โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นวจภ.พบ. , วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ เพชรบุรี / PCSHS Phet
ประเภทโรงเรียนรัฐ
คำขวัญรักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สถาปนา2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 (29 ปี 363 วัน)
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สี   สีน้ำเงิน-สีแสด
เพลงมาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ต้นไม้ต้นแคแสด
เว็บไซต์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (อังกฤษ: Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi) ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เดิมชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (อังกฤษ: Princess Chulabhorn's College Phetchaburi) เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนประเภทประจำ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 3 รอบวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (36 พรรษา)

ชื่อ[แก้]

ชื่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในแรกจัดตั้งคือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนเป็นภาษาไทยใหม่จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ต่อมาเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ได้รับยกฐานะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงได้ใช้นามว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้รับพระอนุญาตเปลี่ยนนามโรงเรียนเป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

โรงเรียนในเครือข่าย[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]