กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
Pcc.png
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Princess Chulabhorn's College
อักษรย่อ จภ. , จุฬาภรณ์ฯ / PCC.
ประเภท โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ , โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
สถาปนา 17 มกราคม
เพลง มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย, มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2536 เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อ่สนองพระราชประสงค์ของพระองค์ ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาราษฎร์ กรมสามัญศึกษา จึงได้ประกาศ จัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามด้วยชื่อจังหวัดสถานที่ตั้ง ทั้งหมด 12 แห่ง ประจำเขตการศึกษาต่างๆ ทุกเขตการศึกษาของประเทศ ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ คือ "จุฬาภรณราชวิทยาลัย" ตามด้วยชื่อจังหวัดอันเป็นสถานที่ตั้ง ซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียน
 • ความหมายของชื่อโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย แยกได้เป็น
  • จุฬาภรณ เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  • ราช,ราชา แปลว่า อันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดิน
  • วิทยาลัย แปลว่า สถาบันการศึกษาชั้นสูง

ดังนั้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาขั้นสูงอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ใช้พระนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา

 • คติพจน์ประจำโรงเรียน ได้แก่ คุณธรรมนำวิชาการ
 • คำขวัญประจำโรงเรียน ได้แก่ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

โรงเรียนในเครือข่าย[แก้]

โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (เรียงตามลำดับการก่อตั้ง)

 1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
 2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
 3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
 4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2537(อิงตามวันรับสมัครนักเรียนวันแรก)
 5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2537
 6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
 7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537
 8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537
 9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
 10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
 11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
 12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539


ประเพณีสำคัญ[แก้]

งานราชพิธี
ทั่วไป
 • วันสถาปนาโรงเรียน - กิจกรรมภายในโรงเรียน ทำบุญโรงเรียน จัดนิทรรศการวิชาการ และงานเลี้ยงฉลองในภาคค่ำ
 • กีฬาสัมพันธ์กลุ่มจุฬาภรณ์ฯ - กิจกรรมกีฬาระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
 • PCC SCIENCE MATH TEST - กิจกรรมวิชาการระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
 • จุฬาภรณ์ฯสัมพันธ์ - กิจกรรมค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]