โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์
รัชมังคลาภิเษก
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sathukit Prachasan School
อักษรย่อ สธ.ร.
ประเภท รัฐ
  • โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คติพจน์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531
ผู้ก่อตั้ง พระครูไพโรจน์สาธุกิจ และประชาชนทั้งสองตำบล คือ ตำบลบ้านน้ำมวบ ตำบลบ้านส้านนาหนองใหม่
จำนวนนักเรียน 173 คน
เพลง มาร์ช โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เว็บไซต์

ประวัติ[แก้]

สภาตำบลน้ำมวบ ได้ยกที่ดินสาธารณประโยชน์ของตำบลให้เป็นที่ของโรงเรียน รวมพื้นที่ 50 ไร่ 5 ตารางวา โรงเรียน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เดิมเป็นหน่วยเคลื่อนที่ของโรงเรียนสา ซึ่งจัดตั้งในปีการศึกษา 2528 โดยใช้หอประชุมโรงเรียน บ้านน้ำมวบ เป็นห้องเรียน -ปีพุทธศักราช 2529 เจ้าตำบลน้ำมวบ พระครูไพโรจน์สาธุกิจ ได้นำประชาชนทั้งสองตำบล จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มุงหญ้าคาให้ 1 หลัง และ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ยกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสา -ปีการศึกษา 2531 นายมารุต บุญนาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพนอม แก้วกำเนิด อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเอกเทศ และให้ชื่อว่า โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531 โดยให้โรงเรียนเข้าร่วมอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา (ค.อ.มต.สศ.) โดยมี นายประพันธ์ พันธุปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารคนแรก -เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2531 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายจรูญ วรรณวิไลย อาจารย์ 2 โรงเรียนปัว ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหารโรงเรียน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ -เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2531 พลเอกมานะ รัตนโกเศส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระราชมังคลาภิเษก เป็น โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก -เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายรังสรรค์ จันทร์เจนจบ ตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี มารักษาการ ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และได้แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ในปี 2542 -เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2543 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายปัญญา บุญมาก ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายวิเชียร บรรลือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ -เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายสมพร วัลลิยะเมธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2549 -เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายสมบูรณ์ สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านฝั่งหมิ่น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก -เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ได้แต่งตั้งให้ นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านน้ำปาย อำเภอแม่จริม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จนถึงปัจจุบัน