โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
Suankularb Witthayalai Nakhon Si Thammarat.jpg
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
เลขที่ 109 หมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 ประเทศไทย ไทย
พิกัด 8°22′24.0″N 99°48′14.3″E / 8.373333°N 99.803972°E / 8.373333; 99.803972พิกัดภูมิศาสตร์: 8°22′24.0″N 99°48′14.3″E / 8.373333°N 99.803972°E / 8.373333; 99.803972
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suankularb Wittayalai Nakhon Si Thammarat School
อักษรย่อ ส.ก.นศ. (S.K.NS.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา สวนกุหลาบฯ
3 มีนาคม พ.ศ. 2554(7 ปี 111 วัน)

ลานสกาฯ
8 สิงหาคม 2516(44ปี)

ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1080210784

- รหัส Smis 8 หลัก : 80012009
- รหัส Obec 6 หลัก : 210784

ผู้อำนวยการ สมพงษ์ ปานหงษ์
ครู/อาจารย์ 55 คน[1] 2558
จำนวนนักเรียน 1,081 คน[2] 2558
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย สหราชอาณาจักร ประเทศจีน

สี
เพลง
ดอกไม้ ดอกกุหลาบพันธุ์จุฬาลงกรณ์
เว็บไซต์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Suankularb Wittayalai Nakhon Si Thammarat School) (อักษรย่อ: ส.ก.นศ., S.K.NS.) เดิมชื่อ โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่สิบเอ็ด ปัจจุบันมีอายุ 7 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ รหัสสถานศึกษา 1080210784 มีเนื้อที่ 42 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 109 หมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 สวน โดยมีกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ และงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี สวนกุหลาบสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยแต่ละโรงเรียนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

เนื้อหา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ลานสกาประชาสรรค์ (เดิม)[แก้]

อาคารอำนวยการ 1 ในอดีต

โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ ปัจจุบันชื่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2516 โดยระยะเริ่มแรกได้อาศัยสถานที่ชั่วคราว ที่อาคารเรียนของโรงเรียนวัดดินดอน และโรงฉันวัดดินดอน โดยมี นายสถิต ไชยรัตน์ ครูตรีจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และขอครูประชาบาลมาช่วยสอนสองท่าน คือ นายภิรมณ์ รอดสรี และนายโสภณ จิราสิต ระยะแรกเปิดเรียนชั้น ม.ศ.1 มีนักเรียน 90 คน เปิดห้องเรียนและในปีเดียวกันนี้เองได้รับอัตราครูประจำการมาจำนวน 4 อัตรา

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2516 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ (อังกฤษ: Lan Saka Pachasan School) มีอักษรย่อว่า ล.ส. สีประจำโรงเรียน สีเหลือง – แดง คติพจน์ประจำโรงเรียน “ เรียนดี ประพฤติดี สามัคคี มีวินัย” ปรัชญาประจำโรงเรียน ปญญา วธเนน เสยโย ปัญญาดีกว่าทรัพย์ ปัจจุบันโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์มีอายุ 44 ปี

ในระหว่างที่อาศัยเรียนอยู่ที่วัดดินดอน ศึกษาธิการอำเภอลานสกาในขณะนั้น คือ นายพิณ สิงคีพงศ์ ได้ประสานงานระดมกำลังกันพัฒนา ปราบพื้นที่ สถานที่ซึ่งได้รับบริจาคให้เป็นที่สร้างโรงเรียน โดยได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 37 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา จากผู้บริจาค 5 รายคือ

 1. นายสีนวล ตรีกำจร จำนวน 21 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
 2. นายซุน ศรีใส จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
 3. นางหนูเจียร สถานสัตย์ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา
 4. นายเลียบ ผกาศรี จำนวน 3 งาน 4 ตารางวา
 5. นายแจ้ว ศรีใส จำนวน 2 งาน 62 ตารางวา
แผนที่ภายในโรงเรียนฯ
SKNS2561.png

