โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
Suankularb Witthayalai Nakhon Si Thammarat.jpg
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
เลขที่ 109 หมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 ประเทศไทย ไทย
พิกัด 8°22′24.0″N 99°48′14.3″E / 8.373333°N 99.803972°E / 8.373333; 99.803972พิกัดภูมิศาสตร์: 8°22′24.0″N 99°48′14.3″E / 8.373333°N 99.803972°E / 8.373333; 99.803972
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suankularb Wittayalai Nakhon Si Thammarat School
อักษรย่อ ส.ก.นศ. (S.K.NS.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา สวนกุหลาบฯ
3 มีนาคม พ.ศ. 2554(6 ปี 356 วัน)

ลานสกาฯ
8 สิงหาคม 2516(44ปี)

ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1080210784

- รหัส Smis 8 หลัก : 80012009
- รหัส Obec 6 หลัก : 210784

ผู้อำนวยการ สมพงษ์ ปานหงษ์
ครู/อาจารย์ 55 คน[1] 2558
จำนวนนักเรียน 1,081 คน[2] 2558
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย สหราชอาณาจักร ประเทศจีน

สี
เพลง
ดอกไม้ ดอกกุหลาบพันธุ์จุฬาลงกรณ์
เว็บไซต์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Suankularb Wittayalai Nakhon Si Thammarat School) (อักษรย่อ: ส.ก.นศ., S.K.NS.) เดิมชื่อ โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่สิบเอ็ด ปัจจุบันมีอายุ 6 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ รหัสสถานศึกษา 1080210784 มีเนื้อที่ 42 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง ห้องปฏิบัติการ 30 ห้อง ห้องประชุม 5 ห้อง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 109 หมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 สวน โดยมีกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ และงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี สวนกุหลาบสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยแต่ละโรงเรียนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

เนื้อหา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ลานสกาประชาสรรค์ (เดิม)[แก้]

อาคารอำนวยการ 1 ในอดีต

โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ ปัจจุบันชื่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2516 โดยระยะเริ่มแรกได้อาศัยสถานที่ชั่วคราว ที่อาคารเรียนของโรงเรียนวัดดินดอน และโรงฉันวัดดินดอน โดยมี นายสถิต ไชยรัตน์ ครูตรีจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และขอครูประชาบาลมาช่วยสอนสองท่าน คือ นายภิรมณ์ รอดสรี และนายโสภณ จิราสิต ระยะแรกเปิดเรียนชั้น ม.ศ.1 มีนักเรียน 90 คน เปิดห้องเรียนและในปีเดียวกันนี้เองได้รับอัตราครูประจำการมาจำนวน 4 อัตรา

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2516 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ (อังกฤษ: Lan Saka Pachasan School) มีอักษรย่อว่า ล.ส. สีประจำโรงเรียน สีเหลือง – แดง คติพจน์ประจำโรงเรียน “ เรียนดี ประพฤติดี สามัคคี มีวินัย” ปรัชญาประจำโรงเรียน ปญญา วธเนน เสยโย ปัญญาดีกว่าทรัพย์ ปัจจุบันโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์มีอายุ 44 ปี

ในระหว่างที่อาศัยเรียนอยู่ที่วัดดินดอน ศึกษาธิการอำเภอลานสกาในขณะนั้น คือ นายพิณ สิงคีพงศ์ ได้ประสานงานระดมกำลังกันพัฒนา ปราบพื้นที่ สถานที่ซึ่งได้รับบริจาคให้เป็นที่สร้างโรงเรียน โดยได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 37 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา จากผู้บริจาค 5 รายคือ

 1. นายสีนวล ตรีกำจร จำนวน 21 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
 2. นายซุน ศรีใส จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
 3. นางหนูเจียร สถานสัตย์ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา
 4. นายเลียบ ผกาศรี จำนวน 3 งาน 4 ตารางวา
 5. นายแจ้ว ศรีใส จำนวน 2 งาน 62 ตารางวา
แผนที่ภายในโรงเรียนฯ

