กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
Logosw.jpg
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srinagarindra the princress mother School
อักษรย่อ สว.
ประเภท โรงเรียนรัฐ
สถาปนา 25 พฤษภาคม 2539
เพลง มาร์ชศรีนครินทร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษาระดับมัธยมขนาดใหญ่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยในปี 2538 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวาระเสด็จสวรรคต

ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ขณะสถาปนาโรงเรียนมีชื่อว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวาระเสด็จสวรรคต ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานตราประจำโรงเรียน และชื่อโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใหม่ว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์" ตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มี 12 แห่งทุกเขตการศึกษาในประเทศไทย

พระราชดำรัสสมเด็จย่า[แก้]

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ชาว สว. ยึดถือและปฏิบัติจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ว่า


Cquote1.svg คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนไม่พูดปด
ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง
และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ
แต่จะพยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี
ในขอบเขตของศีลธรรมCquote2.svg

ประวัติ[แก้]

ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโรงเรียนมัธยมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539 ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น12 แห่งทุกเขตการศึกษา ขณะสถาปนาโรงเรียนมีชื่อว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวาระเสด็จสวรรคตในปี2538 และ ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” และตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่

โรงเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า[แก้]

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ในปี พ.ศ. 2545 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ได้ร่วมประชุมกันและมีมติให้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระองค์ท่าน ซึ่งทรงพระคุณอันประเสริฐต่อการศึกษาไทย ไว้เป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ชาวไทยดำเนินชีวิตตามแนวพระจริยวัตรอัน งดงาม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจัดสร้าง โดยประสานงานให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบองค์พระราชานุสาวรีย์ มีนายโสพิศ พุทธรักษ์ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ ส่วนแท่นประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ให้แต่ละโรงเรียนออกแบบตามความเหมาะสม

สัญลักษณ์[แก้]

อักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ว.
 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ว. โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ว.อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักรรองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลือง มีชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และดามด้วยชื่อจังหวัด เป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร[1]

 • คำขวัญโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 • พุทธศาสนสุภาษิต

นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวฑิตา (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี)

 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือวันอาทิตย์ เป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานทับกันอยู่หน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้าย ลืมพระเนตรทั้งสองข้าง[2]

 • สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ สีแดง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่แดง

เครื่องแบบชุดพิธีการ[3][แก้]

ที่มา:การแต่งกายชุดพิธีการ เว็บ สว.สค.[4]
 • นักเรียนชาย

เสื้อนอก เป็นเสื้อสีขาวคอตั้ง ห้าตะเข็บ แขนยาว กระเป๋าที่อกเสื้อ 2 ข้าง ติดกระดุมโลหะสีเงิน(ม.ต้น) สีทอง(ม.ปลาย) มีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสลักที่กระดุม 5 เม็ด บริเวณหน้าอกขวาติดป้ายชื่อ ด้านซ้ายติดแถบสี บริเวณคอติดแผงคอสีแดง มีแถบสีทองคาดตามยาวตรงกลาง มีเครื่องหมายประจำโรงเรียนสองข้าง

กางเกง ใช้กางเกงนักเรียนสีกรมท่า เข็มขัดหนังสีดำ ตรงกลางมีโลหะสีเงิน มีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนติดอยู่

หมวก ใช้ผ้าสีกรมท่า ติสัญลักษณ์ประจำสถาบันด้านหน้าซ้ายมือ เมือไม่สวมหมวก ให้เก็บหมวกไว้ที่กระเป๋าด้านล่างทางซ้าย ให้ตราสัญลักษณ์ตั้งขึ้นเหนือกระเป๋าบริเวณชายเสื้อ

รองเท้า สวมรองเท้าหนังสีดำขัดมัน หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายดึงให้ตึงไม่พับ

ที่มา:การแต่งกายชุดพิธีการ เว็บ สว.สค.[5]
 • นักเรียนหญิง

เสื้อนอก เป็นเสื้อสูทสีขาว แขนยาว ติดกระดุมโลหะเช่นเดียวกับนักเรียนชาย แต่ใช้ 3 เม็ด สวมทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว ผูกเน็กไทสีแดง ติดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณคอเสื้อสองข้าง ติดป้ายชื่อที่อกด้านขวา แถบสีที่ด้านซ้าย