ตั้งอยู่บริเวณ เยื้องหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา ซึ่งขณะนั้นอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ตำบลกำโลน (พ.ศ. 2545 ได้กำหนดแบ่งแยกพื้นที่ใหม่ของหมู่ที่ 6 เป็นสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 เดิม และหมู่ที่ 11 ซึ่งบริเวณโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ อยู่ในเขตของหมู่ที่ 11 ตำบลกำโลนในปัจจุบัน) โดยเริ่มแรกได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 6 ห้องเรียน ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองและชาวบ้านในการช่วยกันสร้าง และร่วมกันบริจาควัสดุ แรงงาน ขณะเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1หลัง ส้วม 1 หลัง และได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดดินดอนมาเรียนในพื้นที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2519 และได้ขยายปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวนนักเรียน บุคลการ อาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ

เมื่อจำนวนนัก เรียนเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องขยายพื้นที่โรงเรียนออกไปอีก ให้เพียงพอกับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ นายสถิตย์ ไชยรัตน์ ผู้บริหารในขณะนั้นได้ร่วมกับครู อาจารย์ได้ร่วมกันหารายได้โดยการออกร้านจำหน่ายอาหาร ในงานเดือนสิบ และเงินบริจาคของคณะอาจารย์ ได้ซื้อที่ดินขยายเพิ่มไปทางตะวันตกอีก เมือเดือนมีนาคม 2527จำนวน 5 ไร่ เป็นเงิน 200,000 บาท ปัจจุบันจึงมีที่ดินจำนวน 42 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา

ผู้บริหารสมัย ต่อๆ มาได้พัฒนาและจัดสร้างวัตถุถาวรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี และทุกสมัยของผู้อำนวยการ โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนเรียนดีเด่นใน ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ และด้านการบริหารจัดการ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อเดื่อน กรกฎาคม 2546 และได้ผ่านการรับรองจากระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน)[แก้]

ป้ายด้านหน้าโรงเรียน

จากดำริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ในขณะนั้น ในการที่จะพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนากับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และยกฐานะขึ้นจากโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

จากทำเลที่ตั้ง คุณภาพงาน ความสำเร็จในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งระยะทาง เป็นข้อมูลตัดสินใจให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ เป็น สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โดยคำนึงถึงจุดกระจายความเจริญ และพัฒนาการศึกษา ในรูปแบบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้กระจายอยู่ในต่างอำเภอ เป็น จตุรทิศ คือ

ตามที่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยประวัติท่านเกิดที่อำเภอนี้ ใกล้วัดปะธรรมาราม เมื่อกล่าวถึงบารมีและเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติ ถือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยั่งยืนของความเป็นไทยที่สุดขณะนี้ เมือประกอบกับท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งต่อการเปลียนแปลงในครั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การสั่งสมคุณงามความดี เกียรติยศ และคุณค่าทางการศึกษา ของโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นสิ่งที่ปรากฏ และเมือได้ร่วมพัฒนาอยู่ในเครือข่ายกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก็ยิ่งจะนำไปซึ่งความพร้อม โอกาส และความสำเร็จอันจะเป็นผลดีต่อ

 1. ชาวลานสกาประชาสรรค์
 2. อำเภอลานสกา
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. สังคมการศึกษาทั่วไปเป็นส่วนรวม

ระยะเวลาของการเริ่มดำเนินการขอการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนและเตรียมงานด้านคุณภาพทุกๆด้าน โรงเรียนยังประชาสัมพันธ์ไม่ละเอียดครบถ้วน โดยคาดหวังว่าเมื่อทุกอย่างสำเร็จแล้วจะร่วมกันอธิบายถึงความเป็นมานั้นและยอมรับว่า “เป็นการประสานที่สำคัญที่สุด”ขณะนี้เราได้รับการเปลี่ยนชื่อแล้ว เครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัยรับเราเป็นสวนน้องใหม่สุดลำดับที่๑๑ เรียบร้อยแล้ว การที่มีพี่ที่ดี พี่ที่มีความพร้อมจะเป็นสิ่งกระตุ้นที่สำคัญให้คุณภาพเราสำเร็จในระยะเวลาอันใกล้ คำกล่าวที่ว่า“ดอกกุหลาบเปลี่ยนกระถางไม่จางกลิ่น สวนกุหลาบเปลี่ยนถิ่นไม่จางสี” เราต้องพยายามในทุกรูปแบบไม่ให้เกียรติยศศักดิ์ศรีของพี่เรานั้นมัวหมอง และเราต้องยกระดับตัวเองให้เป็นที่ยอมรับเคียงคู่ศักดิ์ศรีนั้นอย่างมั่นใจ เมื่อถึงวันหนึ่งเราจะเห็นอย่างประจักษ์ร่วมกันว่า “คุณภาพเกิดขึ้นแล้วมิใช่เปลี่ยนเฉพาะการเปลี่ยนชื่อเท่านั้น”

