โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ที่ตั้ง
ข้อมูล
คำขวัญวินัยดี มีวิชาการ พลานามัยสมบูรณ์
สี         สีน้ำเงิน-สีขาว
เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (อังกฤษ: Wat Pramahatart School School; ตัวย่อ: พ.ธ.) เป็นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 โดยจัดตั้งขึ้นบริเวณที่ดินวัดร้างของวัดมังคุดและวัดพระเดิม ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแห่งแรก โดยมีนายศิริ ภูริพงศ์ (ขุนภูริพงศ์ศึกษาการ) ศึกษาธิการอำเภอเมือง เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้โอนไปสังกัดหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรมสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับ

ปัจจุบันโรงเรียนวัดพระมหาธาตุได้เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • สัญลักษณ์โรงเรียน : พระธาตุเปล่งรัศมี มีเทียนอยู่ด้านใน ส่วนด้านล่างมีคำขวัญโรงเรียน ตรานะโม และชื่อโรงเรียน
 • สีประจำโรงเรียน :      สีน้ำเงิน      สีขาว
 • ปรัชญาโรงเรียน : ความรู้ คู่คุณธรรม
 • คำขวัญโรงเรียน : วินัยดี มีวิชาการ พลานามัยสมบูรณ์

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ได้แบ่งการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ

 • ระดับชั้นประถมศึกษา
  • ห้องเรียนปกติ 10 ห้อง
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ห้องเรียนปกติ 2 ห้อง

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ มีผู้บริหารจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายศิริ ภูริพงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2464 พ.ศ. 2465
2 นายนาถ สังขนิยม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2465 พ.ศ. 2467
3 นายเลื่อน ทองธวัช ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2467 พ.ศ. 2472
4 นายกิมให้ มัทยาท ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2476
5 นายเปลี่ยน บำรุงพันธ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2507
6 นายอบรม สันภิบาล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2507
7 นางสาวอักษร มณีวัตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2527
8 นายถนอม นงค์นวล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2531
9 นายสมปอง เพชรช่วย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2541
10 ดร.อมร เพิงใหญ่ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2551
11 นายนิพนธ์ ทองนอก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2557
12 ดร.สมพร ญาณสูตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560
13 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2563
14 นายประยูร เจริญวรรณ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่[แก้]

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ" ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 5 อาคาร คือ

 • อาคาร ๑
 • อาคาร ๒
 • อาคาร ๓
 • อาคาร ๔
 • โรงอาหาร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]