กระโปรง สีกรมท่า กระโปรงทรงเอ ผ่าหลังประมาณ 15 ซ.ม. กระโปรงไม่สั้นหรือยาวเกินไป

หมวก ใช้ผ้าสีกรมท่า ติสัญลักษณ์ประจำสถาบันด้านหน้าซ้ายมือ เมือไม่สวมหมวก ให้เก็บหมวกไว้ที่กระเป๋าด้านล่างทางซ้าย ให้ตราสัญลักษณ์ตั้งขึ้นเหนือกระเป๋าบริเวณชายเสื้อ

รองเท้า ใช้รองเท้านักเรียน หนังสีดำขัดมัน ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวพับปลาย 2 พับ กว้างประมาณ 3 ซ.ม.

วันเกียรติยศ[แก้]

พิธีเกียรติยศ สว.พย[6]
วันเกียรติยศ สว.พย.

เป็นวันที่มีความสำคัญอย่าวยิ่งของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งพิธีวันเกียรติยศจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ครูกับนักเรียน และรุ่นพี่ กับรุ่นน้อง จะมีพิธีการประดับเครื่องหมาย ส.ว.ซึ่งเป็นอักษรพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตราสัญลักษณ์โรงเรียน และมอบหมวก ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน ทำให้เรานั้นเป็นลูกสมเด็จย่าอย่างเต็มตัว โดยในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดที่ไม่ตรงกันแล้วแต่โอกาสสำคัญของแต่ละโรงเรียน เช่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เกียรติประวัติ[แก้]

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

 • นางสาวเกษรา นันทยานนท์ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • รางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการ"หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน" ปี 2548
 • ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดในการแข่งขัน “กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน” ปี 2548
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2549 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัดและระดับภาคประจำปี 2551 และรางวัลชมเชย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประเภทดาวรุ่งระดับประเทศปี 2551
 • เด็กชายศุภชัย ศรเพลิง ได้รับรางวัลการประกวดAnimation ระดับประเทศ ในหัวข้อในหลวงของฉัน จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3 บริษัทบีอีซีไอ คอปอเรชั่น และโรงเรียนอัสสัมชัญ ปี2549
 • ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดในโครงการ TO BE NUMBER ONEชิงโล่พระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปี 2549
 • ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดในโครงการ TO BE NUMBER ONE ชิงโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2550
 • ครูดีในดวงใจปีการศึกษา 2547-2551
 • รางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลางระดับประเทศ
 • ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ Flight Low C Net Score ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปี2549
 • รางวัลชมเชยพระราชทานในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2551และ ปี 2552
 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER และห้องเรียน TOT IT SCHOOL เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
 • เด็กหญิงบุษรินทร์ รักแต่งาม นักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ชนะเลิศเหรียญทองประเภทหญิงคู่ ในกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 43 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีช
 • ด.ช.ชยุต วิจิตรศิลป์ ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ในการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • ด.ญ.ดวงสมร ช่วยแข็ง ชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • นายธนกฤต อยู่โต (Joey) ดัชชี่บอย ปี 2009(สาขาการร้องเพลง)
 • นายประกาศิต พรหมพิริยพงศ์ น.ส.บุษรินทร์ รักแต่งาม เด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และเข้ารับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 9 มกราคม 2553
 • นายชุมพล ลิ่มธัญลักษณ์ เยาวชนคนดี To Be Number One รางวัลเข็มกลัดทองคำ จังหวัดภูเก็ต
 • รางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัดและระดับภาคประจำปี 2553 รางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553
 • นางสาวโรสซาร่าห์ ภักดี นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดในการแข่งขัน “กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน” ปี 2553
 • ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯครั้งที่ 30 ประจำปี 2554 รอบคัดเลือกประเภท ค เขต 8 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต
 • นางสาว อุไรศรี วัตรสังข์ ได้รับรางวัล Photoginic Model จากการแข่งขันสุดยอดนางแบบ ในรายการ ไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสท์2011. และเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ( ประเภท ข ) ในการแข่งขันวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2555 และรางวัล ความสามารถพิเศษดีเด่น ระดับเหรียญเงิน ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

 • โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2549 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

