ข้ามไปเนื้อหา

เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
1 มิถุนายน 2531 – 31 พฤษภาคม 2534
ก่อนหน้านงเยาว์ ชัยเสรี
ถัดไปนรนิติ เศรษฐบุตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 กันยายน พ.ศ. 2480
ประเทศสยาม
เสียชีวิต16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (86 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (Krirkkiat Phipatseritham) (เกิด 11 กันยายน พ.ศ. 2480-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[1], อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

เกริกเกียรติ ได้ชื่อว่าเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง ทั้งยังยึดมั่นในความเป็นนักวิชาการ ไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆ เช่นเดียวกับศาสตราจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้เป็นที่เคารพ ในอดีตได้เคยปฏิเสธการดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี อาทิรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้งคำชักชวนร่วมงานการเมืองอื่น ๆ

เกริกเกียรติถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สิริอายุได้ 86 ปี โดยได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 26 พฤศจิกายน[2]

ประวัติการทำงาน[แก้]

เกียรติคุณ[แก้]

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2539)
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2550
 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เล่ม 130 ตอนพิเศษ 64 ง วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
 2. "สิ้น 'ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม' ราชบัณฑิต อดีตอธิการฯ มธ. สิริอายุ 86 ปี". มติชน. 2023-11-17. สืบค้นเมื่อ 2023-11-17.
 3. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เล่ม 130 ตอนพิเศษ 64 ง วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
 4. บอร์ดทีวีไทยจับสลากลากออก-หลังครบวาระ[ลิงก์เสีย]
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๒, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๙ ข หน้า ๓, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๐, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๒, เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๑, ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖๗, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


ก่อนหน้า เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ถัดไป
ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(1 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2534)
รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร