อำเภอทุ่งใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอทุ่งใหญ่
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอทุ่งใหญ่
ถิ่นยางพันธุ์ดี เจดีย์ศรีวิชัย
เพลินไพรนางนอน จุฬาภรณ์พัฒนา
ป่าสองทะเลศรี ธรณียิปซัม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอทุ่งใหญ่
อักษรโรมัน Amphoe Thung Yai
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 603.287 ตร.กม.
ประชากร 74,691 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 123.80 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 8011
รหัสไปรษณีย์ 80240
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
พิกัด 8°17′48″N 99°22′30″E / 8.29667°N 99.37500°E / 8.29667; 99.37500
โทรศัพท์ 0 7548 9158
โทรสาร 0 7548 9158

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ทุ่งใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอทุ่งใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอทุ่งใหญ่เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอชื่อ กิ่งอำเภอกุแหระ ขึ้นกับอำเภอทุ่งสง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2449 ที่ว่าการตั้งอยู่ที่บ้านบางปรน หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ (ปัจจุบันเป็นหมู่ 1 ตำบลกรุงหยัน)

ต่อมาปี พ.ศ. 2452 ได้ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอมาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง และได้เปลี่ยนชื่อจากกิ่งอำเภอกุแหระเป็น กิ่งอำเภอท่ายาง ตามชื่อตำบลท่ายางซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอใหม่ และมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอมาเป็นเวลา 53 ปี เมื่อยกฐานะเป็นอำเภอก็ใช้ชื่อว่า อำเภอท่ายาง ตามชื่อของกิ่งอำเภอเดิม แต่ปรากฏว่าชื่อนี้ไปพ้องกับชื่อของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งตั้งเป็นอำเภอมาก่อน ต่อมาทางราชการไปเปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่จากอำเภอท่ายางมาเป็น อำเภอทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2504 ซึ่งชื่อที่เปลี่ยนนี้เป็นชื่อของตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอทุ่งใหญ่ คือตำบลทุ่งใหญ่ ต่อมาได้ย้ายที่ทำการใหม่มาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง คือสถานที่ปัจจุบัน รวมเวลาที่เป็นกิ่งอำเภอและอำเภอถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 100 ปี

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอทุ่งใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ท่ายาง (Tha Yang) 12 หมู่บ้าน
2. ทุ่งสัง (Thung Sang) 7 หมู่บ้าน
3. ทุ่งใหญ่ (Thung Yai) 10 หมู่บ้าน
4. กุแหระ (Kurae) 8 หมู่บ้าน
5. ปริก (Prik) 9 หมู่บ้าน
6. บางรูป (Bang Rup) 9 หมู่บ้าน
7. กรุงหยัน (Krung Yan) 8 หมู่บ้าน
   Tambon 8011.png

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอทุ่งใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลท่ายาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่ายาง
 • เทศบาลตำบลทุ่งสัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ายาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่ายาง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุแหระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปริกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางรูปทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกรุงหยันทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัย

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

โรงเรียนวัดท่ายาง


โรงเรียนอาชีวะเอกชน

 • วิทยาคารอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีทุ่งใหญ่
 • โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ ทุ่งใหญ่

โรงเรียนเอกชน

 • โรงเรียนวิทยานุเคราะห์
 • โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ
 • โรงเรียนสุมณฑาศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • วัดภูเขาหลัก เจดีย์ศรีวิชัย เป็นวัดโบราณเก่าแก่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1320 ศิลปะศรีวิชัย มีเจดีย์ทรงจตุรมุขประดับจานชามโบราณ และมีอุโบสถศรีวิชัย ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะศรีวิชัย งดงามมาก
 • อ่างเก็บนำเสม็ดจวน
 • ถ้ำเขารูป ตำบลบางรูป
 • ถ้ำเพดาน ตำบลกรุงหยัน
 • วัดบรรพจวนาราม (วัดเขาหน้าเหรียง) ตำบลกรุงหยัน
 • ทะเลสองห้อง ทะเลน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นที่พักผ่อนของชาวทุ่งใหญ่
 • ดอยเจดีย์ศรีพุทธสถิต วัดตั้งอยู่บนเขาท่ายาง เด่นสง่า สามารถมองเห็นตัวเมืองทุ่งใหญ่ได้อย่างดี และในยามค่ำคืนจะงดงามมาก
 • ตลาดยามเย็น ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีดับเพลิง บรรยากาศเหมาะแก่การที่ครอบครัวจะพากันไปหาของกินตอนเลิกงาน เป็นถนนคนเดิน และจะสามารถมองเห็นพระเจดีย์ศรีพุทธสถิตได้
 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ บรรยากาศร่มรื่น อยู่ติดคลองสังข์ ซึ่งเป็นคลองของสายหลักของอำเภอ มีมุมเครื่องเล่นสำหรับเด็กด้วย
 • อุทยานพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ทุ่งใหญ่) บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ติดริมแม่น้ำตาปี

