อำเภอจุฬาภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับอำเภอในประเทศไทย สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จุฬาภรณ์
อำเภอจุฬาภรณ์
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอจุฬาภรณ์
สามวังลือเลื่อง นามเมืองเจ้าฟ้า
ศิลาช่องคอย อร่อยคั่วกลิ้ง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอจุฬาภรณ์
อักษรโรมัน Amphoe Chulabhorn
จังหวัด นครศรีธรรมราช
รหัสทางภูมิศาสตร์ 8019
รหัสไปรษณีย์ 80130, 80180 (เฉพาะตำบลบ้านชะอวดและบ้านควนมุด)
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 192.505 ตร.กม.
ประชากร 31,441 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 163.32 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
พิกัด 8°4′30″N 99°52′12″E / 8.07500°N 99.87000°E / 8.07500; 99.87000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7530 8110
หมายเลขโทรสาร 0 7530 8110

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอจุฬาภรณ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีมีพระชนอายุครบ 3 รอบ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2537

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอจุฬาภรณ์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอร่อนพิบูลย์กับอำเภอชะอวด โดยเป็นพื้นที่ตำบลควนมุด ตำบลบ้านชะอวด อำเภอชะอวด และตำบลควนหนองคว้า ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล และตำบลนาหมอบุญ อำเภอร่อนพิบูลย์ ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นพื้นที่มีความกันดารและห่างไหลจากอำเภอ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปกครอง การอาชีพ สังคมจิตวิทยา และการให้บริการประชาชน จึงมีการขอจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นอำเภอจุฬาภรณ์ (กรณีพิเศษ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเพื่อเป็นประโยชน์แก่การปกครองและความสะดวกของประชาชน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2537 และได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นชื่ออำเภอ โดยได้ทำพิธีเปิดอำเภอและเริ่มบริการประชาชนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2537

พื้นที่บริเวณที่ตั้งอำเภอจุฬาภรณ์ปัจจุบัน คือ ตำบลสามตำบล โดยมีประวัติว่าหมายถึงสามวัง ได้แก่ วังฆ้อง วังใส และวังนาหมอบุญ ซึ่งทั้งสามวังเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์แต่โบราณที่ได้เข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานยังบริเวณนี้ ต่อมาเมื่อยุคหนึ่งในอดีต พื้นที่แถวนี้กลายเป็นเขตเคลื่อนไหวและต่อสู้ของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ทำให้บริเวณนี้ซึ่งทุรกันดารอยู่แล้วต้องประสบกับปัญหาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเพิ่มขึ้นขึ้นอีก นอกจากนี้การพัฒนาและการบริการของทางราชการก็ไม่สามารถเข้าถึงยังจุดนี้ได้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอจุฬาภรณ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 30 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านควนมุด (Ban Khuan Mut) 2 หมู่บ้าน
2. บ้านชะอวด (Ban Cha-uat) 4 หมู่บ้าน
3. ควนหนองคว้า (Khuan Nong Khwa) 4 หมู่บ้าน
4. ทุ่งโพธิ์ (Thung Pho) 8 หมู่บ้าน
5. นาหมอบุญ (Na Mo Bun) 6 หมู่บ้าน
6. สามตำบล (Sam Tambon) 6 หมู่บ้าน
  Tambon 8019.png

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอจุฬาภรณ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหมอบุญทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านควนมุดและตำบลบ้านชะอวดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนหนองคว้าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งโพธิ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามตำบลทั้งตำบล