โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
NMP LOGO.JPG
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม
นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Navamindarajudis Phayap School
อักษรย่อ น.ม.พ. / N.M.P.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
ก่อตั้ง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529
เพลง มาร์ชนวมินทราชูทิศ,มาร์ชนวมินท์,ร่มราชพฤกษ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นโรงเรียนใน กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค ตั้งอยู่พื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2530 โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อพัฒนาประเทศไทย ในทุกด้าน โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นถาวรวัตถุ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย คือ

 1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
 2. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา
 3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร
 4. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
 5. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ[แก้]

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 โดยมีนายสมชาย นพเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 เป็นหัวหน้าคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่รับนโยบายจากกรมสามัญศึกษา ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนกับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อแรกตั้งโรงเรียนนั้นได้อาศัยสถานที่ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่เรียนของนักเรียน

นางดาวเรือง รัตนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ในปี พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบกอนุมัติให้ใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบกบริเวณถนนเชียงใหม่-ฝางระหว่างกิโลเมตรที่ 15 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 170 ไร่

หน้าอาคารเรียน

ในปี พ.ศ. 2529 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษพร้อมครุภัณฑ์หลังแรก นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภาคที่ 3 กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 (โครงการหลวง) กรป.กลาง หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และผู้ปกครองนักเรียน

สำหรับตัวอาคารของโรงเรียนจะเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างท้องถิ่นสมัยใหม่ซึ่งเป็นนโยบายรวมกันอยู่ว่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศในแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์การก่อสร้างไม่เหมือนกันเป็นการบ่งบอกถึงท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นอาคารเรียนของแต่ละโรงเรียนจะเป็นตัวอาคารเชื่อมติดกันตามทฤษฎีใหม่ที่ว่า การแยกอาคารจะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนแต่จะเป็นอาคารสองชั้นสีขาว ประดับด้วยกาแลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวล้านนา นอกจากนั้นผนังห้องเรียนทุกห้องทำด้วยศิลาแลง นับเป็นสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับแมกไม้และขุนเขาที่อยู่เบื้องหลังอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร มีพระกรุณาธิคุณเสด็จเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ทรงอนุโมทนาในความขวนขวายให้ทุกฝ่ายจนทำให้ได้ที่ดินแปลงนี้มาจัดสร้างโรงเรียน ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์ ทรงพระกรุณาพระราชทานคำแนะนำให้ใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตั้งใจปฏิบัติราชการให้โรงเรียนอย่างดีที่สุด ตลอดจนได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน

ในครั้งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ 1995สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้มีส่วนร่วมมากมาย อาทิเช่น จัดขบวนแห่ตุง จัดขบวนฟ้อนพื้นเมือง รวมไปถึงการแสดงตีกลองสบัดชัยในพิธีเปิดการแข่งขัน

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียน วิทย์-คณิต,อังกฤษ-คณิต,อังกฤษ-ฝรั่งเศส,อังกฤษ-ญี่ปุ่น,อังกฤษ-จีน และ แผนการเรียนทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่โรงเรียน[แก้]

ลานหน้าอาคารเรียนและหน้าเสาธง

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ 8 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180 ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 1500 เมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 10 กิโลเมตร หากเดินทางลัดเลาะตามถนนริมคลองชลประทานมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เข้าเขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จะพบอาคารแบบพิเศษทรงล้านนา ซึ่งเป็นอาคารเรียนของ “โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่” ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางไม้ยืนต้น ไม้ประดับ และโอบล้อมด้วยเทือกเขาถนนธงชัย

ภูมิประเทศโดยทั่วไปของโรงเรียนจะตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีผลต่อการสร้างอาคารเรียน

 1. อาคารเรียนรูปตัว "E" สองชั้น พื้นจะลดหลั่นตามระดับพื้นที่ดิน ทั้งสองชั้น
 2. อาคารเรียน 4 ชั้น
 3. อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องสมุด ชั้นบนเป็นหอประชุม
 4. ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องคหกรรม โรงฝึกงาน
 5. โรงอาหาร
 6. แปลงเกษตร

ด้านหน้าอาคารเรียน จะเป็นสนามฟุตซอลและสนามบาสเกตบอล และมีเสาธง ซึ่งจะใช้สนามแห่งนี้ เป็นที่เข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนั้นในบริเวณโรงเรียนยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 17 ไร่ เป็นอ่างเก็บน้ำเดิมที่มีน้ำขังตลอดปีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในด้านการเกษตรกรรม และด้านอุปโภคเป็นอย่างมาก โดยรอบสระนี้จะมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม เช่น เฟื่องฟ้า ทองกวาว ราชพฤกษ์ เป็นต้น โรงเรียนจึงมีนโยบายที่จะอนุรักษ์สภาพธรรมชาติเดิมไว้ให้มากที่สุด

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่ทหาร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตพื้นที่สนามกีฬา ฯ และส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง (ชลประทานเชียงใหม่)
สวนธรรมชาติ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 • พระมหาพิชัยมงกุฏ รองรับด้วยโมลีมีชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สีประจำโรงเรียน
 • สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
 • สีเหลือง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตรงกับวันจันทร์
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 • พระพุทธรูปนวบุรีศรีมุนีนาถ
ปณิธานประจำโรงเรียน
 • นวมินทราชูทิศ น้อมจิตพลีเพื่อในหลวง
ปรัชญาของโรงเรียน
 • ความรู้ คู่คุณธรรม
คำขวัญของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 • รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
คำขวัญของโรงเรียน
 • เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม
ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน
 • ต้นและดอกราชพฤกษ์
เพลงประจำโรงเรียน
 • เพลงมาร์ชนวมินทราชูทิศ และ เพลงร่มราชพฤกษ์
คณะสีในโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ แบ่งคณะสีเป็น 5 คณะ โดยมีการอัญเชิญนามวังและพระตำหนักในรัชกาลที่ 9 ตามภูมิภาคต่าง ๆ มาเป็นชื่อคณะสีดังนี้

 1. คณะจิตรลดา อัญเชิญนามพระตำหนักจิตรลดารโหฐานมาเป็นชื่อคณะสี มีสีเหลืองเป็นสีประจำคณะ
 2. คณะภูพิงค์ อัญเชิญนามพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์มาเป็นชื่อคณะสี มีสีชมพูเป็นสีประจำคณะ
 3. คณะทักษิณ อัญเชิญนามพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์มาเป็นชื่อคณะสี มีสีเขียวเป็นสีประจำคณะ
 4. คณะภูพาน อัญเชิญนามพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์มาเป็นชื่อคณะสี มีสีแดงเป็นสีประจำคณะ
 5. คณะไกลกังวล อัญเชิญนามวังไกลกังวลมาเป็นชื่อคณะสี มีสีน้ำเงินเป็นสีประจำคณะ

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

 1. นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ กรกฎาคม พ.ศ. 2529 - กันยายน พ.ศ. 2539
 2. นายวัฒน์ อนิวรรตกลู ธันวาคม พ.ศ. 2539 - ธันวาคม พ.ศ. 2540
 3. นายเขียน แสงหนุ่ม ธันวาคม พ.ศ. 2540 - ธันวาคม พ.ศ. 2543
 4. นายนรงค์ บำรุงศรี มกราคม พ.ศ. 2544 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
 5. นายอำพล บุญอยู่ ธันวาคม พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550
 6. นายจุมพล ศรีสวัสดิ์ ตุลาคม พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
 7. นายนิคม สินธุพงษ์ มกราคม พ.ศ. 2554 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 8. นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - ตุลาคม พ.ศ. 2557
 9. ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]