สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ (4 ตุลาคม พ.ศ. 2492 - ) เป็นนักวิชาการด้านโทรคมนาคมและการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล คนสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นราชบัณฑิต ประจำสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมดีเด่น) จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐ เมื่อ พ.ศ. 2514, ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ในปี พ.ศ. 2515 และปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน เมื่อ พ.ศ. 2520

เคยเป็นอาจารย์ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยออเบิร์น รัฐแอละแบมา, และไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ แอมเฮิสต์ 10 ปี นอกจากนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เยี่ยมเยือนที่ มหาวิทยาลัยอิลลินอย เออร์แบนา-แชมเปญจน์ รัฐอิลลินอย, และเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของห้องปฏิบัติการ AT&T Bell สหรัฐ ก่อนจะกลับประเทศไทยมาทำงานวิจัยที่เนคเทค และในปี พ.ศ. 2540 ได้เข้าทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตำแหน่งศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรสองสมัย

หัวข้อวิจัยที่เขาสนใจอยู่ขณะนี้รวมถึงการประมวลผลสัญญาณ การออกแบบและสร้างตัวกรองดิจิทัล ระบบการสื่อสาร ระบบ spread-spectrum และเทคโนโลยีโทรศัพท์ยุคที่ 3 (3G)

สวัสดิ์เคยเป็นรองบรรณาธิการวารสาร IEEE Transactions on Signal Processing ในช่วง พ.ศ. 2538-2540

พ.ศ. 2549 สวัสดิ์ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 13 จาก มูลนิธิโทเร เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทบาททางวิชาการในปัจจุบัน[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]

  • 2552-2556 : ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • 2543-2552 : ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2540-2552 : ศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2539-2540 : นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ประเทศไทย
  • 2529-2539 : รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ แอมเฮิสต์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐ
  • 2527-2529 : ทีมงานเทคนิค ห้องปฏิบัติการ AT&T Bell, Holmdel, รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐ
  • 2524-2527 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยออเบิร์น รัฐแอละแบมา สหรัฐ
  • 2523-2524 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอิลลินอย เออร์แบนา-แชมเปญจน์ รัฐอิลลินอย สหรัฐ
  • 2515-2523 : อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • 2517-2520 : ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]