โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
เลขที่ 330 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Huasai Bumrungrat School
อักษรย่อ ท.ร. / TR
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
คติพจน์ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
จำนวนนักเรียน 1,345 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)[1]
สี ███ เขียว
███ เหลือง
เพลง มาร์ชหัวไทรบำรุงราษฎร์
เว็บไซต์

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยจัดการศึกษาอาศัยอยู่กับ"โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)" เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา ในปีการศึกษา 2515 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนหัวไทร (ประถมศึกษาตอนปลาย) ไปอาศัยเรียนที่อาคารเก่าโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) จนกระทั่งปีการศึกษา 2516 ซึ่งเป็นปีแรกที่โรงเรียนมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครบทั้งสามชั้น คือ ชั้น ม.ศ.1 ม.ศ.2 และ ม.ศ.3 ได้แบ่งสถานที่เรียนเป็น 2 แห่ง คือ นักเรียนชั้น ม.ศ.1 เรียนที่โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) ส่วนนักเรียนชั้น ม.ศ.2 และ ม.ศ.3 เรียนที่โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

ปีการศึกษา 2519 ได้ย้ายสถานที่เรียนมาเรียนที่โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ บริเวณบ้านทะเลปังทั้งหมดทุกระดับชั้น และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์เข้าอยู่ในโครงการ คมช. รุ่นที่ 13 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นมา จนกระทั่งในปีการศึกษา 2521 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[2]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • สัญลักษณ์ : คบเพลิงและกงจักร[3]
 • สีประจำ : ███ เขียว ███ เหลือง
 • ปรัชญา : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม[4]
 • คติพจน์ : นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
 • อัตลักษณ์ : ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน สายสัมพันธ์ ท.ร.[5]
 • เอกลักษณ์ : กีฬาดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายฟอง วิริยะไพบูลย์ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 22 กันยายน พ.ศ. 2515
2 นายธีรวุฒิ ปทุมนพรัตน์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2515 31 มกราคม พ.ศ. 2516
3 นายสมควร ณ ตะกั่วทุ่ง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 19 มิถุนายน พ.ศ. 2523
นายฟอง วิริยะไพบูลย์ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2523 5 สิงหาคม พ.ศ. 2526
4 นายธานินท์ กิติมธานินทร์ 1 กันยายน พ.ศ. 2526 31 มีนาคม พ.ศ. 2531
5 นายระวัย แก้วเขียว 1 เมษายน พ.ศ. 2531 24 กันยายน พ.ศ. 2533
6 นายมนูญ ชูเกลี้ยง 25 กันยายน พ.ศ. 2533 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
7 นายศรีมงคล ศรีมีชัย 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
8 นายถวิล รัตนโชติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
9 ส.ต.นิคม มังคะมณี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2547
10 นายเสริมศักดิ์ อุณพันธ์ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2550
11 นายนิติพันธ์ ดำมี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2556
12 นายคีรี มากสังข์ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 ห้อง
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ 1 ห้อง
 • ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 7 ห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 ห้อง
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนศิลปศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนศิลปศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนศิลปศาสตร์ และภาษาจีน จำนวน 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนศิลปศาสตร์ และสังคมศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนศิลปศาสตร์ และกีฬา จำนวน 1 ห้องเรียน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]