ตั้งอยู่บริเวณ เยื้องหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา ซึ่งขณะนั้นอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ตำบลกำโลน (พ.ศ. 2545 ได้กำหนดแบ่งแยกพื้นที่ใหม่ของหมู่ที่ 6 เป็นสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 เดิม และหมู่ที่ 11 ซึ่งบริเวณโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ อยู่ในเขตของหมู่ที่ 11 ตำบลกำโลนในปัจจุบัน) โดยเริ่มแรกได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 6 ห้องเรียน ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองและชาวบ้านในการช่วยกันสร้าง และร่วมกันบริจาควัสดุ แรงงาน ขณะเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1หลัง ส้วม 1 หลัง และได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดดินดอนมาเรียนในพื้นที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2519 และได้ขยายปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวนนักเรียน บุคลการ อาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ

เมื่อจำนวนนัก เรียนเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องขยายพื้นที่โรงเรียนออกไปอีก ให้เพียงพอกับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ นายสถิตย์ ไชยรัตน์ ผู้บริหารในขณะนั้นได้ร่วมกับครู อาจารย์ได้ร่วมกันหารายได้โดยการออกร้านจำหน่ายอาหาร ในงานเดือนสิบ และเงินบริจาคของคณะอาจารย์ ได้ซื้อที่ดินขยายเพิ่มไปทางตะวันตกอีก เมือเดือนมีนาคม 2527จำนวน 5 ไร่ เป็นเงิน 200,000 บาท ปัจจุบันจึงมีที่ดินจำนวน 42 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา

ผู้บริหารสมัย ต่อๆ มาได้พัฒนาและจัดสร้างวัตถุถาวรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี และทุกสมัยของผู้อำนวยการ โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนเรียนดีเด่นใน ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ และด้านการบริหารจัดการ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อเดื่อน กรกฎาคม 2546 และได้ผ่านการรับรองจากระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน)[แก้]

ป้ายด้านหน้าโรงเรียน

จากดำริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ในขณะนั้น ในการที่จะพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนากับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และยกฐานะขึ้นจากโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

จากทำเลที่ตั้ง คุณภาพงาน ความสำเร็จในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งระยะทาง เป็นข้อมูลตัดสินใจให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ เป็น สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โดยคำนึงถึงจุดกระจายความเจริญ และพัฒนาการศึกษา ในรูปแบบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้กระจายอยู่ในต่างอำเภอ เป็น จตุรทิศ คือ

ตามที่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยประวัติท่านเกิดที่อำเภอนี้ ใกล้วัดปะธรรมาราม เมื่อกล่าวถึงบารมีและเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติ ถือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยั่งยืนของความเป็นไทยที่สุดขณะนี้ เมือประกอบกับท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งต่อการเปลียนแปลงในครั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การสั่งสมคุณงามความดี เกียรติยศ และคุณค่าทางการศึกษา ของโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นสิ่งที่ปรากฏ และเมือได้ร่วมพัฒนาอยู่ในเครือข่ายกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก็ยิ่งจะนำไปซึ่งความพร้อม โอกาส และความสำเร็จอันจะเป็นผลดีต่อ

 1. ชาวลานสกาประชาสรรค์
 2. อำเภอลานสกา
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. สังคมการศึกษาทั่วไปเป็นส่วนรวม

