2540
3. นางยุพา จิตเกษม พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2542
4. นางวิมวดี ธรรมาธิคม พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544
5. นางสาลินี มีเจริญ พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2550
6. นายเฉลียว พงศาปาน พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2556
7. นายเรืองยศ อุตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2559
8. นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 [4]
9. นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ พ.ศ. 2561 - 2562 [5]
10.นายชาย จันทร์งาม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ[แก้]

ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2540 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น (ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541) กรมสามัญศึกษา
2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2547 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการให้ความรู้เรื่อง "การเพิ่มผลผลิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน ในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2548 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ“ เพื่อส่งเสริมเพศศึกษาสำหรับเยาวชน กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำของสำนักงานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภค
2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 • ผลงานด้านกีฬายูโดของโรงเรียน
  • ชนะเลฺศทีมคะแนนรวมยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา 3 ปี ซ้อน
  • ชนะเลิศทีมคะแนนรวมยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย กีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร 3 ปี ซ้อน
  • ชนะเลิศทีมคะแนนรวมยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย กีฬานักเรียนกองทัพอากาศ
  • ชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย,หญิง
  • ชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย,หญิง
  • ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน
  • ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบมหกรรม ตัวแทนภาค 1 กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย,หญิง
  • ชนะเลิศกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย,หญิง
  • ชนะเลิศและรองชนะเลิศกีฬายูโดนักเรียนนานาชาติ หลายรายการ
  • ชนะเลิศกีฬาซีเกมส์ ประเภทต่อสู้ ชาย และท่าทุ่มมาตรฐาน หญิง
 • ผลงานด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลของโรงเรียน
  • ชนะเลิศฟุตซอลเอสแบคนนทบุรีคัพชิงถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมฯ รุ่น 18 ปี (2557)
  • ชนะเลิศฟุตซอลเนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีกถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รุ่น 17 ปี (2557,2558)
  • ชนะเลิศฟุตซอล สพฐ.เกมส์รอบ กทม.รุ่น 18 ปี (2555)
  • ชนะเลิศฟุตซอลกรมพลศึกษารุ่น 16 ปีประเภท ก. (2556,2557)
  • ชนะเลิศฟุตซอลมหานครเกมส์ รุ่น 16 ปี ( 2554,2555,2556)
  • ชนะเลิศฟุตซอลนอทร์กรุงเทพคัพชิงถ้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ รุ่น 16 ปี (2557,2558)
  • ชนเลิศฟุตบอล 7 คนกีฬาธนาคารโรงเรียน รุ่น 15 ปี (2553)
  • ชนะเลิศฟุตซอลไมโลชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น 15 ปี (2556)
  • ชนะเลิศฟุตซอล กฟน.ชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น 15 ปี (2556)
  • ชนะเลิศฟุตซอลเนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีกรุ่น 15 ปี (2555,2556,2557)
  • ชนะเลิศฟุตซอลเอสแบคนนทบุรีคัพถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมฯรุ่น 15 ปี (2554,2556,2557)
  • ชนะเลิศฟุตซอลกรมพลศึกษา 14 ปีประเภท ก.(2556)
  • ชนะเลิศฟุตซอลมหานครเกมส์รุ่น 14 ปี (2556)
  • ชนะเลิศฟุตซอลเอสแบคนนทบุรีคัพชิงถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสม รุ่น 13 ปี (2557)
  • รองชนะเลิศ กทม.ฟุตซอลลีกรุ่น 17 ปี (2557)
  • รองชนะเลิศฟุตซอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 "จันทบูรณ์เกมส์" รุ่น 17 ปี (2558)
  • รองชนะเลิศฟุตซอลเนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก รุ่น 15 ปี (2554)
  • อันดับ 3 ฟุตซอล สพฐ.เกมส์ รุ่น 18 ปี (2556)
  • อันดับ 3 ฟุตซอลกรมพลศึกษา 18 ปีประเภท ก. (2557)
  • อันดับที่ 3 ฟุตบอล 5 คน ฮอนด้ามันส์ทะลุแมตท์ รุ่น 18 ปี (2554)
  • อันดับที่ 3 ฟุตซอลกรมพลศึกษาประเภท ก. รุ่น 14 ปี (2557)
  • อันดับที่ 3 ฟุตซอลเจเพรสจูเนียร์ฟุตซอลไทยแลนด์แชมป์เปี่ยนชิพรอบชิงชนเลิศแห่งประเทศไทย (2555)
  • อันดับที่ 3 ฟุตบอล 7 คนกีฬาธนาคารโรงเรียน รุ่น 15 ปี (2554,2555)
  • อันดับที่ 3 เนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก รุ่น 17 ปี (2554)
  • อันดับ 3 กทม.ฟุตซอลลีกรุ่น 15 ปี (2553)
  • อันดับที่ 4 ฟุตบอล 7 คนกีฬาธนาคารโรงเรียน รุ่น 18 ปี (2554)
  • อันดับที่ 5 เนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก รุ่น 15 ปี (2552)


อ้างอิง[แก้]

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1010720143&Area_CODE=101702 จำนวนนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 2. http://www.rvb.ac.th/info1.html ประวัติโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 3. http://www.rvb.ac.th/Update/pdf/Regulation_2019.pdf เอกสารรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 4. http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/15/pic/1558.pdf คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 504/2561 ย้ายนายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (รายชื่อโยกย้ายลำดับ 28)
 5. http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/15/pic/1558.pdf คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 504/2561 ย้ายนายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน(รายชื่อโยกย้ายลำดับ 29)

http://www.rvb.ac.th/