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัดดินสอปากกาคั่นอยู่ หน้าปกหนังสือมีพระเกี้ยวยอดหรือจุลมงกุฏ และอักษรย่อ จ.ป.ร. ด้านขวามีช่อดอกกุหลาบ มุมซ้ายล่างมีริบบิ้นผูกช่อดอกกุหลาบ ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า "โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ" ด้านบนปรากฏมีปรัชญาและคติพจน์ "สุวิชาโน ภวํ โหติ" ด้านล่างมีคำแปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"

คติพจน์ประจำโรงเรียน[แก้]

พุทธศาสนสุภาษิตภาษาบาลีสันสกฤต ความว่า “สุวิชาโน ภวํ โหติ” อ่านว่า "สุ-วิ-ชา โน พะ-วัง โห-ติ" แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ”

คติประจำใจ[แก้]

สุภาพบุรุษสุภาพสตรีสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

“สุภาพบุรุษสวนกุหลาบฯ” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นเป็นเลิศด้านคุณธรรม เป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ มีวินัย ใส่ใจในระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่นในสถาบันแห่งชาติ ไม่ละเลยในประโยชน์ส่วนรวม เอื้ออาทรต่อกันด้วยความรักความสามัคคี ประจักษ์ในพระคุณครู ร่วมเชิดชูเกียรติภูมิแห่งสวนกุหลาบ “เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง” เป็นสโลแกนช่วยให้จดจำได้ง่าย ต้องใส่ความเป็นสวนกุหลาบด้วยความภาคภูมิใจในเรื่องราวต่างๆ ของ “สวนกุหลาบฯ” เมื่อสิ่งต่างๆ สะสมอยู่ในตัวจึงจะเป็น “สุภาพบุรุษสวนกุหลาบฯ” ที่สมบูรณ์

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียนชมพู - ฟ้า

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช[แก้]

พระบรมราชานุสาวรีย์

เป็นพระบรมรูปประทับยืนเต็มพระองค์ ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชโอรส ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงพระราชสมภพ วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 เสด็จสวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453

ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม กอปรด้วยพระเมตตาธรรม และพระคุณธรรมอันประเสริฐ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ สร้างความเจริญแก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ ทางด้านการปกครอง การเลิกทาส การเศรษฐกิจ การคมนาคม การสาธารณสุข การศาสนา ทรงส่งเสริมการศึกษา และวางรากฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทรงจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพสกนิกรได้มีโอกาสศึกษาอย่างเสมอภาค ดังพระราชปณิธาน

‘เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป ตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำสุด จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้น จึงพอบอกได้ว่า การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้ จะเป็นข้อสำคัญข้อที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้’

ข้าราชการ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงพร้อมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อสักการะ เฉลิมพระเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ ให้แผ่ไพศาล ตราบกาลนาน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

กุหลาบจุฬาลงกรณ์ คือ ดอกกุหลาบพันธุ์หนึ่ง ไม่มีหนามที่ลำต้น มีขนาดดอกที่ใหญ่มาก สีชมพู และมีกลิ่นหอมจัด เกิดการการเพาะพันธุ์ของชาวยุโรปผู้หนึ่ง และชาวยุโรปผู้นั้นได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งชื่อกุหลาบงามพันธุ์ที่เขาผสมขึ้นใหม่ว่า “King of Siam” ซึ่งเป็นดอกกุหลาบที่โปรดของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และทรงถวายนามกุหลาบนั้นว่า "กุหลาบจุฬาลงกรณ์"

