ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แก้ไข อัพเดท สาขาวิชา
(อัพเดทรูปภาพ)
(แก้ไข อัพเดท สาขาวิชา)
* วิศวกรรมโยธา ([[วิศวกรรมโยธา]], [[วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน]])
; ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
* วิศวกรรมไฟฟ้า
* วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร ([[วิศวกรรมโทรคมนาคม]], [[วิศวกรรมไฟฟ้า|อิเล็กทรอนิกส์]], [[เมคคาทรอนิกส์]]))
* วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
* วิศวกรรมดิจิทัล
* เทคโนโลยีสารสนเทศ ([[เทคโนโลยีสารสนเทศ]], [[เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]], [[การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ]])
 
; ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ
* [[เทคโนโลยีการจัดการ]] ([[ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ]], [[การจัดการห่วงโซ่อุปทาน]] , [[การจัดการระบบก่อสร้าง]])
2

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์