โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 119 ถนนวัดโบสถ์ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิส
Tylogo.jpg
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Tanakornyanwaropathutith School
อักษรย่อ ท.ญ. / T.Y.
ประเภท โรงเรียนรัฐ
ก่อตั้ง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิส เริ่มต้นดำเนินการจัดตั้งเมื่อ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535 โดยนายศุภมน เลาหฤทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศและผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยนั้นได้มอบหมายให้นายจำนงค์เกราะแก้วู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้ดำเนินการรับบริจาคที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน จำนวน 45 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา โดยผู้ใหญ่สิริ ปริคณน์ พระครูธรรมธรถาวร พระอาจารย์เข็ม ญติธมโมพระครูจิตรการประสาท พระครูวิเศษศาสนกิจและพระครูโอภาสโพธิรัตธรรมรัตโนภาส เป็นผู้จัดหาให้ซึ่งได้รับบริจาคจากพระครูญาณวโรภาส จำนวน 35 ไร่ 88 ตารางวา พระอาจารย์เข็ม ญาตติธมโม จำนวน 10 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา

พ.ศ. 2536 วันที่ 8 มีนาคม 2536 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนสาขาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 6 พฤษภาคม 2536 กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลขื่อ “โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ” ลงนามโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น โดยมีนายเสถียร สุคนธ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการ ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่29822536/25362536สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2536 และมอบหมายให้นายจำนงค์ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดูแล ต่อมากรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายจำนงค์ เกราะแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ตามคำสั่งกรมสามัญที่ 3033 / 2538 นายอำพล ยะสะนพ ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สั่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2538 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 จำนวน 3 ห้องเรียนนักเรียน 118 คน ครู/อาจารย์ 10 คน ปัจจุบันมีนักเรียนที่ทั้งหมดประมาณ 713 คน

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

 • 1 นายเสถียร สุคนธ์ พ.ศ. 2536-2536
 • 2 นายจำนงค์ เกราะแก้ว พ.ศ. 2536-2538
 • 3 นายสุพจน์ อภิศักษ์มนตรี พ.ศ. 2538-2547
 • 4 นายสุจินต์ พิมเสน พ.ศ. 2547-2551
 • 5 นายอำพล ยะสะนพ พ.ศ. 2551-2555
 • 6 นายอนันต์ รัตนสุภา พ.ศ. 2555-2557
 • 7 ผอ.ดร.สันติ นาดี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

ลักษณะโรงเรียน[แก้]

 • อาคารเรียน1
 • อาคารเรียน2
 • อาคารเรียน3
 • อาคาร4
 • อาคาร5

เป็นโรงฝึกงาน สำหรับนักเรียนมัธยมต้นที่ต้องการเรียนต่อในสายอาชีพ ช่างต่างๆ และห้องการงานอาชืพ

 • อาคาร6
 • ศาลากลางน้ำ
 • สนามบาสเก็ตบอล
 • สนามตะกร้อ
 • สถานที่อเนกประสงค์

สนามฟุตบอลด้านหลังโรงเรียน เพื่อจัดงานต่างๆในชุมชนและแข็งกีฬาชุมชน ห้องสมุดวิทยารัตน์ธรรมสุนทร และนักเรียนและชุมชน

เว็บไซต์ของโรงเรียน[แก้]