ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
150
ที่ทำการ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 20 กันยายน พ.ศ. 2526
บุคลากร นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 472 คน [1]
เจ้าหน้าที่ 78 คน [1]
ผู้บริหาร 20 คน [1]
งบประมาณ 772.68 ล้านบาท [1]
ผู้บริหารหลัก สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, ผู้อำนวยการ
ดุษฎี เสียมหาญ, รองผู้อำนวยการ
ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร, รองผู้อำนวยการ
เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, รองผู้อำนวยการ
วรรณพ วิเศษสงวน, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เอกสารหลัก รายงานประจำปี 2555
เว็บไซต์
biotec.or.th/

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (อังกฤษ: National Center for Genetic Engineering and Biotechnology) หรือ ไบโอเทค เป็นศูนย์วิจัยด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม, การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ[2]

ไบโอเทคจัดตั้งครั้งแรกตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้ระบบราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพแก่หน่วยงานในภาครัฐ โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษา และต่อมาได้เริ่มสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ และอุดหนุนการวิจัยขั้นปริญญาโท-เอก. ในปี พ.ศ. 2537 ได้เริ่มดำเนินการวิจัยเองในศูนย์ และในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุน จากการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการของตน มาเป็นการไปจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการของศูนย์ ณ สถาบันเครือข่ายแทน[3]

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง เป็นผู้อำนวยการ[4]

ผลงาน[แก้]

ในปี พ.ศ. 2555 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติได้ 216 รายการ และ 29 ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่มีปัจจัยกระทบเกิน 4 และมีสิทธิบัตร 16 รายการ[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 BIOTEC ANNAL REPORT 2012
  2. นโยบายศูนย์ไบโอเทค, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, เรียกดู 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550
  3. ความเป็นมา, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, เรียกดู 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550
  4. ผู้บริหาร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]