 • ปีการศึกษา ๒๕๔๗
 • รางวัลระดับทองแดง การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการความปลอดภัยด้านอาหารในสถานศึกษา (อย.น้อย) ระดับจังหวัดลพบุรี
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภทมัธยมต้น (ชาย) จังหวัดลพบุรี
 • ปีการศึกษา ๒๕๔๘
 • รางวัลชมเชยระดับภูมิภาคการประกวดโครงการความปลอดภัยด้านอาหารในสถานศึกษา (อย.น้อย)
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดความปลอดภัยด้านอาหารในสถานศึกษา (อย.น้อย)ระดับจังหวัดลพบุรี
 • รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต๒
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดจัดนิทรรศการ โครงการมหกรรมเครือข่ายเยาวชนป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังยาเสพติด
 • รางวัลคุณภาพระดับทองแดง การจัดกิจกรรมดนตรีสากล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต๒
 • รางวัลคุณภาพระดับทองแดง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรักบี้ยุวชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๑ รุ่นอายุ ๑๔ ปี
 • ปีการศึกษา ๒๕๔๙
 • รางวัลระดับ ดีเยี่ยม มหกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ภาคกลาง ด้านบริหารจัดการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภูมิภาค โครงการความปลอดภัยด้านอาหารในสถานศึกษา (อย.น้อย)
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่นอายุ ๑๔ ปี ของจังหวัดลพบุรี
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล เกาะแก้วคัพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑
 • ปีการศึกษา ๒๕๕๐
 • รางวัลชมเชย รางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล จากสโมสรไลออนส์ ลพบุรี
 • รางวัลโรงเรียนแห่งความสุข (The Happy School Project) ระดับทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย จังหวัดลพบุรี
 • โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จังหวัดลพบุรี
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่ ๔ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๔ การแข่งขันเขียนสะกดคำ ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัวช่วงชั้นที่ ๔ การแข่งขันสร้างภาพเคลื่อนไหว ช่วงชั้นที่ ๔ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ ๓ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ ๓ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๔ การแข่งขันเขียนสะกดคำ ช่วงชั้นที่ ๔ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง ของสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระโดดไกลชาย การแข่งขันทุ่มน้ำหนัก การแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด การแข่งขันกรีฑานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • ผ่านการประเมิน คุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

 • รางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
 • รางวัลเหรียญทองการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๓ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ช่วงชั้นที่ ๔ การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • รางวัลเหรียญเงิน การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ ๔ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • รางวัลชนะเลิศห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่าน (ห้องสมุดมีชีวิต) ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ ๑๐ คน Back midnight ณ ประเทศสิงคโปร์
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ Bangkok Seven ปี ๒๕๕๑
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๓ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ช่วงชั้นที่ ๔ การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ช่วงชั้นที่ ๔ การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ ๔ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • ปีการศึกษา ๒๕๕๒
 • รางวัลชนะเลิศ โครงการความปลอดภัยด้านอาหารในสถานศึกษา (อย.น้อย) ระดับเขตพื้นที่ การศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ เรื่องมหัศจรรย์เครื่องตีไข่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ ออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๔ เรื่องบาลาสประหยัดไฟรีไซเคิล ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ ออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต ๒
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อายุ ๑๖ ปี ชมรมคนหนุ่มลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
 • รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
 • รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
 • รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับช่วงชั้นที่ ๔ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
 • รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันโครงงานสุขภาพ ระดับช่วงชั้นที่ ๔ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
 • รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับช่วงชั้น ที่ ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

 • รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม “T2P to Projects”ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม “Triple P” ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม อันดับ1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลเหรียญทอง โต้วาที ระดับ ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลเหรียญทอง โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลเหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลเหรียญทอง ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ระดับ ม. 4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลเหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม. 4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลเหรียญทอง มารยาทไทย ระดับ ม. 4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม. 4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

อ้างอิง[แก้]

 1. ตราประจำโรงเรียน เว็บไซค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ [1]
 2. พระพุทธประจำโรงเรียน เว็บโรงเรียนเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี [2]
 3. ระเบียบการแต่งกายนักเรียน สว.ศก หมวดที่สามการแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ [3]