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

อโศกน้ำ โสก หรือ โสกน้ำ (Ashoka tree ชื่อวิทยาศาสตร์: Saraca asoca; บางครั้งใช้ผิดเป็น Saraca indica) เป็นพืชในวงศ์ถั่ว (Fabaceae) วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (Caesalpinioideae) มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและศรีลังกา เป็นไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ ยาว 10-15 เซนติเมตร ใบย่อย 1-7 คู่ เรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 2-10 เซนติเมตร ยาว 5-30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน รูปลิ่ม แผ่นใบหนา ดอกสีส้มหรือแดง ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเป็นหลอดเรียว ยาวประมาณ1-2 เซนติเมตร บริเวณปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ปลายมน ผลแห้งแตก เป็นฝักทรงแบน กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 6-30 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดรูปไข่ แบน มี 1-3 เมล็ด

อโศกน้ำนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ยอดอ่อนและดอกสามารถรับประทานได้ โดยดอกมีรสเปรี้ยวอมฝาด ช่วยขับเสมหะ เปลือกต้นมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เช่น Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus

ซึ่งภายในโรงเรียนจะมีต้นอโศกน้ำเติบโตให้เห็นภายในโรงเรียนมีจำนวนมาก

รายนามผู้บริหาร[แก้]

โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ (เดิม)[แก้]

ผู้บริหารลานสกาประชาสรรค์ (เดิม)
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสถิตย์ ไชยรัตน์ พ.ศ. 2516 - 2528
2 นายไสว สุวรรณอักษร พ.ศ. 2528 - 2531
3 นายอุทัย เสือทอง พ.ศ. 2531 - 2535
4 นายสวงศ์ ชูกลิ่น พ.ศ. 2535 - 2536
5 นายบำรุง จริตงาม พ.ศ. 2536 - 2537
6 นายมงคล สุคนธชาติ พ.ศ. 2537 - 2541
7 นายสมคิด พัวพันธ์ พ.ศ. 2541 - 2543
8 นายถวิล รัตนโชติ พ.ศ. 2543 - 2547
9 นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี พ.ศ. 2473 - 2475
10 นายอำพล ยะสะนพ พ.ศ. 2547 - 2552
11 นายโชติ ธานีรัตน์ พ.ศ. 2552 - 2554
12 นายวินัย ชามทอง พ.ศ. 2554 - 2 มีนาคม 2554

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน)[แก้]

ผู้บริหารสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน)
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายวินัย ชามทอง 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 2555
2 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค พ.ศ. 2555 - 2559
3 นายสมพงษ์ ปานหงษ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารในปัจจุบัน[แก้]

คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1 นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อำนวยการ
2 นางสาวโสภา ไสวศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3 นางพัชรินทร์ เจสา รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

 1. เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 2. เพลงมาร์ชชมพูฟ้า
 3. เพลงกลิ่นกุหลาบ
 4. เพลงกุหลาบคืนสวน
 5. เพลงกุหลาบที่ไม่เคยโรย
 6. เพลงจากแดนสวน
 7. เพลงชมพู-ฟ้า อาลัย
 8. เพลงชมพู-ฟ้า คู่ใจ
 9. เพลงวันสมานมิตร
 10. เพลงสู่แดนสวน
 11. เพลงหอมกลิ่นกุหลาบ
 12. เพลงจตุรมิตร
 13. เพลงร้อยสิบปีที่เรารอคอย
 14. เพลงวันดอกกุหลาบ
 15. เพลงมาร์ชสวนนคร

กิจกรรม-ประเพณี[แก้]

 • วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  • วันละอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • วันรับขวัญเสมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • วันไหว้ครู ทำพานไหว้ครู และประกวดพานไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู
 • วันรำลึกลานสกาประชาสรรค์ ทุกๆวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี
 • วันวิชาการ นำเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานของแต่ละชุมนุม
 • วันมุทิตาจิต คุณครูที่เกษียณอายุราชการและคุณครูที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
 • วันจากเหย้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • การตรวจผมนักเรียนที่ผิดระเบียบ ทุกๆ เดือน โดยหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา และอาจารย์ฝ่ายปกครอง
 • งานมหกรรมวิชาการ"วันมัธยมศึกษา"
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 พรรคคือ

██ พรรคศรเพลิง (สีเหลือง) สีประจำโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์

██ พรรคนักรบ (สีแดง) สีประจำโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์

