โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
พระเกี้ยว
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา
(ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)
1 ถนนนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง (403) หมู่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triam Udom Suksa School of the South
อักษรย่อ ต.อ. / TUS
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 6 เมษายน พ.ศ. 2540 (22 ปี)
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1080210843
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพีระพงษ์ สองวิหค
จำนวนนักเรียน 1,331 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) [1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี

สี ███ สีชมพู
เพลง ปิ่นหทัย
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ เดิมชื่อโรงเรียนศรีวิชัย ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยนายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เพื่อเตรียมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีนายพีระพงษ์ สองวิหค เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เดิมชื่อ โรงเรียนศรีวิชัย ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ มีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจาก บริษัท ซิตี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 46 ไร่ 1 งาน 28.5 ตารางวา ณ หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จ. นครศรีธรรมราช


ตราสัญลักษณ์โรงเรียนศรีวิชัย

ใช้อักษรย่อ ศ.ว. และมีตราประจำโรงเรียนเป็นพระมหาธาตุเปล่งรัศมี 19 แฉก ซึ่งเป็นพระมหาธาตุประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช


ต่อมาในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศรีวิชัย เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โดยนายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เพื่อสนองนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ให้มีโอกาสเท่าเทียมกับนักเรียนในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ และหลักสูตรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ

 • พ.ศ. 2544 เริ่มรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 ห้องเรียน แบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต 4 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2547 เริ่มรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ห้องเรียน แบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต 5 ห้องเรียน ,แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน ,แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้องเรียน[2]

การศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีละประมาณ 400 คน จำนวน 11 ห้องเรียน ซึ่งแบ่งเป็น

- SME Gifted (ห้องเรียนคู่ขนาน) ห้อง 1

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4 ห้องเรียน ห้อง 2,3,4 และ 5

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน ห้อง 6 และ 7

- แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา 1 ห้องเรียน ห้อง 8

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี 1 ห้องเรียน ห้อง 9

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 1 ห้องเรียน ห้อง 10

- SME Gifted (ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) 1 ห้องเรียน ห้อง 11


โดยแบ่งการรับนักเรียนเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

 1. นักเรียนประเภท T.U. Champion Test (ลำดับที่ 1-35)
 2. นักเรียนประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้
 3. นักเรียนความสามารถพิเศษ
 4. นักเรียนประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
 5. นักเรียนประเภทโครงการพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ SME

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังนี้

การรับสมัครเข้าเรียน[แก้]

การรับสมัครเข้าเรียน ในระดับชั้น ม.4[แก้]

มี 3 รอบดังนี้

 1. รอบ T.U. Champion Test
 2. รอบโควตา 14 จังหวัดภาคใต้
 3. รอบทั่วไป

อาคารสถานที่[แก้]

 • อาคาร 1 (อาคารศรีวิชัย หรืออาคาร 318 ล/27 พิเศษ)
 • อาคาร 2 (อาคาร 7 ชั้น พิเศษ)
 • อาคารเอนกประสงค์
 • ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์
 • อาคารประชาสัมพันธ์
 • ศาลาพัก
 • สนามฟุตบอล
 • สนามบาสเกตบอล
 • เรือนเพาะชำ
 • สระน้ำ
 • อาคารจอดรถ
 • บ้านพักครู

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายสุจินต์ พิมเสน รักษาการผู้อำนวยการ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2542
2 นายสุจินต์ พิมเสน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547
3 นายปิยะ ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2555
4 นายอำพล ยะสะนพ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2560
5 นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 -

การแข่งขันกีฬา[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ดังนี้
 • กีฬาสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ได้เริ่มจัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2542 โดยแบ่งเป็น 4 พรรค คือ
 1. ██ พรรคคาบศิลา (สีเขียว)
 2. ██ พรรคภากร (สีแดง)
 3. ██ พรรคแสงสร (สีน้ำเงิน)
 4. ██ พรรควาทิต (สีเหลือง)

โดยในปีแรก ๆ นั้นการแข่งขันจัดขึ้นภายในสนามกีฬาของโรงเรียน แต่เมื่อโรงเรียนมีการขยายตัวและรับนักเรียนมากขึ้น สถานที่จัดการแข่งขันจึงเปลี่ยนเป็น สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นมา
กิจกรรมที่น่าสนใจในการแข่งขันกีฬาสี

 1. การแสดงของวงโยธวาทิตแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
 2. ขบวนพาเหรดของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ โดยเริ่มต้นจากสนามหน้าเมือง จากนั้นจะเดินขบวนไปตามถนนราชดำเนินไปจนถึงสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. การอัญเชิญพระเกี้ยว โดยตัวแทนนักเรียนแห่งเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ในเครื่องแบบนักเรียนประจำเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
 4. การแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ
 5. การแสดงของกองเชียร์ และผู้นำเชียร์ของแต่ละพรรค
 • กีฬา Division
  • เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียน รุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ในภาคเรียนที่ 2 โดยใช้สนามกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
 • การแข่งขันกีฬาประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนในเครือ[แก้]

เว็บไซต์เพิ่มเติม[แก้]

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1080210843&Area_CODE=101712 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
 2. http://www.triamudomsouth.ac.th/tusouth/index.php/about ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้