ระยะเวลาของการเริ่มดำเนินการขอการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนและเตรียมงานด้านคุณภาพทุกๆด้าน โรงเรียนยังประชาสัมพันธ์ไม่ละเอียดครบถ้วน โดยคาดหวังว่าเมื่อทุกอย่างสำเร็จแล้วจะร่วมกันอธิบายถึงความเป็นมานั้นและยอมรับว่า “เป็นการประสานที่สำคัญที่สุด”ขณะนี้เราได้รับการเปลี่ยนชื่อแล้ว เครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัยรับเราเป็นสวนน้องใหม่สุดลำดับที่๑๑ เรียบร้อยแล้ว การที่มีพี่ที่ดี พี่ที่มีความพร้อมจะเป็นสิ่งกระตุ้นที่สำคัญให้คุณภาพเราสำเร็จในระยะเวลาอันใกล้ คำกล่าวที่ว่า“ดอกกุหลาบเปลี่ยนกระถางไม่จางกลิ่น สวนกุหลาบเปลี่ยนถิ่นไม่จางสี” เราต้องพยายามในทุกรูปแบบไม่ให้เกียรติยศศักดิ์ศรีของพี่เรานั้นมัวหมอง และเราต้องยกระดับตัวเองให้เป็นที่ยอมรับเคียงคู่ศักดิ์ศรีนั้นอย่างมั่นใจ เมื่อถึงวันหนึ่งเราจะเห็นอย่างประจักษ์ร่วมกันว่า “คุณภาพเกิดขึ้นแล้วมิใช่เปลี่ยนเฉพาะการเปลี่ยนชื่อเท่านั้น”

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัดดินสอปากกาคั่นอยู่ หน้าปกหนังสือมีพระเกี้ยวยอดหรือจุลมงกุฏ และอักษรย่อ จ.ป.ร. ด้านขวามีช่อดอกกุหลาบ มุมซ้ายล่างมีริบบิ้นผูกช่อดอกกุหลาบ ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า "โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ" ด้านบนปรากฏมีปรัชญาและคติพจน์ "สุวิชาโน ภวํ โหติ" ด้านล่างมีคำแปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"

คติพจน์ประจำโรงเรียน[แก้]

พุทธศาสนสุภาษิตภาษาบาลีสันสกฤต ความว่า “สุวิชาโน ภวํ โหติ” อ่านว่า "สุ-วิ-ชา โน พะ-วัง โห-ติ" แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ”

คติประจำใจ[แก้]

สุภาพบุรุษสุภาพสตรีสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

“สุภาพบุรุษสวนกุหลาบฯ” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นเป็นเลิศด้านคุณธรรม เป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ มีวินัย ใส่ใจในระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่นในสถาบันแห่งชาติ ไม่ละเลยในประโยชน์ส่วนรวม เอื้ออาทรต่อกันด้วยความรักความสามัคคี ประจักษ์ในพระคุณครู ร่วมเชิดชูเกียรติภูมิแห่งสวนกุหลาบ “เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง” เป็นสโลแกนช่วยให้จดจำได้ง่าย ต้องใส่ความเป็นสวนกุหลาบด้วยความภาคภูมิใจในเรื่องราวต่างๆ ของ “สวนกุหลาบฯ” เมื่อสิ่งต่างๆ สะสมอยู่ในตัวจึงจะเป็น “สุภาพบุรุษสวนกุหลาบฯ” ที่สมบูรณ์

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียนชมพู - ฟ้า

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช[แก้]

พระบรมราชานุสาวรีย์

เป็นพระบรมรูปประทับยืนเต็มพระองค์ ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชโอรส ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงพระราชสมภพ วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 เสด็จสวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453

ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม กอปรด้วยพระเมตตาธรรม และพระคุณธรรมอันประเสริฐ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ สร้างความเจริญแก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ ทางด้านการปกครอง การเลิกทาส การเศรษฐกิจ การคมนาคม การสาธารณสุข การศาสนา ทรงส่งเสริมการศึกษา และวางรากฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทรงจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพสกนิกรได้มีโอกาสศึกษาอย่างเสมอภาค ดังพระราชปณิธาน

‘เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป ตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำสุด จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้น จึงพอบอกได้ว่า การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้ จะเป็นข้อสำคัญข้อที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้’

ข้าราชการ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงพร้อมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อสักการะ เฉลิมพระเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ ให้แผ่ไพศาล ตราบกาลนาน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

