โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์
รัชมังคลาภิเษก
Sathukit Prachasan Rajamungalapisek School
ข้อมูล
ชื่ออื่นสธ.ร.
ประเภทรัฐ
  • โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำขวัญ
สถาปนา26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531
ผู้ก่อตั้งพระครูไพโรจน์สาธุกิจ และประชาชนทั้งสองตำบล คือ ตำบลบ้านน้ำมวบ ตำบลบ้านส้านนาหนองใหม่
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
จำนวนนักเรียน111 คน
สีน้ำเงิน เหลือง
เพลงมาร์ช โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เว็บไซต์www.sathukit.ac.th

โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ตั้งอยู่ในตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประวัติ[แก้]

สภาตำบลน้ำมวบ ได้ยกที่ดินสาธารณประโยชน์ของตำบลให้เป็นที่ของโรงเรียน รวมพื้นที่ 83ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เดิมเป็นหน่วยเคลื่อนที่ของโรงเรียนสา ซึ่งจัดตั้งในปีการศึกษา 2528 โดยใช้หอประชุมโรงเรียน บ้านน้ำมวบ เป็นห้องเรียน ปีพุทธศักราช 2529 เจ้าคณะตำบลน้ำมวบ พระครูไพโรจน์สาธุกิจ ได้นำประชาชนทั้งสองตำบล จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวมุงหญ้าคาให้ 1 หลัง และ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ยกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531 นายมารุต บุญนาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพนอม แก้วกำเนิด อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเอกเทศ และให้ชื่อว่า โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ โดยให้โรงเรียนเข้าร่วมอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา (ค.อ.มต.สศ.) โดยมี นายประพันธ์ พันธุปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารคนแรก ต่อมาวันที่ 23 มิถุนายน 2531 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายจรูญ วรรณวิไลย อาจารย์ 2 โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

วันที่ 31 สิงหาคม 2531 พลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็น "โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก"

วันที่ 1 ตุลาคม 2535 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายรังสรรค์ จันทร์เจนจบ ตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มารักษาการ ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และได้แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ในปี 2542

วันที่ 7 ธันวาคม 2543 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายปัญญา บุญมาก ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วันที่ 17 ธันวาคม 2544 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายวิเชียร บรรลือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

วันที่ 8 ธันวาคม 2546 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายสมพร วัลลิยะเมธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2549

วันที่ 22 มิถุนายน 2549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายสมบูรณ์ สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น อำเภอเวียงสา จ.น่าน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วันที่ กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ได้แต่งตั้งให้ นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย อำเภอแม่จริม จ.น่าน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ได้แต่งตั้ง นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน) ได้แต่งตั้ง นางรัชนีวรรณ บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มาดำรงตำแหน่ง อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน) ได้แต่งตั้ง นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มาดำรงตำแหน่ง อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]