██ พรรคจุฬาลักษณ์ (สีชมพู) สีประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

██ พรรคพยัคฆราช (สีฟ้า) สีประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

 • กิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช"นครเกมส์"
 • ลูกเสือ-เนตรนารีสวนกุหลาบสัมพันธ์ (ร่วมกับโรงเรียนในเครือ)
 • กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ (ร่วมกับโรงเรียนในเครือ)

กิจกรรมร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย[แก้]

 • งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสวนกุหลาบสัมพันธ์

กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัด งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี “สวนกุหลาบสัมพันธ์” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเป็นผู้แทนของแต่ละโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมนี้

 • การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์

กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัด “การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ดูบทความหลักที่ กิจกรรมร่วมของกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • หลักสูตรภาคปกติ จำนวน 7 ห้อง
 • หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
 • แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ (ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์) จำนวน 1 ห้อง
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา จำนวน 1 ห้อง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาสาสตร์เข้าร่วมแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมที่ต้องจัดร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน และกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง

ทำเนียบรุ่น[แก้]

ทำเนียบรุ่นเข้าศึกษา ระยะเวลา 3 ปี[แก้]

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช[แก้]

เนื่องด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและจบออกไปศึกษาต่อในสายอาชีพ จึงได้จัดทำ ทำเนียบรุ่นที่เข้าศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนี้

ทำเนียบรุ่นเข้าศึกษา ระยะเวลา 3 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รุ่น ปีการศึกษาเข้า-จบ
รุ่น 6 พ.ศ. 2554-2556
รุ่น 7 พ.ศ. 2555-2557
รุ่น 8 พ.ศ. 2556-2558
รุ่น 9 พ.ศ. 2557-2559
รุ่น 10 พ.ศ. 2558-2560
รุ่น 11 พ.ศ. 2559-2561
รุ่น 12 พ.ศ. 2560-2562
รุ่น 13 พ.ศ. 2561-2563

ทำเนียบรุ่นจบการศึกษา[แก้]

โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ / โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช[แก้]

เนื่องด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้เปลี่ยนชื่อจากลานสกาประชาสรรค์มาเป็นสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงได้กำเนิดรุ่นบุกเบิก

ซึ่งได้ศึกษาในชื่อเดิมและชื่อใหม่ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี และได้ใช้ชื่อรุ่นว่า รุ่นบุกเบิก ตามด้วยชื่อรุ่นเฉพาะ ดังนี้

ทำเนียบรุ่นจบการศึกษาลานสกาประชาสรรค์/สวนกุหลาบวิทยาลัย นครฯ
รุ่น ปีการศึกษาเข้า-จบ ชื่อรุ่น
รุ่น 1 พ.ศ. 2552-2554 รุ่นบุกเบิก
รุ่น 2 พ.ศ. 2553-2555 รุ่นบุกเบิก
รุ่น 3 พ.ศ. 2554-2556 รุ่นบุกเบิก
รุ่น 4 พ.ศ. 2555-2557 รุ่นบุกเบิก : เฟื้องฟ้า
รุ่น 5 พ.ศ. 2556-2558 รุ่นบุกเบิก : สุรณดา กุหลาบนคราศรีมาปกรณ์

ทำเนียบรุ่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ระยะเวลา 6 ปี[แก้]

ทำเนียบรุ่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โดยรุ่นที่ 6 เป็นรุ่นแรกในการเข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้ และจบการศึกษา ระยะเวลา 6 ปี

ทำเนียบรุ่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ระยะเวลา 6 ปี
รุ่น ปีการศึกษาเข้า-จบ ชื่อรุ่น
รุ่น 6 พ.ศ. 2554-2559 ปฐมฤกษ์
รุ่น 7 พ.ศ. 2555-2560 ปิยมหาราชานุสรณ์
รุ่น 8 พ.ศ. 2556-2561
รุ่น 9 พ.ศ. 2557-2562
รุ่น 10 พ.ศ. 2558-2563 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รุ่น 11 พ.ศ. 2559-2564
รุ่น 12 พ.ศ. 2560-2565
รุ่น 13 พ.ศ. 2561-2566

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

| |}