กุหลาบจุฬาลงกรณ์ คือ ดอกกุหลาบพันธุ์หนึ่ง ไม่มีหนามที่ลำต้น มีขนาดดอกที่ใหญ่มาก สีชมพู และมีกลิ่นหอมจัด เกิดการการเพาะพันธุ์ของชาวยุโรปผู้หนึ่ง และชาวยุโรปผู้นั้นได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งชื่อกุหลาบงามพันธุ์ที่เขาผสมขึ้นใหม่ว่า “King of Siam” ซึ่งเป็นดอกกุหลาบที่โปรดของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และทรงถวายนามกุหลาบนั้นว่า "กุหลาบจุฬาลงกรณ์"

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

อโศกน้ำ โสก หรือ โสกน้ำ (Ashoka tree ชื่อวิทยาศาสตร์: Saraca asoca; บางครั้งใช้ผิดเป็น Saraca indica) เป็นพืชในวงศ์ถั่ว (Fabaceae) วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (Caesalpinioideae) มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและศรีลังกา เป็นไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ ยาว 10-15 เซนติเมตร ใบย่อย 1-7 คู่ เรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 2-10 เซนติเมตร ยาว 5-30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน รูปลิ่ม แผ่นใบหนา ดอกสีส้มหรือแดง ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเป็นหลอดเรียว ยาวประมาณ1-2 เซนติเมตร บริเวณปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ปลายมน ผลแห้งแตก เป็นฝักทรงแบน กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 6-30 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดรูปไข่ แบน มี 1-3 เมล็ด

อโศกน้ำนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ยอดอ่อนและดอกสามารถรับประทานได้ โดยดอกมีรสเปรี้ยวอมฝาด ช่วยขับเสมหะ เปลือกต้นมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เช่น Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus

ซึ่งภายในโรงเรียนจะมีต้นอโศกน้ำเติบโตให้เห็นภายในโรงเรียนมีจำนวนมาก

รายนามผู้บริหาร[แก้]

โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ (เดิม)[แก้]

ผู้บริหารลานสกาประชาสรรค์ (เดิม)
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสถิตย์ ไชยรัตน์ พ.ศ. 2516 - 2528
2 นายไสว สุวรรณอักษร พ.ศ. 2528 - 2531
3 นายอุทัย เสือทอง พ.ศ. 2531 - 2535
4 นายสวงศ์ ชูกลิ่น พ.ศ. 2535 - 2536
5 นายบำรุง จริตงาม พ.ศ. 2536 - 2537
6 นายมงคล สุคนธชาติ พ.ศ. 2537 - 2541
7 นายสมคิด พัวพันธ์ พ.ศ. 2541 - 2543
8 นายถวิล รัตนโชติ พ.ศ. 2543 - 2547
9 นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี พ.ศ. 2473 - 2475
10 นายอำพล ยะสะนพ พ.ศ. 2547 - 2552
11 นายโชติ ธานีรัตน์ พ.ศ. 2552 - 2554
12 นายวินัย ชามทอง พ.ศ. 2554 - 2 มีนาคม 2554

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน)[แก้]

ผู้บริหารสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน)
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายวินัย ชามทอง 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 2555
2 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค พ.ศ. 2555 - 2559
3 นายสมพงษ์ ปานหงษ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารในปัจจุบัน[แก้]

คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1 นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อำนวยการ
2 นายฉลาด จินดาวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3 นางสาวโสภา ไสวศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4 นางพัชรินทร์ เจสา รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

 1. เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 2. เพลงมาร์ชชมพูฟ้า
 3. เพลงกลิ่นกุหลาบ
 4. เพลงกุหลาบคืนสวน
 5. เพลงกุหลาบที่ไม่เคยโรย
 6. เพลงจากแดนสวน
 7. เพลงชมพู-ฟ้า อาลัย
 8. เพลงชมพู-ฟ้า คู่ใจ
 9. เพลงวันสมานมิตร
 10. เพลงสู่แดนสวน
 11. เพลงหอมกลิ่นกุหลาบ
 12. เพลงจตุรมิตร
 13. เพลงร้อยสิบปีที่เรารอคอย
 14. เพลงวันดอกกุหลาบ
 15. เพลงมาร์ชสวนนคร

กิจกรรม-ประเพณี[แก้]

 • วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  • วันละอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • วันรับขวัญเสมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • วันไหว้ครู ทำพานไหว้ครู และประกวดพานไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู
 • วันวิชาการ นำเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานของแต่ละชุมนุม
 • วันมุทิตาจิต คุณครูที่เกษียณอายุราชการและคุณครูที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
 • วันจากเหย้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • การตรวจผมนักเรียนที่ผิดระเบียบ ทุกๆ เดือน โดยหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา และอาจารย์ฝ่ายปกครอง
 • งานมหกรรมวิชาการ"วันมัธยมศึกษา"
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 พรรคคือ

██ พรรคศรเพลิง (สีเหลือง) สีประจำโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์

██ พรรคนักรบ (สีแดง) สีประจำโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์

██ พรรคจุฬาลักษณ์ (สีชมพู) สีประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

██ พรรคพยัคฆราช (สีฟ้า) สีประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

 • กิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช"นครเกมส์"
 • ลูกเสือ-เนตรนารีสวนกุหลาบสัมพันธ์ (ร่วมกับโรงเรียนในเครือ)
 • กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ (ร่วมกับโรงเรียนในเครือ)

กิจกรรมร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย[แก้]

 • งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสวนกุหลาบสัมพันธ์

กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัด งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี “สวนกุหลาบสัมพันธ์” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเป็นผู้แทนของแต่ละโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมนี้

 • การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์

กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัด “การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ดูบทความหลักที่ กิจกรรมร่วมของกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • หลักสูตรภาคปกติ จำนวน 7 ห้อง
 • หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
 • แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ (ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์) จำนวน 1 ห้อง
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา จำนวน 1 ห้อง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาสาสตร์เข้าร่วมแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมที่ต้องจัดร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน และกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง

ทำเนียบรุ่น[แก้]

ทำเนียบรุ่นจบการศึกษา[แก้]

โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ / โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช[แก้]

ทำเนียบรุ่นจบการศึกษาลานสกาประชาสรรค์/สวนกุหลาบวิทยาลัย นครฯ
รุ่น ปีการศึกษาเข้า-จบ ชื่อรุ่น
รุ่น 1 พ.ศ. 2552-2554 รุ่นบุกเบิก
รุ่น 2 พ.ศ. 2553-2555 รุ่นบุกเบิก
รุ่น 3 พ.ศ. 2554-2556 รุ่นบุกเบิก
รุ่น 4 พ.ศ. 2555-2557 รุ่นบุกเบิก : เฟื้องฟ้า
รุ่น 5 พ.ศ. 2556-2558 รุ่นบุกเบิก : สุรณดา กุหลาบนคราศรีมาปกรณ์

ทำเนียบรุ่นเข้าศึกษา ระยะเวลา 3 ปี[แก้]

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช[แก้]

ทำเนียบรุ่นเข้าศึกษา ระยะเวลา 3 ปีสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รุ่น ปีการศึกษาเข้า-จบ
รุ่น 6 พ.ศ. 2554-2556
รุ่น 7 พ.ศ. 2555-2557
รุ่น 8 พ.ศ. 2556-2558
รุ่น 9 พ.ศ. 2557-2559
รุ่น 10 พ.ศ. 2558-2560
รุ่น 11 พ.ศ. 2559-2561
รุ่น 12 พ.ศ. 2560-2562

ทำเนียบรุ่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ระยะเวลา 6 ปี[แก้]

ทำเนียบรุ่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ระยะเวลา 6 ปี
รุ่น ปีการศึกษาเข้า-จบ ชื่อรุ่น
รุ่น 6 พ.ศ. 2554-2559 ปฐมฤกษ์
รุ่น 7 พ.ศ. 2555-2560 ปิยมหาราชานุสรณ์กุหลาบนคร
รุ่น 8 พ.ศ. 2556-2561
รุ่น 9 พ.ศ. 2557-2562
รุ่น 10 พ.ศ. 2558-2563 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รุ่น 11 พ.ศ. 2559-2564
รุ่น 12 พ.ศ. 2560-2565

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

| |}