โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
Tylogo.jpg
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
คำขวัญธมฺมจารี สุขํ เสติ
(ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข)
สี███ ฟ้า
███ ขาว
เพลงมาร์ชโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
เว็บไซต์http://www.tanakhon.ac.th/

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ (อังกฤษ: Thanakhon Yanwaropat Utith School) เป็นโรงเรียนประจำตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535 โดยนายศุภมน เลาหฤทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายจำนงค์ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการรับบริจาคที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน จำนวน 45 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา โดยนายสิริ รัตนปริคณน์ พระครูธรรมธรถาวร พระอาจารย์เข็ม ญติธมโม พระครูจิตรการประสาท พระครูวิเศษศาสนกิจ และพระครูโอภาสโพธิรัตธรรมรัตโนภาส เป็นผู้จัดหาให้ ซึ่งได้รับบริจาคจากพระครูญาณวโรภาส จำนวน 35 ไร่ 88 ตารางวา พระอาจารย์เข็ม ญติธมโม จำนวน 10 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา

ต่อมาวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2536 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลชื่อโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ลงนามโดยนายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเสถียร สุคนธ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 2982/2536 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมอบหมายให้นายจำนงค์ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้ดูแล

ต่อมากรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้นายจำนงค์ เกราะแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ตามคำสั่งกรมสามัญที่ 3033/2538 สั่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • สัญลักษณ์ : รูปคบเพลิงเปล่งแสงอยู่กลางฟันเฟือง
 • สีประจำ : ███ ฟ้า ███ ขาว
 • ปรัชญา : เก่งวิชาการ ทำงานเป็น เด่นกีฬา ล้ำหน้าคุณธรรม นำชุมชน
 • คติพจน์ : ธมฺมจารี สุขํ เสติ (ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข)
 • ต้นไม้ : ต้นตาล
 • ดอกไม้ : ดอกพุทธรักษา

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายเสถียร สุคนธ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536
2 นายจำนงค์ เกราะแก้ว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2538
3 นายสุพจน์ อภิศักษ์มนตรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2547
4 นายสุจินต์ พิมเสน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2551
5 นายอำพล ยะสะนพ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555
6 นายอนันต์ รัตนสุภา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557
7 ดร.สันติ นาดี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2562
8 ดร.สุธีรุจ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
9 - ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อาคารสถานที่[แก้]

 • อาคารเรียน 1 3 ชั้น
 • อาคารเรียน 2 3 ชั้น
 • อาคารเรียน 3 4 ชั้น
 • อาคาร 4 ชั้นเดียว (โรงฝึกงาน 1)
 • อาคาร 5 ชั้นเดียว(โรงฝึกงาน 2 ใหม่)
 • อาคาร 6 ชั้นเดียว(อาคารสีชมพู)
 • อาคาร 7 2ชั้น(อาคารโรงอาหารและโรงยิมชั้น2)
 • ห้องสมุดวิทยารัตน์ธรรมสุนทร อาคารเรียน2
 • ศาลากลางน้ำ
 • สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม
 • สนามตะกร้อ 1 สนาม
 • สถานที่อเนกประสงค์ สนามฟุตบอล

หลักสูตร[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 1 ห้อง
 • ห้องเรียนปกติ 3 ห้อง
 • ห้องเรียนฟุตบอล 1 ห้อง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ และภาษา จำนวน 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนศิลป์ และทั่วไป จำนวน 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนศิลป์ และภาษาจีน จำนวน 1 ห้องเรียน

เว็บไซต์ของโรงเรียน[แก้]