โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
00230 0.gif
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
อักษรย่อ นมร.ส.ก.ส. (NMR.S.K.S.)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 8 เมษายน พ.ศ. 2534
ผู้ก่อตั้ง สุโข วุฑฒิโชติ
ผู้อำนวยการ บรรหาร เอี่ยมสอาด
สี ██████ ชมพู - ฟ้า
เพลง
 • เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • มาร์ชชมพู-ฟ้า
 • เพลงมาร์ชสวนสมุทร
เว็บไซต์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ (Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School) (อักษรย่อ: นมร.ส.ก.ส., S.K.S.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชื่อเดิม: กรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารชุดปัจจุบันของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยผู้ดูแลระบบ นมร.สกส 1.นายบรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการคนที่ 6 ของโรงเรียน,รองผู้อำนวยการ 2.นางอรุณี คำสุวรรณ,3.นางสาวสุภกร สวนสมุทร

ประวัติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ[แก้]

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ มุมจากสะพานลอย

เมื่อปี พ.ศ. 2523 นายสำเริง นิลประดิษฐ์ มีดำริจะขยายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ออกไปสี่มุมเมือง จึงได้ปรึกษากับ นายวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น ให้จัดหาที่ดินสร้างโรงเรียน แต่ก็ติดปัญหาบางประการ จึงระงับโครงการไป ต่อมา กรมสามัญศึกษา ได้สั่งให้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2533 จำนวน 5 ห้องเรียน โดยฝากไว้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 2 ห้อง และ โรงเรียนสมุทรปราการ 3 ห้อง รวมนักเรียนชาย–หญิง จำนวน 250 คน เมื่อประกาศจัดตั้งโรงเรียนแล้ว จึงนำนักเรียนที่ฝากไว้ มาเรียนที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ทว่าเกิดปัญหาขัดข้องในเรื่องที่ดินสร้างโรงเรียน ทำให้ต้องยกนักเรียนที่ฝากไว้ ให้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้นไป

สระวังกุหลาบ หน้าโรงเรียน

ต่อมาปี พ.ศ. 2534 อาจารย์สุทธิ เพ็งปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าพบ นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น เพื่อขอปรึกษาเรื่องประกาศจัดตั้งโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง ท่านรองอธิบดีฯ จึงได้สั่งการให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดคณาจารย์ขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอาจารย์สุโข วุฑฒิโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง เป็นหัวหน้าคณะ จัดเตรียมเอกสารการรับสมัคร และรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2534 ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2534

กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัฐขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เมื่อเปิดภาคเรียน ได้ฝากนักเรียนดังกล่าว จำนวน ๓๐๖ คน ให้ศึกษาเป็นการชั่วคราว ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 เพื่อรออาคารเรียนชั่วคราวจัดสร้างแล้วเสร็จ โดยมีนายไพฑูรย์ สุนทรวิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประกอบพิธียกเสาเอก และเปิดป้ายอาคารเรียน ในปีเดียวกัน

เมื่ออาคารชั่วคราวแล้วเสร็จ จึงย้ายนักเรียนที่ฝากไว้ เข้าเรียนในอาคารดังกล่าว ในปีถัดมา กรมสามัญศึกษา คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ และได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ[1]


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

หลวงพ่อสวนกุหลาบ[แก้]

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบจำลองขึ้น และได้รับอุปการะให้นำมาประดิษฐานที่โรงเรียนฯ โดยมี นายสุโข วุฑฒิโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 หลวงพ่อสวนกุหลาบ จึงนับเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนฯ และเป็นที่เคารพสักการะของผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนฯ นับแต่นั้นมา[2]

ต่อมา สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ผู้อำนวยการ สุโข วุฑฒิโชติ และ คุณสิน วรนาวิน มีดำริร่วมกัน ในการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว จำนวน 3 องค์ โดยอีก 2 องค์ นำไปประดิษฐานที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยหล่อที่ โรงพิมพ์ทองเจริญการช่าง และมีเจ้าอาวาสวัดศรีราชา เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีหล่อ พระคุณเจ้านั่งปรก 4 ทิศ ทั้งนี้ การจัดสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2540 และได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ที่ตั้งชั่วคราว ภายในโรงเรียนฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน ปีเดียวกัน

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ มีทั้งหมด 2 ลักษณะ ดังนี้

ตราประจำโรงเรียนฯ
 • ตราประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - เป็นรูปหนังสือเล่มหนา หน้าปกหนังสือมี พระเกี้ยวยอด และอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “จปร” มีไม้บรรทัด ดินสอ ปากกา คั่นอยู่ ด้านขวามีช่อดอกกุหลาบ มุมซ้ายล่างมีริบบิ้นผูกช่อดอกกุหลาบ ซึ่งมีตัวอักษรกำกับว่า “โรงเรียน หลวง สวนกุหลาบ”
ตราประจำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

คติพจน์และคำขวัญ[แก้]

