เทศบาลเมืองทุ่งสง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาล
TSCity.jpg
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ตรา
คำขวัญ: ทุ่งสงเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองชุมทางน่าอยู่
สู่ชุมชนเข็มแข็ง ผาสุกอย่างยั่งยืน
ประเทศ ไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง
พื้นที่
 • ทั้งหมด 7.17 ตร.กม. (2.77 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 30,722
 • ความหนาแน่น 4,248.26 คน/ตร.กม. (11,002.9 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
ที่อยู่
สำนักงาน
103 ถนนชนปรีดา ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0 7541 1342-3
เว็บไซต์ http://www.tungsong.com/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยกฐานะขึ้นเป็น " เทศบาลตำบลปากแพรก " โดยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2483 มี " นายเนย ศิลปรัศมี " เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และได้ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547[1]

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำแหน่งที่ตั้งของทุ่งสง อยู่กึ่งกลางคาบสมุทรมีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเล อันดามัน ทำให้ทุ่งสงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทร ในสมัยอาณาจักรตามพรลิงก์ และสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช หลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันคือ ร่องรอยชุมชนโบราณที่ได้รับอิทธิพลของ วัฒนธรรมอินเดียที่ตำบลหนองหงส์ สันนิษฐานว่าเส้นทางคาบสมุทรเส้นนี้เริ่มต้นจากปากแม่น้ำกันตัง กองเรือ สินค้าที่มาจากอินเดีย ลังกา หรือชาวตรัง จะล่องเรือเข้ามาตามแม่น้ำกันตัง ผ่านมาทางคลองท่าหลวง เข้าคลองวังหีบ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน ขึ้นบกที่บริเวณวัดชัยชุมพล เมืองทุ่งสง แล้วเดินทางเท้าเข้าอำเภอร่อนพิบูลย์ข้ามคลองเสาธง เข้าสู่เมืองนครศรีธรรมราช ในยุคสมัยนี้ทุ่งสงคงมีฐานะเป็นชุมชนไม่ขยายใหญ่โตขนาดเมืองมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทุ่งสงเจริญขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2440 เมืองแห่งนี้ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอำเภอขึ้นกับนครศรีธรรมราช คนเก่าเล่าว่า ชุมชนแรกของเมืองทุ่งสงตั้งอยู่บริเวณตลาดใน ริมคลองท่าเลาใกล้ ๆ บริเวณหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงในปัจจุบัน ต่อมาได้มีการสร้างทางรถไฟสายใต้ โดยทางรถไฟซึ่งมีการสร้างและเปิดใช้งานเป็นช่วง ๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาสำเร็จเสร็จสิ้นตลอดสายในสมัยรัชกาลที่6 ได้เลือกทุ่งสง (ตำบลปากแพรก ) เป็นสถานีชุมทางใหญ่ เป็นจุดรวมและจุดจ่ายรถไฟแยกไปส่วนต่าง ๆ ของภาคใต้

ภูมิศาสตร์[แก้]

สภาพภูมิประเทศของพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นที่ราบเชิงเขามีภูเขาล้อมรอบ ในพื้นที่ราบมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 2,025 ไร่ และมีภูเขาเตี้ย ๆ ในเขตเทศบาล 4 ลูก ได้แก่ภูเขาแจ่ม ภูเขาชัยชุมพล ภูเขาปรีดี และภูเขาราบ เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดตั้งสถานีตรวจวัดภูมิอากาศขึ้นที่สวนพฤกษาสิรินธรจึงใช้สถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศของสวนพฤกษาสิรินธรมาเป็นข้อมูลด้านภูมิอากาศของพื้นที่ จากสถิติภูมิอากาศจะมีฝนตกตลอดปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีปริมาณฝนตกชุกกว่าลมมาสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับกระแสลมจากมรสุมไม่เต็มที่ เดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด คือเดือนกุมภาพันธ์ มีค่า 0.06 มิลลิลิตร ส่วนปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรวมตลอดปีประมาณ 2,364.2 มิลลิลิตรต่อปี อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.32 องศาเซลเซียส เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกจึงได้รับอิทธิพลจากสมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดฝ่านอ่าวไทย ทำให้ได้รับไอน้ำและความชุ่มชื่นมาก จึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่สูงมากนัก เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือเดือนเมษายน เฉลี่ย 36.4 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนธันวาคม เฉลี่ย 20.4 องศาเซลเซียส

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดตำบลนาหลวงเสน
 • ทิศใต้ ติดตำบลชะมาย
 • ทิศตะวันออก ติดตำบลถ้ำใหญ่
 • ทิศตะวันตก ติดตำบลชะมาย

ชุมชน[แก้]

เทศบาลเมืองทุ่งสงประกอบด้วยชุมชน 20 ชุมชน

สาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง
 • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 11 แห่ง

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
 • โรงเรียนรัตนศึกษา (ชายเขา)
 • โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ)
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
 • โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
 • โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
 • โรงเรียนรัตนศึกษา (ชนปรีดา)
 • โรงเรียนกาญจนศึกษา
 • โรงเรียนเจริญวัยวิทยา
 • โรงเรียนเสริมปัญญา
 • โรงเรียนเจริญวิทยา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเขาปรีดี
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยชุมพล
 • โรงเรียนตันติวัตร
 • โรงเรียนสอนดนตรีโมเดิร์น

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีทั้งหมด 8 วัด คือ

 • วัดท่าแพ
 • วัดเขาปรีดี
 • วัดโคกสะท้อน
 • วัดชัยชุมพล
 • วัดวังขรี
 • วัดเขากลาย

มัสยิด[แก้]

 • มัสยิดบารอกัต

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง
 • สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง
 • เทศบาลเมืองทุ่งสง (คลื่นบรรเทาฯ)
 • ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง, อปพร
 • มูลนิธิต่าง ๆ (ประชาร่วมใจ,ไต้เต๊กตึ้ง,สว่างธรรมสถาน)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]