ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
National Metal and Materials Technology Center
ที่ทำการ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 16 กันยายน พ.ศ. 2529
ผู้บริหารหลัก นายจุลเทพ ขจรไชยกูล, ผู้อำนวยการ
นางอารี ธนบุญสมบัติ, รองผู้อำนวยการ
นายกฤษดา ประภากร, รองผู้อำนวยการ
นางสาวศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เว็บไซต์
https://www.mtec.or.th/

"ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)" จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 เพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2534 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน (ชื่อในขณะนั้น)

อ้างอิง[แก้]