สภาพทั่วไปของอำเภอ[แก้]

อำเภอทุ่งใหญ่ เป็นอำเภอชั้นแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางในแถบนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีชัยภูมิเหมาะสม คาบกับ 3 จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี มีการคมนาคมที่สะดวก อีกทั้งยังมีสถานศึกษาครบวงจร ตั้งแต่อนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา มีความหนาแน่นของประชากรที่เหมาะสม จึงทำให้มีบริษัทต่างๆมาลงทุนในอำเภอนี้อย่างมากมาย ประชากรมีฐานะที่ดีถึงดีมาก เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมที่มีมูลค่าสูง เช่น ยางพารา หรือ ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายในอำเภอนี้อีกด้วย เช่น โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา โรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมัน เป็นต้น อีกทั้งยังมีเหมืองแร่ดีบุก และแร่อื่นๆด้วย ทำให้เศรษฐกิจของอำเภอมีความหลากหลาย สถานบันเทิงมีค่อนข้างมาก เนื่องจากประชากรมีรายได้ดี จึงเกิดร้านอาหารกลางคืนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ธนาคาร[แก้]

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งใหญ่
 • ธนาคารอออมสิน สาขาทุ่งใหญ่
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาทุ่งใหญ่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทุ่งใหญ่
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาทุ่งใหญ่ ธนาคารไทยเครดิต สาขาทุ่งใหญ่

สถานพยาบาล[แก้]

 • โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนพระแสง ใกล้กับสำนักงานเทศบาลท่ายางหลังใหม่
 • คลินิก 6 แห่ง

รถประจำทาง[แก้]

เนื่องจากอำเภอทุ่งใหญ่ติดต่อกับหลายอำเภอจึงทำให้มีรถประจำทางให้บริการได้ทั่วทั้งอำเภอ

สองแถว

- ทุ่งสง-หนองดี-ทุ่งใหญ่

- ทุ่งสง-กรุงหยัน-ทุ่งใหญ่

- ทุ่งใหญ่-เขาพนม (เลิกบริการแล้ว)

- ทุ่งใหญ่-พระแสง (เลิกบริการแล้ว)

- ทุ่งใหญ่-จันดี (เลิกบริการแล้ว)

รถตู้ ปรับอากาศ VIP

- ทุ่งใหญ่-ทุ่งสง

- ทุ่งใหญ่-สุราษฎร์ธานี

- เกาะสมุย-ทุ่งใหญ่-เกาะลันตา

- ทุ่งใหญ่-นครศรีธรรมราช

- ทุ่งใหญ่-มอ.หาดใหญ่-สงขลา

- ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต

- นครศรีธรรมราช-กระบี่(จุดจอดทุ่งใหญ่)

- นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต(จุดจอดทุ่งใหญ่)

รถเมล์

- นครศรีธรรมราช-กระบี่(จุดจอดทุ่งใหญ่)

- นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต(จุดจอดทุ่งใหญ่)

บขส.

- กระบี่-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพฯ

- ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ (เฉพาะเทศกาล)

ร่วมบริการ.

- พัทลุง(แม่ขรี)-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพฯ(แฟลตคลองจั่น,หน้าราม )

- เกาะลันตา-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพฯ(หน้าราม)