เทศบาลเมืองปากพนัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลเมืองปากพนัง
เทศบาล
PNCity.jpg
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองปากพนัง
ตรา
คำขวัญ: เมืองสุขภาพดี
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้แห่งลุ่มน้ำ ชุมชนพอเพียง
ประเทศ ไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 7.35 ตร.กม. (2.84 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 19,943
 • ความหนาแน่น 2,800.14 คน/ตร.กม. (7,252.3 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ 0 7551 7266, 0 7551 7630
เว็บไซต์ http://www.pakphanang.in.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองปากพนัง

เทศบาลเมืองปากพนัง เป็นเทศบาลเมืองแห่งที่สองของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองท่าที่สำคัญของจังหวัด ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวและเครื่องเทศต่างๆมากมาย ปัจจุบันปากพนังถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้จัดการปกครองท้องที่ให้มีมณฑลเทศาภิบาล ร.ศ. 114 อำเภอปากพนัง มีชื่อว่า "อำเถอเบี้ยซัด" หมายความว่าที่ซึ่งคลื่นซัดเอาเปลือกหอย เบี้ยในสมัยโบราณใช้เงินตรา คือ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า มีความทนทานและสวยงาม ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนัก ผู้คนจึงนำไปใช้เป็นเงินตราได้มากขึ้น ที่เรียกว่า "ที่เบี้ยซัด" จึงเรียกตามนามมอำเภอว่า "อำเภอเบี้ยซัด" เมืองปากพนังเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต เพราะสภาพภูมิศาสตร์และท้องถิ่นอำเภอปากพนังเป็นจุดรวมอำเภอใกล้เคียงถือเป็นแหล่งรวมในการขนส่งสินค้าทางเรือ การประมง มีเรือเดินทะเลรับ - ส่งคนโดยสารจากปากพนังไปต่างประเทศถึงรัฐตรังกานู เรือเดินทะเลค้าขายระหว่างปากพนัง กับกรุงเทพฯ สินค้าจากอำเภอใกล้เคียงที่จะส่งไปต่างประเทศหรือกรุงเทพ จะต้องผ่านปากพนังทั้งสิ้น

สภาพทั่วไป[แก้]

เทศบาลเมืองปากพนัง ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันออก ติดต่อทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4013 ประมาณ 35 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและพื้นที่ได้รับอิทธิพลจาก น้ำขึ้น-น้ำลง มีความลาดชันประมาณ ร้อยละ 0.2 - 0.5 และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 50 - 80 ซ.ม. มีแม่น้ำปากพนังไหลผ่านใจกลางเทศบาลเมืองปากพนัง มีความกว้างของแม่น้ำประมาณ 500 เมตร ไหลสู่อ่าวไทยที่อ่าวปากพนัง

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลเมืองปากพนัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ชุมชน[แก้]

เทศบาลเมืองปากพนัง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 22 ชุมชน ดังนี้

 1. ตำบลปากพนัง จำนวน 12 ชุมชน
 2. ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก จำนวน 3 ชุมชน
 3. ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก จำนวน 4 ชุมชน
 4. ตำบลบางพระ จำนวน 2 ชุมชน
 5. ตำบลหูล่อง จำนวน 1 ชุมชน

สาธารณสุข[แก้]

  • โรงพยาบาลปากพนัง 120 เตียง
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปากพนัง
  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
  • ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์
  • โรงเรียนปากพนัง
  • โรงเรียนสตรีปากพนัง
  • โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
  • โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
  • โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์(ท.4)
  • โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี (ท.3)
  • โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์(ท.5)
  • โรงเรียนวัดศรีสมบูรณ์(ท.6)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวะศึกษา

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง มีทั้งหมด 10 วัด คือ

 • วัดรามประดิษฐ์
 • วัดนาควารี (หูล่อง)
 • วัดคงคาสวัสดิ์
 • วัดศรีสมบูรณ์
 • วัดรัตนาราม
 • วัดนันทาราม
 • วัดบางฉนาก
 • วัดเสาธงทอง
 • วัดเขมวงศาราม
 • วัดสระแก้ว

มัสยิด[แก้]

 • มัสยิดดารุลนามีน (บ้านต้นหาด)
 • มัสยิดบัดดารุลมุอมินีน (บ้านท้องโกงกาง)

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรปากพนัง
 • เรือนจำอำเภอปากพนัง
 • ศาลจังหวัดปากพนัง (ศาลจังหวัดประจำอำเภอแห่งแรกของประเทศไทย)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]