เป็นพุทธศาสนสุภาษิตความว่า “สุวิชาโน ภวํ โหติ” แปลว่า “ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ” โดย ผู้รู้ดี คือ ผู้รับรู้ และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดี คือ รู้อ่าน รู้คิด รู้เท่ากับ รู้ความ และรู้คุณ ส่วน ผู้เจริญ คือ ผู้เจริญด้วยความประพฤติ ดีพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ คือการกระทำแต่สิ่งดีงาม สร้างสรรค์ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน[3] ส่วนคำขวัญประจำโรงเรียนฯ คือ รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

 • สีชมพู-ฟ้า จากการค้นคว้าหาที่มาของสีประจำโรงเรียนพบว่า
 • สีชมพู เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันอังคาร

ความหมายของสีชมพู คือ ความสุภาพอ่อนหวาน อ่อนโยน นอบน้อม เป็นสีแห่งความรัก ความเอื้อเฟื้อที่มีให้ต่อบุคคลทั่วไป เป็นสีแห่งเมตตาธรรม


 • สีฟ้า เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาชซึ่งตรงกับวันศุกร์

ความหมายของสีฟ้า คือ ความเข้มแข็ง ความอดทน ความกล้าหาญ ความเสียสละ เป็นสีของท้องฟ้าที่มีอาณาเขต กว้างฬหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเป็นสีแห่งจักรวาล

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

ดูรายละเอียดที่ เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ เพลงมาร์ชสวนสมุทร

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ใช้เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเพลงประจำโรงเรียน ร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้ง ๙ แห่ง โดยหม่อมราชวงศ์เลื่อน สิงหรา เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง จากทำนองแขกต่อยหม้อ จังหวะสองชั้น[4]

ผู้อำนวยการสุโข วุฑฒิโชติ ได้มีดำริในการจัดทำอัลบั้มเพลงของโรงเรียนขึ้น หนึ่งในจำนวนดังกล่าวนั้น คือเพลงมาร์ชสวนสมุทร ซึ่งแต่งขึ้นเพื่อเป็นเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน และเพลงสวนสมุทรในฝัน ซึ่งได้บรรยายถึงบรรยากาศในโรงเรียนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ในอัลบัมชุดนี้ ได้บรรจุเพลงของสวนกุหลาบไว้อีกกว่า ๑๐ เพลง ซึ่ง ส่วนหนึ่งได้นำมาดัดแปลงใหม่และอีกส่วนหนึ่งได้จัดทำขึ้นใหม่ทั้งคำร้องและทำนอง [5]

อาคารและสถานที่[แก้]

อาคาร[แก้]

 • อาคารไม้ (ในอดีต)
 • หอประชุม (โภชนาการ)
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (อาคารรูปตัวอี)
 • อาคารแห่งเกียรติคุณ (หอจาริกานุสรณ์)
หอจาริกานุสรณ์และหอประชุม
 • เรือนปกครอง
 • อาคารคหกรรม
 • โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม
 • บ้านพักครู
 • บ้านพักนักกีฬา

สถานที่ต่างๆในโรงเรียน[แก้]

 • สถานเชิญธงจินดาศักดิ์ชัย
สถานเชิญธงจินดาศักดิ์ชัย
 • วิหารหลวงพ่อสวนกุหลาบ
 • สระวังกุหลาบ
 • ซุ้มชิงถ้วยท้อง
 • เรือนเพาะชำ
 • สนามฟุตบอลจุลานนท์

เกียรติประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2553
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2553
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 1 เป็น 1 ใน 369 โรงเรียนทั่วประเทศ[6]
พ.ศ. 2554
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554[7]
พ.ศ. 2555
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555
พ.ศ. 2556
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556[8]
พ.ศ. 2557
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557[9]
พ.ศ. 2558
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558[10]
พ.ศ. 2559
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559[11]
พ.ศ. 2560
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560[12]
พ.ศ. 2561
 • เป็น 1 ใน 282 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [13]

ดูเพิ่ม[แก้]


อ้างอิง[แก้]

 1. [1] จากเว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
 2. สิ่งเคารพสักการะ จากเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 3. [2] จากเว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
 4. เพลงประจำโรงเรียน จากเว็บไซต์โรงเรียนฯ
 5. ...
 6. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 1
 7. http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/4164/40138.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554
 8. http://www.sesao8.go.th/file/2012-12-06_01.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556
 9. http://www.korat7.go.th/web/images/stories/01-57/227.pdf?e1a5ed8408d7cd9dfd4e6ed5108ec95d=bf934e39ee54ad550be3e7ff8eca8299 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
 10. http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/student58/student05.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
 11. http://www.nmrsw2.ac.th/St2558/St2559/racing-matyom59.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
 12. http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-09-21-12-31-36.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
 13. http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2017-11-08-09-02-02.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°30′10″N 100°45′17″E / 13.50267°N 100.75466°E / 13.50267; 100.75466